Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Galicyjska Szkoła Zdrowia
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
12 633 58 26
Telefon
506 114 473
Telefon
12 633 58 26
Adres rejestrowy
Ulica
Prądnicka 31
Kod pocztowy
31-202
Miejscowość
Kraków
Województwo
małopolskie
Powiat
Kraków
Gmina
Kraków
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000179713
REGON
35677539500000
NIP
677-22-20-940
Rok powstania
2003
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
21
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Początkowo działalność obecnej organizacji (dobór 15 osób - członków założycieli) realizowana była w grupie lekarzy różnych specjalizacji i osób niezwiązanych wprawdzie bezpośrednio z medycyną, ale cały czas ukierunkowanych na działania Pro: -zdrowotne, -rodzinne, -społeczne. Jedno z głównych przesłań UE - społeczeństwo obywatelskie pozwala nam dopisać do statutowych celów Stowarzyszenia jeszcze jedno "pro-": pro-obywatelskie!
Razem, więc nasze programy, określamy jako Program PRO.

Stowarzyszenie w obecnej formie, ma doświadczenia zbierane od 8 lat, ale suma doświadczeń; zawodowych, społecznych i osobistych, jakimi dysponują twórcy Stowarzyszenia są znacznie większym kapitałem.
Działania statutowe, to wspomaganie edukacji ukierunkowane szczególnie na młodzież, tą zorientowaną na sukces, ale i tą bez pomysłów na własne życie.

 1. Kluczowe kompetencje.
  Członków Stowarzyszenia GSzZ można zdefiniować z poziomu unikalnej wiązki zasobów wynikającej z wiedzy. Taka konfiguracja zasobów i umiejętności pozwala na stałą obserwację sukcesów w działaniu i unikalnych zdolności do budowania nowych projektów, programów edukacyjnych.

 2. Zasoby.
  Głównymi zasobami Stowarzyszenia GSzZ są aktywa niematerialne i zdolności adaptacyjne do otoczenia. To również trudne do imitacji, rzadkie i cenne umiejętności efektywnego zarządzania w sprawnym działaniu. To wypracowana tanim kosztem marka firmy w oparciu o pozytywne normy i wartości.
  Stowarzyszenie Galicyjska Szkoła Zdrowia jest PARTNEREM GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW. Współpracujemy z Zarządem Województwa Małopolskiego.

Misja:
Wdrażanie PROGRAMU PRO w procesach wspomagania edukacji.

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Działalność edukacyjno-popularyzatorska, publicystyczna i informacyjna upowszechniająca wiedzę z zakresu zachowań: pro-zdrowotnych, pro-rodzinnych, pro-społecznych, pro-obywatelskich, pro-ekologicznych i pro-przedsiębiorczych razem nazwana programem PRO.
 2. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 3. Współdziałanie z władzami, organizacjami, instytucjami i osobami prywatnymi w zakresie propagowania zachowań, określonych w § 6 pkt 1 i 2.

Prowadzone działania:

Sztandarowy projekt: "Magistrackie Lekcje Zdrowia".
Debaty publiczne z udziałem sektora publicznego, pozarządowego i biznesowego nt."Rozwijania potencjału i wymiany wiedzy" honorowane dyplomami Wojewody Małopolski.
Szkolenia dla osób o statusie bezrobotny w kontekście tworzenia podmiotów gospodarczych: Sp-nia socjalna.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
pomoc w samozatrudnieniu
doradztwo zawodowe
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Zarząd

Aleksandra Chmiel, skarbnik
Jerzy Trojanowski, wiceprezes
Ewa Małysiak, prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej