Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Dolnośląska Federacja Profilaktyki Uzależnień "Ślęża"

Dolnośląska Federacja Profilaktyki Uzależnień "Ślęża"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Adres rejestrowy
Ulica
Nabycińska 19 lok. 213
Kod pocztowy
53-677
Miejscowość
Wrocław
Województwo
dolnośląskie
Powiat
Wrocław
Gmina
Wrocław
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Schody.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Federacja, związek stowarzyszeń
KRS
0000214623
REGON
93303400500000
NIP
8982084065
Rok powstania
2004
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Federacji jest:

  1. Rozwijanie współpracy i standardów działania oraz umacnianie poczucia tożsamości środowiska organizacji trzeźwościowych.
  2. Rzecznictwo interesów organizacji trzeźwościowych w sprawach wspólnych dla wszystkich organizacji członkowskich
  3. Kształtowanie sprzyjających postaw społecznych wobec problematyki uzależnień i budowanie rzetelnego wizerunku organizacji członkowskich.
  4. Opiniowanie prawodawstwa przede wszystkim na szczeblu ogólnopolskim.
  5. Działanie na rzecz partnerskiej współpracy organizacji trzeźwościowych z administracją publiczną wszystkich szczebli.
  6. Wspieranie działalności organizacji członkowskich.
  7. Reprezentacja organizacji trzeźwościowych należących do Federacji wobec sektora publicznego i innych środowisk.
  8. Nawiązanie współpracy, wymiana doświadczeń z partnerami zagranicznymi.
  9. Wspomaganie organizacji członkowskich działających na terenie województwa Dolnośląskiego (szczególnie w małych Gminach) poprzez pozyskiwanie środków finansowych w konkursach i organizowanie profesjonalnej pomocy dla rodzin dysfunkcyjnych, w których występuje problem uzależnienia i przemocy w rodzinie oraz podnoszenia kwalifikacji osób pierwszego kontaktu. Promowanie zdrowego stylu życia.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
wsparcie specjalistyczne

Zarząd

Henryk Otwinowski, skarbnik
Piotr Ciesielski, wiceprezes
Zbigniew Rychert, prezes
Reklama

Organizacje członkowskie

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej