Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Fundacja Śnieżki Twoja Szansa
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
14 680 54 90
Telefon
512 222 076
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Dni i godziny pracy
poniedziałek - piątek w godz. 7.00 - 15.00
Ulica
Dębicka 44
Kod pocztowy
39-207
Miejscowość
Brzeźnica
Województwo
podkarpackie
Powiat
dębicki
Gmina
Dębica
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Tak
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Jest podjazd dla wózków.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000231088
REGON
18003135700000
NIP
872-22-33-226
Rok powstania
2005
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2005
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Fundacji jest:

  1. inicjowanie i wspieranie ( finansowo, organizacyjnie, rzeczowo):
  • programów i przedsięwzięć podejmowanych przez placówki prowadzące działalność oświatową, kulturalną, edukacyjną, sportową, ochrony zdrowia, dobroczynności i pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów,
  • programów stypendialnych dla dzieci i młodzieży,
  • leczenia i rehabilitacji osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych

2) udzielanie pomocy materialnej, rzeczowej i finansowej osobom potrzebującym,

3) wsparcie finansowe na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, sprzętu medycznego, odzieży, leków itp.

4) współpraca z organizacjami społecznymi i organami samorządowymi, zajmującymi się pomocą dla ludzi chorych, dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, oraz osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, bytowej i losowej.

5) pomoc społeczna dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, bytowej i losowej, dobroczynność, działalność charytatywna, edukacja, oświata i wychowanie w szczególności pomoc dzieciom i młodzieży, stymulowanie ich wszechstronnego rozwoju poprzez działalność społeczną, edukacyjną, kulturalną, sportową a także ochrona zdrowia i działanie na rzecz osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych.

Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągnięcia celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, (częściowego lub całkowitego) finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
pomoc finansowa
pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie

Zarząd

Anna Mikrut, Prezes Zarządu
Aleksandra Małozięć, Wiceprezes Zarządu
Elżbieta Pater, Członek Zarządu
Iwona Cymbor, Członek Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej