Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Stowarzyszenie Instytut Zachodni

Stowarzyszenie Instytut Zachodni
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
61 852 49 48
Telefon
61 852 41 46
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00.
Ulica
Mostowa 27
Kod pocztowy
61-854
Miejscowość
Poznań
Województwo
wielkopolskie
Powiat
Poznań
Gmina
Poznań
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000041855
REGON
63972263200000
NIP
778-10-28-527
Rok powstania
2001
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Stowarzyszenie Instytut Zachodni jest organizacją pozarządową działającą przy Instytucie Zachodnim w Poznaniu, który od ponad 60 lat funkcjonuje jako interdyscyplinarna instytucja badawcza. Instytut prowadzi szerokie badania z zakresu nauk politycznych, historycznych, socjologicznych, ekonomicznych i prawnych, odnoszących się również do problematyki stosunków międzynarodowych.

Stowarzyszenie Instytut Zachodni prowadzi szeroko zakrojoną działalność edukacyjną - od 1999 roku prowadziło Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Wielkopolsce - jego działalność były to przede wszystkim lekcje europejskie, wykłady, konferencje, akcje plenerowe w regionie, a także codzienne udzielanie informacji na tematy związane z Unią Europejską licznym zainteresowanym. Działania RCIE były kierowane do najróżniejszych grup odbiorców - poczynając od przedszkolaków aż po seniorów. Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Od kwietnia 2013 r. SIZ prowadzi Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej, którego oferta obejmuje działania RCIE, poszerzając je o organizację debat i działalność promującą priorytety polskiej polityki zagranicznej wśród samorządowców, przedstawicieli NGO, uczniów, studentów i wszystkich zainteresowanych. Zapraszamy na stronę projektu: www.rodm-poznan.pl

Od roku 2008 Stowarzyszenie Instytut Zachodni realizuje projekty poświęcone edukacji różnych grup beneficjentów. Do tej pory zrealizowano m. in. : „Trener - drugi zawód nauczyciela” - projekt umożliwiający nauczycielom i pracownikom dydaktycznym szkół poszerzenie posiadanych kwalifikacji, „Fundusze dla oświaty - to proste!”, dający możliwości pozyskania przez pracowników oświaty dodatkowych środków finansowych dzięki uzyskaniu i pogłębieniu niezbędnej wiedzy na ich temat, „Szkolne radio na tropie funduszy europejskich” - celem projektu był wzrost zainteresowania i podniesienie wiedzy o funduszach europejskich w Polsce wśród uczniów. SIZ prowadzi również szkolenia dla nauczycieli (np. na temat prezydencji Polski w Radzie UE) i dla kobiet - lokalnych liderek.

W ostatnich latach Stowarzyszenie Instytut Zachodni szczególnie dużą uwagę skupia na problematyce ekonomii społecznej i wsparcia trzeciego sektora, realizując projekty przeznaczone dla członków organizacji pozarządowych z Wielkopolski. Projekt „Działamy Razem”, poświęcony właśnie tej tematyce doczekał się już trzeciej edycji, która realizowana będzie do końca roku 2014. Każda z jego części składa się z cyklu szkoleń dla członków NGO, doradztwa (prawnego, księgowego, marketingowego), a także promocji organizacji biorących udział w projekcie poprzez prasę i Internet. Celem szkoleń oprócz podniesienia wiedzy i umiejętności jest przekonanie osób odpowiedzialnych za organizacje, liderów instytucji do tworzenia i realizacji projektów sieciowych, oraz zachęcenie do budowania pozytywnego wizerunku tych instytucji w środowisku lokalnym.

Pod koniec 2012 roku Stowarzyszenie zakończyło realizację projektu „Wolontariat - włącz się!” mającego na celu aktywizację osób bezrobotnych poprzez cykl szkoleń, staże i pracę wolontariacką.

W ostatnim czasie Stowarzyszenie zyskało status Organizacji Wspierania Ekonomii Społecznej i zakończyło realizację kolejnych projektów wsparcia III sektora: „Profesjonalne NGO w Wielkopolsce” i „Quality of NGO”. Miały one na celu wzmocnienie potencjału trzeciego sektora w Wielkopolsce poprzez wdrożenie nowoczesnych, wypracowanych przez uczestników projektu standardów funkcjonowania organizacji, które przyczynią się do podniesienia oferowanych przez nie usług.

Obecnie Stowarzyszenie Instytut Zachodni realizuje projekt innowacyjny PI STAR, którego celem jest zwiększenie efektywności kontraktowania usług społecznych w 60 gminach w Wielkopolsce oraz „Wsparcie rodziny drogą do integracji”. Projekt ten jest ofertą kompleksowego wsparcia psychologiczno-doradczego oraz aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców gmin Więcbork i Kamień Krajeński. Strona projektu: www.doroslidzieciom.pl

W ostatnim czasie rozpoczęto realizację projektów poświęconych konsultacjom społecznym - "Konsultacje społeczne na bazie podmiotów sieci NGO Działamy Razem" i "Konsultacje społeczne LGD Światowid"
Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dzieci i młodzieży
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
porady prawne, pomoc prawna
księgowość, zarządzanie finansami
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
PR i promocja organizacji
aktywizacja lokalna
współpraca z administracją
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
status pożytku publicznego - przywileje, obowiązki
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej