Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
605 202 111
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
Biuro czynne w czwartki w godz. 10.00 - 13.00 w siedzibie starostwa powiatu działdowskiego.
Ulica
Polna 11a
Kod pocztowy
13-200
Miejscowość
Działdowo
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
działdowski
Gmina
Działdowo
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
schody
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000239778
REGON
28004938300000
NIP
571-16-45-917
Rok powstania
2005
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2013
Ludzie
Liczba członków
266
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celami UTW jest:

 1. Włączanie osób starszych i niepełnosprawnych do systemu kształcenia ustawicznego poprzez stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej.
 2. Aktywizacja społeczna i poprawa jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych.
 3. Upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej
 4. Podejmowanie działań na rzecz ludzi starszych i niepełnosprawnych.

Cele realizowane są przez:

 1. wykłady specjalistów z różnych dziedzin nauki w szczególności dotyczących osób starszych
 2. sekcje i koła zainteresowań zgodnie z potrzebami i celami UTW
 3. rehabilitację i rekreację
 4. prowadzenie działalności turystyczno-krajoznawczej
 5. lektoraty języków obcych
 6. spotkania z ludźmi nauki, kultury działającymi w kraju i zagranicą
 7. samopomoc koleżeńską (poza materialną)
 8. prowadzenie akcji informacyjno-programowych oraz działalności wydawniczej o tematyce związanej z celami i działalnością UTW
 9. działalność charytatywna określona możliwościami członków UTW
 10. rozwijanie działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
muzyka
teatr
taniec
sztuki wizualne, wzornictwo
literatura, czasopisma
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
profilaktyka uzależnień
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
prawa konsumentów
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
aktywizacja lokalna
współpraca z administracją
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
status pożytku publicznego - przywileje, obowiązki
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
pomoc Polonii i Polakom za granicą

Zarząd

Andrzej Odachowski, wiceprezes
Antoni Furtak, prezes
Jerzy Giezek, członek zarządu
Agnieszka Smolicz-Pytlik, członek zarządu
Zenobia Bartnicka, skarbnik
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej