Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM Polska Miedź SA

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM Polska Miedź SA
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
76 746 38 39
Telefon
76 746 38 39
Adres rejestrowy
Ulica
Skłodowskiej-Curie 66 lok. 23
Kod pocztowy
59-300
Miejscowość
Lubin
Województwo
dolnośląskie
Powiat
lubiński
Gmina
Lubin
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Wysoki parter, brak windy.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000217785
REGON
39107695100000
NIP
692-23-63-234
Rok powstania
2004
Organizacja pożytku publicznego
Tak
Ludzie
Liczba członków
3500
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków socjalno - bytowych emerytów i rencistów oraz członków ich rodzin i uczestniczenia w życiu społeczno - kulturalnym przy współudziale: KGHM Polska Miedź S.A., Związków Zawodowych i współpracy z organami Władzy i Administracji Publicznej, Samorządowej oraz innymi organizacjami społecznymi, gospodarczymi, spółdzielczymi.
 2. Organizowanie życia społeczno - kulturalnego dla emerytów i rencistów.
 3. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej
 4. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu.
 5. Propagowanie zdrowego stylu życia.
 6. Organizowanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
 7. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 8. Podejmowanie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia.
 9. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
 10. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 11. Działalność wspomagająca rozwój kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
 12. Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 13. Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa.
 14. Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa.
 15. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 16. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
edukacja kulturalna
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
profilaktyka uzależnień
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
aktywizacja lokalna
współpraca z administracją
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa

Zarząd

Mirosław Zbieroń, wiceprezes
Stanisław Kuc, wiceprezes
Zbigniew Czerwonka, wiceprezes
Tadeusz Lisowski, prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej