Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz dostawać artykuły wybrane przez redakcję ngo.pl specjalnie dla Ciebie? Przeczytaj najciekawsze teksty publicystyczne. Zamów bezpłatny newsletter Magazyn NGO.PL na weekend!

Fundacja "Bądź Dobroczyńcą"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
77 441 12 29
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Ulica
Władysława Reymonta 49 A
Kod pocztowy
45-072
Miejscowość
Opole
Województwo
opolskie
Powiat
Opole
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000246671
REGON
16005222800000
NIP
7542837560
Rok powstania
2005
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2005
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja "Bądź Dobroczyńcą"

Zapraszamy!・ul. Władysława Reymonta 49 A, Opole

Celem głównym działania Fundacji jest:

1. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

2. Działalność charytatywna i prospołeczna.

3. Działalność na rzecz osób starszych.

4. Działalność wspierająca i promująca idee wolontariatu.

5. Szeroko rozumiana pomoc społeczna w tym również świadczenie pracy socjalnej.

6. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

7. Działania na rzecz osób wykluczonych społecznie w tym niepełnosprawnych, bezrobotnych, bezdomnych, ubogich.

8. Ochrona i promocja zdrowia.

9. Działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

10. Działanie na rzecz kultury i sztuki.

11. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

12. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

13. Integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
pomoc psychologiczna
poradnictwo specjalistyczne

Zarząd

Małgorzata Czerwińska, Prezes Zarządu
Adam Grzegorczyk, Wiceprezes
Barbara Sołtyk, Wiceprezes
Justyna Kuś, Członek Zarządu
Paweł Tokarski, Członek Zarządu
Reklama

Oddziały, koła, placówki

Fundacja prowadzi na terenie Opola dwie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży: Placówkę Wsparcia Dziennego Promyk i Placówkę Wsparcia Dziennego Parasol.

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej