Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

Fundacja Śnieżki Twoja Szansa
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
14 680 54 90
Telefon
512 222 076
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Dni i godziny pracy
poniedziałek - piątek w godz. 7.00 - 15.00
Ulica
Dębicka 44
Kod pocztowy
39-207
Miejscowość
Brzeźnica
Województwo
podkarpackie
Powiat
dębicki
Gmina
Dębica
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Tak
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Jest podjazd dla wózków.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000231088
REGON
18003135700000
NIP
8722233226
Rok powstania
2005
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2005
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Fundacji jest:

  1. inicjowanie i wspieranie ( finansowo, organizacyjnie, rzeczowo):
  • programów i przedsięwzięć podejmowanych przez placówki prowadzące działalność oświatową, kulturalną, edukacyjną, sportową, ochrony zdrowia, dobroczynności i pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów,
  • programów stypendialnych dla dzieci i młodzieży,
  • leczenia i rehabilitacji osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych

2) udzielanie pomocy materialnej, rzeczowej i finansowej osobom potrzebującym,

3) wsparcie finansowe na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, sprzętu medycznego, odzieży, leków itp.

4) współpraca z organizacjami społecznymi i organami samorządowymi, zajmującymi się pomocą dla ludzi chorych, dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, oraz osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, bytowej i losowej.

5) pomoc społeczna dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, bytowej i losowej, dobroczynność, działalność charytatywna, edukacja, oświata i wychowanie w szczególności pomoc dzieciom i młodzieży, stymulowanie ich wszechstronnego rozwoju poprzez działalność społeczną, edukacyjną, kulturalną, sportową a także ochrona zdrowia i działanie na rzecz osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych.

Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągnięcia celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, (częściowego lub całkowitego) finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
02.11.2017
300 uczniów z siedmiu szkół z Dębicy i okolic rozpoczęło przygodę z ekonomią w ramach II odsłony programu edukacyjnego „Mały Świat dużego pieniądza”, który realizuje Fundacja Śnieżki „Twoja Szansa” w partnerstwie z FFiL Śnieżka SA. W tegorocznym projekcie bierze udział trzykrotnie więcej dzieci niż rok wcześniej.
Publicystyka
14.10.2014
Fundacja Śnieżki „Twoja Szansa” już po raz trzynasty przyznała stypendia w ramach autorskiego Programu Pomocy Stypendialnej. W tym roku pomoc na edukację i rozwój pasji otrzyma 63 uczniów i studentów.
Publicystyka
06.10.2014
Fundacja Śnieżki „Twoja Szansa” już po raz trzynasty przyznała stypendia w ramach autorskiego Programu Pomocy Stypendialnej. W tym roku pomoc na edukację i rozwój pasji otrzyma 63 uczniów i studentów.

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
pomoc finansowa
pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie

Zarząd

Anna Mikrut, Prezes Zarządu
Aleksandra Małozięć, Wiceprezes Zarządu
Elżbieta Pater, Członek Zarządu
Iwona Cymbor, Członek Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej