Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Bytomskie

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Bytomskie
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
32 286 01 83
Adres rejestrowy
Ulica
Katowicka 34 lok. 12
Kod pocztowy
41-902
Miejscowość
Bytom
Województwo
śląskie
Powiat
Bytom
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Parter, brak podjazdu, 3 stopnie.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia nie posiadająca osobowości prawnej
REGON
00122112800713
Rok powstania
2004
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:
"…każdemu głodnemu dać jeść, bezdomnemu miejsce, a nagiemu odzież. Jak nie można dużo to mało…" - tradycyjna misja określona na przełomie XIX i XX stulecia przez Adama Chmielowskiego - Św. Brata Alberta, który porzucił sztukę i karierę malarską dla najboższych i bezdomnych - uzupełniona o stwierdzenie: "lepiej dawać wędkę z odpowiednią przynętą, niż tylko za każdym razem rybę". Stąd wynikające - z albertyńskiej tradycji działania na rzecz znalezienia godnego zajęcia osobom, wydawało by się, bez szans na współczesnym "rynku" pracy, w oparciu o model towarzyszenia (tzw. akompaniowania) i wsparcia koleżeńskiego, przy wykorzystaniu doświadczeń solidarności społecznej i wskazań społecznej nauki Kościoła katolickiego.

Prowadzone działania:
"Wyprowadzić na prostą" w ramach realizacji (styczeń 2005) projektu Partnerstwa, którego Administratorem jest ZG TPBA we Wrocławiu ze strategicznym udziałem "Caritas Świętokrzyskiej" funkcjonującego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL - EFS.
Rozpoczęte 2 działanie lokalnie prowadzi do funkcjonowania w środowisku Punktu Aktywizacji Bezrobotnych, ośrodka pomocy dla 40 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przy aktywnym towarzyszeniu i wspieraniu w poszukiwaniu miejsca na otwartym rynku pracy, poprzez motywowanie, wspólne z beneficjentem znalezienie odpowiedniej ścieżki kariery zawodowej, szkoleń zawodowych i aktywizujących, udostępnianiu narzędzi poruszania się (m.in.. Internet), kursy praktycznej obsługi komputera itp..
Czas trwania: listopad 2005 - marzec 2007, w dwu cyklach po 20 beneficjentów ostatecznych, z możliwością bieżącego rozszerzania usług w ramach dobrych praktyk.

Powstania Klubu (-ów) Integracji Społecznej przy współdziałaniu partnerskim środowiska Klubów Pomocy Koleżeńskiej "Praca" i Stowarzyszenia lokalnego o tej samej nazwie, wspierającego pracę liderów i wolontariuszy, w oparciu o merytoryczną pomoc Instytutu Współpracy i Parnerstwa Lokalnego w Katowicach, prowadzącego projekt z zakresu inicjowania powoływania KIS. Działania promocyjne i lobbingowe do końca 2005r. Doprowadzić mają do powstania w 2006r. KIS-ów, realizowanych przez lokalne opp jako zadania zlecone w konkursie przez samorząd.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej