Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Stowarzyszenie Wspierania Zasobów Ludzkich "Nowy Horyzont"

Stowarzyszenie Wspierania Zasobów Ludzkich "Nowy Horyzont"
Logo 1,5%
Tej organizacji możesz przekazać 1,5% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
17 858 10 33
Telefon
668 667 554
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Ulica
Leszczyńskiego 3
Kod pocztowy
35-061
Miejscowość
Rzeszów
Województwo
podkarpackie
Powiat
Rzeszów
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Tak
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000236005
REGON
18004742400000
NIP
8133404893
Rok powstania
2005
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2012
Ludzie
Liczba członków
18
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Podaruj 1% siebie na rzecz osób pokrzywdzonych i wykluczonych społecznie

Przekaż nam 1% podatku

Stowarzyszenie Nowy Horyzont obecnie realizuje projekty w zakresie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz readaptacji osób opuszczających zakłady karne i ich rodzin. Poniżej przedstawiamy zwięzłą informację o projektach prowadzonych przez Stowarzyszenie Nowy Horyzont.

Ośrodek Pomocy Dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

Ośrodek w Rzeszowie jest jedynym na Podkarpaciu i jednym z 16 działających w kraju Ośrodków rządowego programu „Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw”, wdrażającego poprzez Ministerstwo Sprawiedliwości, postanowienia Decyzji Ramowej Rady Unii Europejskiej z dnia 15 marca 2001 r. o pozycji ofiar w postępowaniu karnym .
Zasadniczym celem projektu jest wzmocnienie w polskim systemie prawnym i społecznym pozycji osoby pokrzywdzonej przestępstwem.
Osoba pokrzywdzona w tej koncepcji sytuowana jest w nowy sposób; nie tylko jako podmiot prawa, lub, co często się zdarzało w praktyce - przedmiot sprowadzony do źródła dowodu. Szkoda materialna, fizyczna lub moralna traktowane są obecnie jako wtórne konsekwencje wiktymizacji, której bezpośrednim skutkiem jest naruszenie równowagi psychicznej i cierpienie emocjonalne. Z punktu widzenia i porządku prawnego sprawca musi być zidentyfikowany, a kara musi zostać wymierzona. Ale to jest dzisiaj równoległe zadanie prawa. Pierwszoplanowym zadaniem w nowym systemowym podejściu do pomocy staje się kwestia przywrócenia osoby pokrzywdzonej do stanu równowagi emocjonalnej sprzed sytuacji przestępstwa. Wreszcie osoba pokrzywdzona ma szansę odzyskać ponownie pełnię swojego człowieczeństwa.
W ramach tego projektu zapewniamy osobom pokrzywdzonym:
-poradę prawną
-pomoc psychologiczną w zakresie interwencji kryzysowej
-pomoc opiekuna pokrzywdzonego
-informacje o innych formach pomocy udzielanych przez jednostki Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw
Osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy na miejscu zapraszamy do naszego Ośrodka w Rzeszowie, przy ul. Leszczyńskiego 3,
Dyżury specjalistów w Ośrodku:

 • wtorek 16:00-19:00
 • czwartek 16:00-19:00

Udzielamy porad i pomocy także drogą elektroniczną:
e-mail: nowy-horyzont@wp.pl

Ośrodek Readaptacji Dla Osób Opuszczających Zakłady Karne i Ich Rodzin

Program jest skierowany do osób, które po opuszczeniu zakładu karnego zderzają się z tzw. twardym życiem. Wysiłek powrotu do swojego środowiska często wymaga pomocy w tym zakresie. Z kolei dla wielu ludzi nie potrafi prosić o pomoc, której potrzebują, żeby ponownie nie trafić za kratki.
Program skierowany jest także do rodzin osób, które opuściły zakład karny. Projekt ten jest sfinansowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości i realizowane na jego zlecenie.
W ramach tego programu zapewniamy osobom, do których skierowany jest ten program pomoc prawnika, psychologa, doradcy zawodowego oraz pracownika socjalnego, którzy pełnią dyżury w naszym Ośrodku Readaptacji pod adresem::
ul. Leszczyńskiego 3, 35-061 Rzeszów,

 • czwartek 13:00-16:00
 • piątek 16:00-18:00

W trakcie porad udzielanych w naszym ośrodku osoby zainteresowane otrzymają:

 1. Pomoc psychologa w zakresie bieżących problemów,
 2. Pomoc prawną
 3. Doradztwo zawodowe w tym opracowanie Indywidualnego Planu Działania, pomoc w napisaniu dokumentów aplikacyjnych dla pracodawcy oraz przygotowanie do rozmowy o pracę.
 4. Pomoc pracownika socjalnego, w zakresie wskazania przepisów dot. między innymi pomocy w znalezieniu mieszkania, załatwieniu bieżących formalności i pomoże wypełnić formularze związane z uzyskaniem pomocy instytucjonalnej.

Prowadzone działania przez Stowarzyszenie Wspierania Zasobów Ludzkich - Nowy Horyzont

 • organizowanie i prowadzenie lokalnych (w tym osiedlowych i podwórkowych) placówek, świetlic terapeutycznych, ognisk i klubów sportowych, ośrodków mediacyjnych, warsztatów terapeutycznych
 • pomocy rodzinom i osobom, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, działania na rzecz zmniejszania dysproporcji różnych grup i jednostek
 • ochrony praw człowieka i obywatela,
 • aktywizacji grup obywateli, rodzin oraz działań na rzecz wyrównywania szans, dialogu społecznego, poprawy warunków i jakości życia, ochrony zdrowia,
 • przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, marginalizacji, dyskryminacji i kryzysom,
 • działania na rzecz bezpieczeństwa publicznego, w tym przeciwdziałania przemocy, pokojowego rozwiązywania konfliktów, zapobiegania i zwalczania patologii i demoralizacji w środowisku lokalnym,
 • poradnictwa psychologicznego,
 • organizowani szkoleń, kursów, prelekcji tematycznych, seminariów i konferencji,
 • poradnictwa prawnego, w tym szczególnie w zakresie sporządzania dokumentacji procesowej, mediacji, rzecznictwa interesów obywateli przed organami administracji publicznej i organami wymiaru sprawiedliwości.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
10.07.2014
Stowarzyszenie "Nowy Horyzont" zachęca do zapoznania się z listem otwartym, w sprawie wrogiej podkarpackim ngo i niedemokratycznej polityki władz i administracji wszystkich szczebli w naszym regionie. Prosimy o przyłączanie się do naszego apelu o zorganizowanie spotkania dla naszego środowiska i debatę o jakości dialogu III sektora z władzą oraz refleksję na stanem społeczeństwa obywatelskiego na Podkarpaciu.

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / jest wpisana do rejestru przedsiębiorców.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie
pomoc psychologiczna
poradnictwo specjalistyczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń

Zarząd

Helena Goluch, członek zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej