Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wystartuj z naszym pakietem Do wyboru masz PDF lub druk. Dodaj do ekwipunku >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie
Logo 1,5%
Tej organizacji możesz przekazać 1,5% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
605 202 111
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
Biuro czynne w czwartki w godz. 10.00 - 13.00 w siedzibie starostwa powiatu działdowskiego.
Ulica
Polna 11a
Kod pocztowy
13-200
Miejscowość
Działdowo
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
działdowski
Gmina
Działdowo
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
schody
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000239778
REGON
28004938300000
NIP
5711645917
Rok powstania
2005
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2013
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celami UTW jest:

 1. Włączanie osób starszych i niepełnosprawnych do systemu kształcenia ustawicznego poprzez stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej.
 2. Aktywizacja społeczna i poprawa jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych.
 3. Upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej
 4. Podejmowanie działań na rzecz ludzi starszych i niepełnosprawnych.

Cele realizowane są przez:

 1. wykłady specjalistów z różnych dziedzin nauki w szczególności dotyczących osób starszych
 2. sekcje i koła zainteresowań zgodnie z potrzebami i celami UTW
 3. rehabilitację i rekreację
 4. prowadzenie działalności turystyczno-krajoznawczej
 5. lektoraty języków obcych
 6. spotkania z ludźmi nauki, kultury działającymi w kraju i zagranicą
 7. samopomoc koleżeńską (poza materialną)
 8. prowadzenie akcji informacyjno-programowych oraz działalności wydawniczej o tematyce związanej z celami i działalnością UTW
 9. działalność charytatywna określona możliwościami członków UTW
 10. rozwijanie działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
muzyka
teatr
taniec
sztuki wizualne, wzornictwo
literatura, czasopisma
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
profilaktyka uzależnień
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
prawa konsumentów
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
aktywizacja lokalna
współpraca z administracją
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
status pożytku publicznego - przywileje, obowiązki
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
pomoc Polonii i Polakom za granicą

Zarząd

Andrzej Odachowski, wiceprezes
Antoni Furtak, prezes
Jerzy Giezek, członek zarządu
Agnieszka Smolicz-Pytlik, członek zarządu
Zenobia Bartnicka, skarbnik
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej