Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Towarzystwo Przyjaciół Jaktorowa
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
46 856 52 22
Telefon
605 208 342
Adres rejestrowy
Ulica
Wojska Polskiego 40
Kod pocztowy
96-313
Miejscowość
Chylice-Kolonia
Województwo
mazowieckie
Powiat
grodziski
Gmina
Jaktorów
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000218403
REGON
01584485800000
NIP
529-16-94-960
Rok powstania
2004
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:

  1. Integracja mieszkańców gminy Jaktorów w wielu płaszczyznach.
  2. Pomoc społeczna i działania na rzecz niepełnosprawnych.
  3. Promowanie i ochrona walorów krajobrazowych i ochrona walorów historycznych.
  4. Budowanie patriotyzmu.
  5. Ochrona środowiska.
  6. Wskazywanie władzom aspiracji i kierunków rozwoju gminy.
  7. Ochrona dóbr kultury współczesnej i dawnej oraz miejsc pamięci narodowej.
  8. Dbanie o ład przestrzenny w gminie.
  9. Współdziałanie z innymi organami w celu właściwego i celowego gospodarowania majątkiem publicznym.
  10. Pomaganie władzom lokalnym w budowaniu przejrzystych i praworządnych aparatów administracyjnych.

Prowadzone działania:
Stowarzyszenie działa głownie w skali gminy Jaktorów i powiatu grodziskiego (sprawy z zakresu ochrony środowiska, ładu przestrzennego, integracji społeczeństwa lokalnego, pomocy osobom potrzebującym, promowanie przejrzystości i praworządności w samorządach, wspieranie inicjatyw społecznie użytecznych), ale także w skali województwa mazowieckiego w takich sprawach jak plany zagospodarowania przestrzennego i rozwoju infrastruktury komunikacyjnej.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
profilaktyka uzależnień
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa dziecka
działalność na rzecz integracji europejskiej
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej