Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorym na Cukrzycę Beta w likwidacji

Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorym na Cukrzycę Beta w likwidacji
W likwidacji
Kontakt
Telefon
696 045 856
Telefon
33 821 56 47
Adres rejestrowy
Ulica
Barlickiego 15 lok. 2, 3
Kod pocztowy
43-300
Miejscowość
Bielsko-Biała
Województwo
ŚLĄSKIE
Powiat
Bielsko-Biała
Adres kontaktowy
Ulica
Toruńska 3
Kod pocztowy
43-300
Miejscowość
Bielsko-Biała
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000220748
REGON
07292803900000
NIP
547-20-14-420
Rok powstania
2004
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celami Fundacji są:
Pomoc finansowa, rzeczowa, organizacyjna i usługowa dzieciom,młodzieży oraz dorosłym chorym na cukrzycę i inne choroby przewlekłe, zwanymi dalej osobami chorymi, a także pomoc ich rodzinom.
Działalność na rzecz zwiększenia aktywności społecznej osób chorych, wyrównania szans do ich wszechstronnego rozwoju.
Integracja środowiska chorych, propagowanie idei wzajemnej pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów zdrowotnych i bytowych osób chorych.
Zainteresowanie środowiska lokalnego problematyką cukrzycy i innych schorzeń przewlekłych oraz popularyzacja wiedzy na temat tych chorób.
Wspieranie finansowe i rzeczowe różnego typu placówek i instytucji działających w obszarze cukrzycy i innych chorób przewlekłych w kraju i za granicą.
Współpraca w zakresie celów i metod działania Fundacji z podobnymi organizacjami w kraju i zagranicą.
Bezpośrednia i pośrednia pomoc naukowa, oświatowa, wychowawcza, kulturalna osobom chorym oraz tworzenie warunków rozwoju takiej pomocy w zakresie objętym celem Fundacji w kraju i za granicą.
Prowadzenie doradztwa i poradnictwa społecznego, promocja i wspomaganie edukacji, zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób chorych, organizowanie i finansowanie praktyk zawodowych i staży.
Pomoc w rehabilitacji i finansowanie konsultacji medycznych udzielanych osobom chorym.
Tworzenie warunków i podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia godności, wolności i praw obywatelskich osobom chorym.
Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na realizację celów Fundacji, także przez prowadzenie działalności gospodarczej.
Rozwój wolontariatu na rzecz osób chorych.
Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi chorobami przewlekłymi.
Propagowanie i wdrażanie najnowszych osiągnięć nauki i techniki w zakresie leczenia, prowadzenia i obsługi cukrzycy i innych chorób przewlekłych.

Zajmujemy się przede wszystkim osobami cierpiącymi na cukrzycę. Zapewniamy wsparcie finansowe przy zakupie niezbędnego sprzętu medycznego np. pompy insulinowej oraz dodatkowego wyposażenia pompy. Pomagamy przy finansowaniu turnusów rehabilitacyjnych w różnych ośrodkach w kraju.

Reklama
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej