Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Fundacja Pomocy Dzieciom "Bądź Dobroczyńcą"

Fundacja Pomocy Dzieciom "Bądź Dobroczyńcą"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
77 441 12 29
Telefon
77 441 12 29
Adres rejestrowy
Ulica
Księdza Konstantego Damrota 2a lok. 6-7
Kod pocztowy
45-064
Miejscowość
Opole
Województwo
opolskie
Powiat
Opole
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Siedziba Fundacji mieści się na parterze.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000246671
REGON
16005222800000
NIP
754-28-37-560
Rok powstania
2005
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2005
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem głównym działania Fundacji jest pomoc społeczna tj.:

 1. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci, młodzieży i dorosłych,
 2. Ochrona i promocja zdrowia dzieci, młodzieży i dorosłych,
 3. Wspieranie innych organizacji pozarządowych,
 4. Promowanie postaw pro-społecznych,
 5. Poszerzanie wiedzy naukowej z zakresu pomocy społecznej i psychologicznej,
 6. Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznego, społeczności lokalnych,
 7. Wspieranie rozwoju osobistego oraz przeciwdziałanie uzależnieniom dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych,
 8. Prowadzenie innowacyjnych programów oddziaływań społecznych oraz naukowa ich weryfikacja,
 9. Prowadzenie badań naukowych w obrębie zagadnień statutowych,
 10. Budowanie społeczeństwa informacyjnego,
 11. Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy,
 12. Promowanie i wdrażanie kształcenia ustawicznego,
 13. Wspieranie przedsiębiorczości i inicjatyw indywidualnych,
 14. Rozwój lokalnych i regionalnych zasobów ludzkich oraz doskonalenie kadr gospodarczych, społecznych i politycznych,
 15. Promocja równych szans na rynku pracy oraz pomoc grupom społecznym narażonym na dyskryminację w tej dziedzinie oraz udzielanie pomocy oraz wsparcia:
 • dzieciom i młodzieży będącej w trudnej sytuacji materialnej lub wielodzietnych,
 • niepełnosprawnym,
 • "trudnej młodzieży", w tym młodzieży pochodzącej z rodzin patologicznych i sprawiających problemy wychowawcze,
 • rodzicowi samotnie wychowującemu dzieci,
 • osobom będącym czasowo lub długotrwale bezdomnym,
 • osobom bezrobotnym,
 • osobom uzależnionym jak i zagrożonych uzależnieniem,
 • liderom młodzieżowym,
 • rodzinom zastępczym.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa

Zarząd

Magdalena Draczkowska-Burda, Członek zarządu
Marzena Strzelec-Zagwocka, Członek zarządu
Paweł Tokarski, Członek zarządu - Radca prawny
Adam Grzegorczyk, Członek zarządu p.o. wiceprezesa
Małgorzata Czerwińska, Wiceprezes - Fundator p.o. prezesa
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej