Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Stowarzyszenie "Pomóżmy Realizować Marzenia"

Stowarzyszenie "Pomóżmy Realizować Marzenia"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
74 831 52 60
Telefon
74 831 52 60
Adres rejestrowy
Ulica
Piłsudskiego 24
Kod pocztowy
58-200
Miejscowość
Dzierżoniów
Województwo
dolnośląskie
Powiat
dzierżoniowski
Gmina
Dzierżoniów
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000244620
REGON
02018066000000
NIP
882-20-10-980
Rok powstania
2005
Organizacja pożytku publicznego
Tak
Ludzie
Liczba członków
25
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Cele statutowe stowarzyszenia:

 1. Ochrona praw dzieci,
 2. Udzielanie pomocy w wykonywaniu zadań wychowawczych, opiekuńczych i pielęgnacyjnych,
 3. Inicjowanie społecznych ruchów osób zainteresowanych niesieniem pomocy innym,
 4. Prowadzenie ośrodków szkolno - wychowawczych, domów wczasów dziecięcych, szkół, świetlic całodobowych, placówek dydaktyczno - wychowawczych, biur pośrednictwa pracy, ośrodków dla matek samotnie wychowujących dzieci oraz prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej,
 5. Współdziałanie z instytucjami i placówkami państwowymi,
 6. Prowadzenie działalności charytatywnej,
 7. Pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków placówek opiekuńczych,
 8. Inicjowanie i rozwijanie specjalistycznych form pomocy rodzinie w wychowaniu dzieci, w tym poprzez prowadzenie własnych placówek Opiekuńczo - Wychowawczych. Integrowanie osób niepełnosprawnych w środowisku,
 9. Wspieranie rozwoju szkolnictwa poprzez wyposażanie placówek szkolnych w potrzebny sprzęt i pomoce dydaktyczne,
 10. Pomoc uczniom najbiedniejszym,
 11. Pomoc osobom w sytuacji zagrożenia,
 12. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych i zapobieganie narkomanii wśród dzieci,
 13. Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
 14. Organizacja zajęć pozalekcyjnych.

Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych.

Działania podejmowane w związku z uzyskaniem środków finansowych na:

 • kolonie,
 • praktyki zawodowe,
 • wymiana zagraniczna ze średnią szkołą partnerską z Republiki Czeskiej z Żamberka,
 • wycieczki zawodoznawcze,
 • stypendia za dobre wyniki w nauce,
 • stypendia socjalne (bilety miesięczne i pomoc materialna).

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą

Zarząd

Małgorzata Czyżykiewicz, Skarbnik
Agnieszka Pytel, Z-ca Prezesa
Dorota Fornalik, Sekretarz
Artur Duda, Prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej