Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem"

Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
24 268 37 74
Telefon
24 268 37 74
Adres rejestrowy
Ulica
Grzybów 1/2
Kod pocztowy
09-533
Miejscowość
Grzybów
Województwo
mazowieckie
Powiat
płocki
Gmina
Słubice
Adres kontaktowy
Ulica
1 Maja 7B
Kod pocztowy
09-402
Miejscowość
Płock
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000216768
REGON
61142648200000
NIP
774-28-39-486
Rok powstania
2004
Organizacja pożytku publicznego
Tak
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:

 1. Wspieranie działań realizowanych przez młodzież na rzecz młodzieży na terenie powiatu płockiego.
 2. Działania filantropijne, pomoc charytatywna.
 3. Realizacja zadań w zakresie edukacji, ochrony środowiska, sportu i kultury fizycznej, ochrony zdrowia.
 4. Rozwijanie postaw nastawionych na aktywne pomaganie potrzebującym, kreowanie postaw społeczeństwa obywatelskiego.
 5. Współpraca z administracja samorządową i państwową, organizacjami pozarządowymi.

Prowadzone działania:
Działania Fundacji nakierowane są na współpracę z młodzieżą, lokalnymi strukturami władzy samorządowej (Samorząd Lokalny,Domy Kultury).Wszystkie działania realizowane są na rzecz młodzieży. I tak:

 1. W 2007 roku odbyła się 6 edycja programu Pracownia umiejętności -rozdawanie grantów finansowych uzdolnionej młodzieży. Od 2002 roku Fundacja udzieliła pomocy w ramach tego programu w kwocie 157 tys. zł.
 2. Agrafka Muzyczna -stypendia dla młodzieży uczącej się Szkołach Muzycznych I i II stopnia.
 3. Integracyjne Mazowsze, Kuźnia Marzeń-warsztaty kulturalne, edukacyjne, wyjazdy plenerowe.
 4. Projekt "Rozwój Funduszu Lokalnego - ku zrównoważonej przyszłości" realizowany w partnerstwie z Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku. Celem programu jest wzmocnienie i wsparcie struktury organizacyjnej oraz kompetencji Partnerów tworzących Fundusz, działających na rzecz młodych ludzi ze wsi i małych miast Ziemi Płockiej w stawaniu się bardziej niezależnymi, kreatywnymi, odpowiedzialnymi obywatelami, poprzez edukację i angażowanie ich bezpośrednio w rozwój i realizację różnych inicjatyw społecznych, a także ucząc lokalnej przedsiębiorczości.
  Z tego powodu grupą docelową projektu są przedstawiciele Partnerstwa FL "Młodzi Razem" - koordynatorzy projektów, szefowie organizacji pozarządowych odpowiedzialni za zarządzanie finansami, pracownicy odpowiedzialni za pozyskiwanie funduszy, pracownicy administracji publicznej oraz nasi partnerzy programowi, nauczyciele, pracownicy domów kultury, świetlic, animatorzy działań społecznych.
  W ramach projektu przeprowadzono szkolenia w następujących obszarach:
 5. komunikacja
 6. budowanie partnerstwa lokalnego
 7. pozyskiwanie środków na działanie, czyli fundraising
 8. działalność funduszy lokalnych w Polsce - przykłady
  Ponadto program obejmował szkolenia dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą, których głównym celem było zorganizowanie sensownej, otwartej i przynoszącej praktyczne efekty debaty pomiędzy dorosłymi i młodzieżą oraz zachęcenie ich do dalszej aktywności.
  Rok 2007
  Warsztaty "Moje miejsce na rynku pracy”
  Celem programu było:
 • przygotowanie uczestników do zatrudnienia lub samozatrudnienia na dogodnych dla nich warunkach,
 • zapoznanie ich z niekomercyjnymi metodami zdobywania doświadczeń i referencji,
 • przygotowanie na zajęciach indywidualnego planu rozwoju kariery zawodowej/biznesowej w celu dalszej własnej pracy w tym zakresie,
 • odkrycie swoich mocnych i słabych stron w relacjach podwładny/szef,
 • wzmocnienie motywacji do poszukiwań i zdobywania doświadczeń na drodze zawodowej/biznesowej uodpornienie na porażki i przestoje w tym procesie.
  Program stypendialny na rok akademicki 2007/2008 w ramach programu "Moje Stypendium”
  Program Moje Stypendium jest odpowiedzią na poważny problem społeczny, jakim jest duża dysproporcja w dostępie do studiów między młodzieżą mieszkającą na wsi i w miastach.
  Projekt "Równe szanse dla wszystkich” w ramach Rządowego Programu FIO. W ramach projektu prowadzono działania na rzecz aktywizacji społecznej i kulturalnej młodzieży, promocję inicjatyw w zakresie budowania sieci informacji młodzieżowej o zasięgu lokalnym, regionalnym i krajowym; inicjatyw na rzecz pobudzania aktywności społecznej młodzieży z terenów wiejskich.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań

Zarząd

Hanna Stańczyk, członek zarządu
Iwona Marczak, prezes
Dariusz Winiarski, członek zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej