Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Organizacja turystyki i wypoczynku dla dzieci, młodzieży Na co NGO-sy powinny zwrócić uwagę? Dowiedz się 24.04 o 15.00 na #ngoplLIVE >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Towarzystwo "Poligrodzianie"
Logo 1,5%
Tej organizacji możesz przekazać 1,5% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
608 665 057
Adres rejestrowy
Ulica
Krótka 3 lok. 31
Kod pocztowy
61-012
Miejscowość
Poznań
Województwo
wielkopolskie
Powiat
Poznań
Gmina
Poznań
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000222680
REGON
63463895000000
NIP
9721100400
Rok powstania
2004
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2006
Ludzie
Liczba członków
18
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Głównymi celami Stowarzyszenia są:

 1. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 2. upowszechnianie wiedzy w społeczeństwie o ludowej twórczości artystycznej zarówno Polaków jak i innych narodów,
 3. działalność charytatywna w obszarze kultury i sztuki,
 4. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, zwyczajów i języka regionalnego oraz budowanie tożsamości regionalnej,
 5. działalność na rzecz wyrównywania szans w dostępie do kultury, w szczególności osób niepełnosprawnych,
 6. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w obszarze kultury i sztuki,
 7. działalność badawcza, edukacyjna i popularyzatorska w obszarze nauk społecznych, humanistycznych i dziedzictwa kulturowego,
 8. promowanie synergii kultury i sztuki z myślą techniczną,
 9. propagowanie polskiej kultury, m. in. folkloru, muzyki, tańca, pieśni i sztuk plastycznych w kraju i zagranicą,
 10. inspirowanie współczesnej twórczości wywodzącej się z tradycji i dorobku kultury ludowej,
 11. edukacja artystyczna i kulturalna społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
 12. działalność w zakresie twórczości architektonicznej oraz konserwacji dzieł sztuki i zabytków,
 13. działalność na rzecz integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami oraz współpraca z Polonią i Polakami na świecie,
 14. rozwijanie współpracy międzynarodowej w dziedzinie zachowania oraz prezentowania folkloru i sztuki ludowej,
 15. promocja aktywizacji zawodowej w obszarze kultury i sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem młodych twórców,
 16. promocja Rzeczypospolitej Polskiej zagranicą.

Darowizny zbierane z pomocą  wplacam.ngo.pl

Wspieraj działania Towarzystwa "Poligrodzianie"
Dziękujemy, że chcesz pomóc!
20,00 zł
Na zakup wieszaków, wstążek, agrafek, nici, pasty do butów, krochmalu itp.
50,00 zł
To średni koszt dzienny prób w przeliczeniu na osobę.
100,00 zł
W tej kwocie zakupić można podstawowe akcesoria do strojów, jak korale.
Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

1. prowadzenie działalności wydawniczej książek oraz pozostałej działalności wydawniczej w zakresie kultury, edukacji i nauki, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych, (PKD 58.11.Z) 2. prowadzenie działalności związanej z produkcją filmów i nagrań wideo oraz nagrań dźwiękowych i muzycznych w obszarze kultury oraz projekcją filmów edukacyjnych, dokumentalnych i etnograficznych, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych, (PKD 59.11.Z; PKD 59.14.Z; PKD 59.20.Z) 3. doradztwo i ekspertyzy w dziedzinie kultury ludowej, dziedzictwa kulturowego i etnografii oraz aktywizacji zawodowej, (PKD 74.90.Z) 4. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów oraz konferencji naukowo-kulturalnych, (PKD 82.30.Z) 5. prowadzenie nauki w dziedzinie kultury i sztuki, w tym szkoleń, warsztatów, kursów, prelekcji, wykładów, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji artystycznej dzieci i młodzieży, prowadzenie edukacji nieformalnej i pozaformalnej, w tym wymian młodzieży, artystów oraz profesjonalistów w dziedzinie kultury, krajowych i zagranicznych, (PKD 85.52.Z) 6. działalność twórcza i wspomagająca związana z kulturą i rozrywką, działalność obiektów kulturalnych, organizacja i produkcja przedsięwzięć artystycznych w kraju i zagranicą, w tym festiwali, koncertów, eventów, wystaw, prelekcji, wykładów, wernisaży, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży. (PKD 90.0).

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
muzyka
teatr
taniec
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
promocja regionu
działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
pomoc Polonii i Polakom za granicą
wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności

Zarząd

Marzenna Biegała-Howorska, Prezes
Jerzy Kazimierz Fiksiński, Członek Zarządu
Beata Guzewska, Członek Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
25 1090 2590 0000 0001 4361 1830
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej