Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Fundacja Panaceum
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
606 661 007
Telefon
692 525 812
Adres rejestrowy
Ulica
Tadeusza Garleja 3
Kod pocztowy
09-400
Miejscowość
Płock
Województwo
mazowieckie
Powiat
Płock
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000227423
REGON
14007690200000
NIP
774-28-96-171
Rok powstania
2005
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2007
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja Panaceum jest organizacją pozarządową, która powstała w 2005 roku, aby wspierać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, głównie osoby niepełnosprawne, ubogie i starsze, należące do grup dyskryminowanych i wykluczone społecznie, jak również zapobiegać procesom marginalizacji społecznej oraz inicjować i wspierać rozwiązania w dziedzinie pomocy społecznej. Celem Fundacji jest również wspieranie finansowe i rzeczowe instytucji i organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Fundacja Panaceum swoje cele statutowe realizuje głównie poprzez gromadzenie środków finansowych i rzeczowych i przekazywanie ich na rzecz osób potrzebujących. Fundacja jest organizacją non-profit i wszystkie zgromadzone środki przeznacza na realizację celów statutowych. Za zgromadzone środki finansowe Fundacja realizuje wiele programów i projektów wspierających rozwój i rehabilitację leczniczą oraz społeczną osób niepełnosprawnych. Fundacja Panaceum corocznie bierze udział w otwartych konkursach ofert na realizację zadań wspieranych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, Kuratorium Oświaty, Urząd Miasta Płocka, Urząd Wojewódzki w zakresie programów na rzecz osób dotkniętych niepełnosprawnością. Fundacja Panaceum współpracuje również z wieloma urzędami państwowymi, samorządowymi oraz instytucjami pomocy społecznej, udzielając pomocy i porad potrzebującym w zakresie ich spraw życiowych. Fundacja jest współorganizatorem imprez integracyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych, podczas których prowadzone są działania na rzecz tolerancji i akceptacji społecznej osób wykluczonych społecznie, jak również prowadzi bezpłatną wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego itp. dla mieszkańców miasta Płocka. Dotychczasowa działalność Fundacji pokazała trafność przyjętych przez Zarząd Fundacji kierunków działalności, o czym chociażby świadczy ogromne zapotrzebowanie podopiecznych Fundacji.

Zakres działania:
Prowadzenie bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i terapeutycznego, prowadzenie dożywiania; wspieranie finansowe i rzeczowe osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, głównie osób niepełnosprawnych, ubogich i starszych, należących do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie oraz przeciwdziałanie procesom ich marginalizacji; wspieranie finansowe i rzeczowe instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, organizowanie działalności charytatywnej, zbiórek, aukcji społecznych na rzecz realizacji celów Fundacji; wdrażanie projektów o charakterze rehabilitacyjnym, terapeutycznym i kulturalnym.
Dotychczasowa działalność Fundacji pokazała trafność przyjętych przez Zarząd Fundacji kierunków działalności, o czym chociażby świadczy ogromne zapotrzebowanie podopiecznych Fundacji. Realizowanie tak szeroko zakrojonych działań wymaga od Rady, Zarządu i wolontariuszy Fundacji Panaceum dużego zaangażowania w pracę społeczną, ale również zaufania społecznego. Wszelkie podejmowane przez Fundację działania są uczciwe i transparentne. Świadczy o tym m.in. nadanie Fundacji w 2007 roku statusu organizacji pożytku publicznego, uzyskiwanie dofinansowania na realizację projektów w ramach otwartych konkursów ogłaszanych przez różne instytucje państwowe i samorządowe, jak również wydanie zezwoleń na prowadzenie zbiórek publicznych. Świadectwem na wysoką jakość pracy Fundacji jest również zdobycie wielu nagród i wyróżnień, m.in. w konkursie "Godni Naśladowania".

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Odbiorcy działań

Zarząd

Dorota Jędra, wiceprezes zarządu
Dagmara Bartosiak, sekretarz zarządu
Piotr Ostrowicki, prezes zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej