Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Piastun - Fundacja na rzecz Dzieci i Młodzieży

Piastun - Fundacja na rzecz Dzieci i Młodzieży
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
77 457 06 55
Adres rejestrowy
Ulica
Ozimska 48 lok. 42
Kod pocztowy
45-368
Miejscowość
Opole
Województwo
Opolskie
Powiat
Opole
Gmina
Opole
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenia
KRS
0000238861
REGON
16003122600000
NIP
754-28-18-108
Rok powstania
2005
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja: -wspieranie różnorodnych form aktywności społecznej na rzecz dzieci i młodzieży. -pomoc dzieciom i młodzieży w trudnych sytuacjach losowych. -pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin patologicznych, niepełnych i ubogich. -działalność w zakresie edukacji, oświaty, wychowania i aktywnego wypoczynku. -działalność na rzecz integracji europejskiej dzieci i młodzieży. -przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży. -działalność na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży zintegrowanego ze środowiskiem naturalnym i dziedzictwem kulturowym Polski. -wspieranie rozwoju nauki i wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży różnych środowisk społecznych. Swoje cele Fundacja realizuje poprzez: -współpracę z osobami fizycznymi oraz prawnymi a także jednostkami administracji samorządowej, rządowej i organizacjami międzynarodowymi, których działalność wiąże się z celami Fundacji. -pozyskiwanie wybitnych pedagogów, psychologów oraz organizatorów działalności społecznej, którzy mają na celu dobro dziecka. -organizowanie oraz finansowanie punktów bezpłatnego dożywiania dla dzieci i młodzieży. -organizowanie oraz finansowanie zakupu podręczników szkolnych oraz pomocy naukowych. -wspieranie dzieci i młodzieży poszkodowanych w wypadkach. -organizowanie i finansowanie kolonii, zimowisk, oraz innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych. -organizowanie kursów i szkoleń dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą. -opracowywanie, wdrażanie i wspieranie programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, które propagują zdrowy styl życia, bez udziału alkoholu, papierosów i narkotyków. -propagowanie i finansowanie form obcowania młodych ludzi z naturą, środowiskiem naturalnym oraz zdobyczami kultury rodzimej i europejskiej. -organizowanie i finansowanie edukacyjnych form wyjazdowych dla dzieci i młodzieży do innych krajów Unii Europejskiej. -realizacja programów stypendialnych i szkoleniowych dla młodzieży szkolnej i akademickiej, wolontariuszy oraz specjalistów różnych dziedzin.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
pomoc Polonii i Polakom za granicą
Reklama

Masz konto na Facebooku?

Publikujemy tam najciekawsze treści z ngo.pl
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji