Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piastun - Fundacja na rzecz Dzieci i Młodzieży

Piastun - Fundacja na rzecz Dzieci i Młodzieży
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
77 457 06 55
Adres rejestrowy
Ulica
Ozimska 48 lok. 42
Kod pocztowy
45-368
Miejscowość
Opole
Województwo
opolskie
Powiat
Opole
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000238861
REGON
16003122600000
NIP
754-28-18-108
Rok powstania
2005
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2016
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:
-wspieranie różnorodnych form aktywności społecznej na rzecz dzieci i młodzieży.
-pomoc dzieciom i młodzieży w trudnych sytuacjach losowych.
-pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin patologicznych, niepełnych i ubogich.
-działalność w zakresie edukacji, oświaty, wychowania i aktywnego wypoczynku.
-działalność na rzecz integracji europejskiej dzieci i młodzieży.
-przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży.
-działalność na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży zintegrowanego ze środowiskiem naturalnym i dziedzictwem kulturowym Polski.
-wspieranie rozwoju nauki i wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży różnych środowisk społecznych.

Swoje cele Fundacja realizuje poprzez:
-współpracę z osobami fizycznymi oraz prawnymi a także jednostkami administracji samorządowej, rządowej i organizacjami międzynarodowymi, których działalność wiąże się z celami Fundacji.
-pozyskiwanie wybitnych pedagogów, psychologów oraz organizatorów działalności społecznej, którzy mają na celu dobro dziecka.
-organizowanie oraz finansowanie punktów bezpłatnego dożywiania dla dzieci i młodzieży.
-organizowanie oraz finansowanie zakupu podręczników szkolnych oraz pomocy naukowych.
-wspieranie dzieci i młodzieży poszkodowanych w wypadkach.
-organizowanie i finansowanie kolonii, zimowisk, oraz innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych.
-organizowanie kursów i szkoleń dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.
-opracowywanie, wdrażanie i wspieranie programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, które propagują zdrowy styl życia, bez udziału alkoholu, papierosów i narkotyków.
-propagowanie i finansowanie form obcowania młodych ludzi z naturą, środowiskiem naturalnym oraz zdobyczami kultury rodzimej i europejskiej.
-organizowanie i finansowanie edukacyjnych form wyjazdowych dla dzieci i młodzieży do innych krajów Unii Europejskiej.
-realizacja programów stypendialnych i szkoleniowych dla młodzieży szkolnej i akademickiej, wolontariuszy oraz specjalistów różnych dziedzin.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
pomoc Polonii i Polakom za granicą
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej