Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Bytomskie

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Bytomskie
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
32 286 01 83
Adres rejestrowy
Ulica
Katowicka 34 lok. 12
Kod pocztowy
41-902
Miejscowość
Bytom
Województwo
śląskie
Powiat
Bytom
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Parter, brak podjazdu, 3 stopnie.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia nie posiadająca osobowości prawnej
REGON
00122112800713
Rok powstania
2004
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:
"…każdemu głodnemu dać jeść, bezdomnemu miejsce, a nagiemu odzież. Jak nie można dużo to mało…" - tradycyjna misja określona na przełomie XIX i XX stulecia przez Adama Chmielowskiego - Św. Brata Alberta, który porzucił sztukę i karierę malarską dla najboższych i bezdomnych - uzupełniona o stwierdzenie: "lepiej dawać wędkę z odpowiednią przynętą, niż tylko za każdym razem rybę". Stąd wynikające - z albertyńskiej tradycji działania na rzecz znalezienia godnego zajęcia osobom, wydawało by się, bez szans na współczesnym "rynku" pracy, w oparciu o model towarzyszenia (tzw. akompaniowania) i wsparcia koleżeńskiego, przy wykorzystaniu doświadczeń solidarności społecznej i wskazań społecznej nauki Kościoła katolickiego.

Prowadzone działania:
"Wyprowadzić na prostą" w ramach realizacji (styczeń 2005) projektu Partnerstwa, którego Administratorem jest ZG TPBA we Wrocławiu ze strategicznym udziałem "Caritas Świętokrzyskiej" funkcjonującego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL - EFS.
Rozpoczęte 2 działanie lokalnie prowadzi do funkcjonowania w środowisku Punktu Aktywizacji Bezrobotnych, ośrodka pomocy dla 40 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przy aktywnym towarzyszeniu i wspieraniu w poszukiwaniu miejsca na otwartym rynku pracy, poprzez motywowanie, wspólne z beneficjentem znalezienie odpowiedniej ścieżki kariery zawodowej, szkoleń zawodowych i aktywizujących, udostępnianiu narzędzi poruszania się (m.in.. Internet), kursy praktycznej obsługi komputera itp..
Czas trwania: listopad 2005 - marzec 2007, w dwu cyklach po 20 beneficjentów ostatecznych, z możliwością bieżącego rozszerzania usług w ramach dobrych praktyk.

Powstania Klubu (-ów) Integracji Społecznej przy współdziałaniu partnerskim środowiska Klubów Pomocy Koleżeńskiej "Praca" i Stowarzyszenia lokalnego o tej samej nazwie, wspierającego pracę liderów i wolontariuszy, w oparciu o merytoryczną pomoc Instytutu Współpracy i Parnerstwa Lokalnego w Katowicach, prowadzącego projekt z zakresu inicjowania powoływania KIS. Działania promocyjne i lobbingowe do końca 2005r. Doprowadzić mają do powstania w 2006r. KIS-ów, realizowanych przez lokalne opp jako zadania zlecone w konkursie przez samorząd.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej