Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
Telefon
87 423 19 67
Telefon
87 423 11 28
Adres rejestrowy
Ulica
Kolejowa 2B
Kod pocztowy
12-220
Miejscowość
Ruciane-Nida
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
piski
Gmina
Ruciane-Nida
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000235436
REGON
28003652900000
NIP
849-15-18-666
Rok powstania
2005
Organizacja pożytku publicznego
Tak
Ludzie
Liczba członków
39
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży jest pozarządową organizacją działającą na rzecz edukacji i kultury, jako samodzielny ruch wspiera placówek oświatowo-wychowawczych, organizuje przedsięwzięcia o charakterze promocyjnym i charytatywnym.

Jesteśmy organizacją grantodawczą Programu „Działaj Lokalnie” ( udzielamy granty na działania lokalne wszystkim organizacją pozarządowym, szkołom, domom kultury, grupom nieformalnym) w gminach: Ruciane-Nida, Pisz, Orzysz, Biała Piska, Piecki i Mikołajki. Prowadzimy Fundusz Stypendialny od 2006 r. i udzielamy stypendiów każdego roku dla najlepszych studentów I roku studiów ( dla 5-10 osób w kwocie 5 000 zł rocznie dla każdego). Udzielamy też stypendium dla najlepszego gimnazjalisty oraz ucznia szkoły średniej (w kwocie 1 000 zł każde).
Zajmujemy się szeroko pojętą promocją gminy podczas prezentacji projektów. Organizujemy wymiany międzynarodowe: polsko-litewskie, polsko-ukraińskie, polsko-czeskie. Prowadzimy Młodzieżowy Wolontariat, dbamy o edukację wolontariuszy i ich rozwój osobisty

Główne cele Stowarzyszenia:

 1. inspirowanie i rzecznictwo obywatelskiej aktywności i pomocy na rzecz ogółu społeczności w zakresie edukacji, oświaty, wychowania, krajoznawstwa, wypoczynku i kultury publicznej,
 2. inspirowanie różnorodnych form działania osób fizycznych i prawnych wspomagających działania placówek oświatowo-wychowawczych materialnie, programowo i organizacyjnie,
 3. tworzenie płaszczyzny wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi, działania na rzecz propagowania dostępu do sieci Internet i działalności wspomagającej technicznie i informatycznie,
  4.ułatwianie wzajemnych kontaktów między placówkami oświatowymi, zachęcanie do nowatorstwa w pracy dydaktycznej i wychowawczej,
 4. wspomaganie samorządności uczniowskiej i szkolnej, dążenie do tworzenia społeczeństwa obywatelskiego,
 5. rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży,
 6. prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu,
 7. wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz kultury, historii i tradycji regionu,
 8. działanie na rzecz grup zagrożonych patologiami i wykluczeniem społecznym,
 9. wspieranie działalności wspomagającej wychowanie i rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży,
 10. promowanie aktywności zawodowej młodzieży i przeciwdziałanie bezrobociu,
 11. podejmowanie wszelkich inicjatyw społecznych i gospodarczych mających na celu wszechstronną pomoc osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom,
 12. niesienie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych i ofiarom przemocy,
 13. udzielanie grantów i zachęcanie do twórczego myślenia i aktywnego włączania się w działania społeczne,
 14. podejmowanie działań zwiększających zaangażowanie społeczeństwa w rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży,
 15. działanie na rzecz grup szczególnego ryzyka,
 16. prowadzenie funduszu stypendialnego oraz innej pomocy materialnej na rzecz dzieci i młodzieży.

Najważniejsze projekty:

 • „Ferie w naszej gminie”- podczas wypoczynku zimowego prowadziliśmy zajęcia plastyczne, muzyczne dla najmłodszych w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania wiedzy o kulturze regionu - projekt realizowany dzięki uzyskanej dotacji od Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
 • „ Klub Kreatywnego Żeglowania”- powołany został Klub Żeglarski, przeprowadzimy szkolenia żeglarskie na patent żeglarza, każdego roku organizujemy Gminne Mazurskie Neptunalia - dzięki pozyskanej dotacji w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Programu „Równać Szanse” prowadzonego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.
 • „Młodzieżowe Radio Internetowe - Głos znad Nidki”- kontynuowany jest projekt redakcyjny w ramach Programu Młodzież w Działaniu (Akcja 1.- Młodzież dla Europy, 1.2 - Inicjatywy Młodzieżowe).
 • „Dyplom z marzeń” - realizujemy program stypendialny, dzięki pozyskanym funduszom od prywatnych osób, przedsiębiorców możemy prowadzić i rozwijać fundusz stypendialny dla uczniów z gimnazjum, szkoły średniej oraz dla studentów pierwszego roku.
 • „Festynu z okazji Dnia Dziecka”, każdego roku przygotowujemy wiele atrakcji dla dzieci, w roku 2009 atrakcją był przygotowany przez nas występ klaunów oraz wycieczka do Teatru Lalek. Również organizujemy oficjalne przejmowanie klucza miasta z rąk burmistrza przez dzieci i młodzież, którzy zasiadają w parlamencie młodzieżowym.
 • W okresie wakacji organizowaliśmy zajęcia dla dzieci - realizowaliśmy projekt przy wsparciu Burmistrza Gminy Ruciane-Nida „Wakacje w naszej gminie”. Przy organizacji letnich półkolonii pomagają nam wolontariusze z Projektora.
 • w sierpniu - każdego roku organizujemy Festyny charytatywny na plaży Pod Dębem „Zbieramy na pomoce szkolne”- organizujemy turnieje piłki siatkowej, loterie fantowe, występy zespołów muzycznych, koncerty karaoke, grilla dla wszystkich mieszkańców gminy oraz turystów. Dzięki sponsorom i uczestnikom festynu zbieramy fundusze na zakup wyprawek szkolnych dla dzieci z naszej gminy.
 • w październiku - od 2008 r. organizujemy Lokalne Fora Edukacyjne Programu „Równać Szanse” z udziałem władz, dyrektorów szkół, przedszkoli, zakładów pracy, organizacji pozarządowych powiatu piskiego, odbyła się debata „Jak wyrównywać szanse dzieci i młodzieży ze wsi i małych miasteczek” na zlecenie Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Podczas forum zostały wypracowane działania, które aktualnie są realizowane. W forum uczestniczy Minister Edukacji Zbigniew Włodkowski.
 • w grudniu - odbywają się corocznie uroczystości podsumowujące działania naszego Stowarzyszenia „Wielka Gala - Dusza Mazur” z udziałem mieszkańców gminy, naszych sponsorów, władz powiatowych i gminnych, zaprzyjaźnionych organizacji pozarządowych, uczestników projektów, zespołów ludowych. Uroczystości mają na celu szerzenie kultury i dziedzictwa narodowego naszego regionu. Jest to również święto wolontariuszy.
  Inne zrealizowane projekty:
 • „Ferie pod białymi żaglami” - projekt zrealizowany dzięki uzyskanej dotacji z Fundacji Wspomagania Wsi „Pożyteczne Ferie”.
 • „ Klub Kreatywnego Żeglowania - Fale Mazur”- pozyskaliśmy dotację od Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w ramach Ogólnopolskiego Programu „Równać Szanse”.
 • „Masurian English Discovery”- sponsorem projektu była Fundacja NIDA, która udzieliła nam wsparcia w ramach Programu English Teaching, programu dotowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.
 • „Młodzieżowe Radio Internetowe - Głos znad Nidki”- realizacja projektu dzięki wygranemu konkursowi w ramach Programu Młodzież w Działaniu (Akcja 1.- Młodzież dla Europy, 1.2 - Inicjatywy Młodzieżowe).
 • „Głos znad Nidki Pogranicze” - wymiana międzynarodowa z Litwą, uzyskanie dotacji na realizację projektu z Fundacji Polsko - Litewskiej, Funduszu Wymiany Młodzieży Narodowej Agencji Programu Młodzież w Działaniu - 20 osobowa grupa młodzieży uczestniczyła w wymianie międzynarodowej
 • „Dyplom z marzeń” - realizujemy program stypendialny dzięki pozyskanym funduszom z Fundacji Przedsiębiorczości, Fundacji Wspomagania Wsi oraz od prywatnych sponsorów, w bieżącym roku liczba naszych stypendystów powiększyła się o 6 osób.
  Projekty zrealizowane w 2010 r.
  1.„W 600-rocznicę Bitwy pod Grunwaldem - Wędrujący rycerze spod Grunwaldu”- Patriotyzm Jutra, dotacja Muzeum Historii Polski,
  2.„Świetlica moje miejsce - Klub Młodego Odkrywcy”, dotacja Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży i PZU,
  3.„Letnia akademia młodych odkrywców - wymiana polsko-ukraińska” - dotacja Narodowego Centrum Kultury,
  4.„Tu polsko-ukraiński serwis informacyjny” - dotacja NCK,
  5.„Upiory z naszych lasów” - dotacja Burmistrza Miasta Pisz,
  6.„Polsko-czeska kuźnia talentów i wolontariatu” - dotacja Ministra Spraw Zagranicznych,
  7.„Na sportowo, czyli fitness dla wszystkich” - dotacja Burmistrza MiG Ruciane-Nida,
  8.„English Teaching”- teatr po angielsku - dotacja Nidzicka Fundacja Rozwoju „Nida”,
  9.II Lokalne Forum Edukacyjne Programu „Równać Szanse” - dotacja Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży,
  10.„Działaj Lokalnie” - dotacja Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.
  11.„Wakacje dla dzieci z terenów popowodziowych” - charytatywny 2-tygodniowy wypoczynek dla 44 osobowej grupy dzieci z okolic spod Sandomierza.
  12.„Odważmy się być lepszymi - Bliżej Aktywniej Lepiej” - dotacja FIO.
 1. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki. Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion „PISZ ONLINE - rozwój społeczeństwa informacyjnego w gminie Pisz”- prowadzenie szkoleń wspierających wykluczonych.
  Działalność naszego Stowarzyszenia jest widoczna nie tylko na terenie gminy i województwa ale i całej Polski. O wszystkich naszych działaniach można na bieżąco przeczytać w czasopiśmie wydawanym przez Stowarzyszenie „Głos znad Nidki”, w „Gminnym ABC”, w „Gazecie Olsztyńskiej” jak również w „Gazecie Wyborczej”. Mamy też własną stronę internetową: www.spdim.pl.
  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży zajęło I miejsce w konkursie „Aktywna Organizacja Pozarządowa Powiatu Piskiego”.
  Ale to nie koniec. Aplikujemy następne projekty, szkolimy się, nie przestając na dotychczasowych dokonaniach. Ten ogrom prac czasem nas przytłacza, ale zauważamy, że nasza praca - całkowicie charytatywna - jest doceniana.
  Najbardziej cieszy nas, iż wiele dzieci i młodzieży i dorośli korzystają z naszej działalności, uczestniczą w organizowanych imprezach, a liczba wolontariuszy stale rośnie.

Jesteśmy rozpoznawani w środowisku, a sponsorzy okazują nam swoją przychylność i wsparcie, nie tylko finansowe.

Czujemy się potrzebni, a to dopinguje nas do pracy.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
profilaktyka uzależnień
porządek, bezpieczeństwo publiczne
obronność państwa
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
wsparcie finansowe organizacji, w tym pożyczki
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
nowe technologie (np. jak stworzyć stronę www, jak korzystać z Internetu, jaki komputer, oprogramowanie kupić)
wsparcie lokalowe, techniczne
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
pomoc Polonii i Polakom za granicą

Zarząd

Dorota Sokołowska, wiceprezes
Alina Kierod, prezes
Grażyna Kowalkowska, sekretarz
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej