Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz dostawać artykuły wybrane przez redakcję ngo.pl specjalnie dla Ciebie? Przeczytaj najciekawsze teksty publicystyczne. Zamów bezpłatny newsletter Magazyn NGO.PL na weekend!

Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy "Serce"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
32 245 86 84
Adres rejestrowy
Ulica
Powstańców 70 lok. 3
Kod pocztowy
41-500
Miejscowość
Chorzów
Województwo
śląskie
Powiat
Chorzów
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Brak barier architektonicznych.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000135974
REGON
27794323800000
NIP
6272456183
Rok powstania
2002
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2009
Ludzie
Liczba członków
21
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem organizacji jest niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym w trudnych sytuacjach życiowych.

Organizacja realizuje projekty w ramach placówek obejmujących zasięgiem wszystkie dzielnice Chorzowa. Są to Zespół Świetlic Dzielnicowych "CHATKA" (4 świetlice), 3 Kluby Seniora (również dla osób niepełnosprawnych), Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.

Wykonywane zadania pomocowe są skierowane zarówno do dzieci, jak i osób starszych, dla młodzieży szkolnej oraz absolwentów wchodzących na rynek pracy, a także osób bezrobotnych i zagrożonych utratą zatrudnienia. Ponadto na bieżąco po pomoc merytoryczno - doradczą zgłaszają się ludzie znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej.

Zespół Świetlic Dzielnicowych "CHATKA"
Projekt skierowany do dzieci i młodzieży gimnazjalnej, obejmuje swoim zakresem ok. 150 podopiecznych zgrupowanych w czterech świetlicach rozmieszczonych w poszczególnych dzielnicach Chorzowa.Wszystkie świetlice są placówkami specjalistycznymi socjoterapeutycznymi.
Placówki oferują pomoc profesjonalnej kadry pedagogicznej i opiekuńczo - wychowawczej, zapewniając:

  • opiekę pedagogiczną
  • pomoc logopedyczną
  • wsparcie psychologiczne
  • imprezy rekreacyjne i gimnastykę korekcyjną
  • zabawy świetlicowe i koła zainteresowań
  • korepetycje
  • wycieczki
  • wyjazdy kolonijne.
    Codziennie zajęcia kończą się pełnowartościowym posiłkiem. Świetlice świadczą swoją pomoc przez cały rok.

Kluby Seniora
Utworzone dla osób starszych trzy placówki, zapewniające rodzinną atmosferę i opiekę terapeutyczną. Kluby spełniają ważną rolę w programie aktywizacji lokalnej seniorów, zachęcając do pielęgnowania zainteresowań i kontaktów z dziedzictwem kulturowym regionu. Promują zdrowy tryb życia i uczestnictwo w życiu miasta.

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
Celem Centrum jest inicjowanie i wzmacnianie aktywności społecznej mieszkańców Chorzowa poprzez wspieranie merytoryczne, techniczne, lokalowe, szkoleniowe, doradcze dla nowych oraz już istniejących organizacji pozarządowych i innych inicjatyw społecznych Chorzowa. Organizacja i wspieranie idei wolontariatu. Inne inicjatywy w miarę rozwoju i potrzeb organizacji pozarządowych.

Współpraca międzynarodowa
Stowarzyszenie na bieżąco współpracuje z niemiecką strukturą powiatową Paritätische Dienste z Hameln k. Hanoweru, organizując warsztaty wymiany doświadczeń w pracy socjalnej i zagraniczne wyjazdy studyjne.
Uczestnicząc w kontaktach pomiędzy miastami partnerskimi Chorzowa, Stowarzyszenie współpracuje z Diakonią Ewangelicką miasta Iserlohn, a także Służbą Maltańską z Iserlohn i Berlina oraz AWO Dortmund, organizując wymianę młodzieży w ramach praktyk zawodowych z zakresu pracy socjalnej, konferencje i giełdy partnerstw. Nawiązano również współpracę z miastem partnerskim Creil we Francji.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
sport wyczynowy, profesjonalny
profilaktyka uzależnień
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
porady prawne, pomoc prawna
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
wsparcie lokalowe, techniczne
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
aktywizacja lokalna
współpraca z administracją
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
status pożytku publicznego - przywileje, obowiązki
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
wsparcie specjalistyczne
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Pricel Marian, skarbnik
Gabriela Skrzypek, prezes
Aleksandra Kinast, zastępca prezesa
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej