Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży "Omnibus"

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży "Omnibus"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
605 504 842
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Ulica
Stefana Batorego 26
Kod pocztowy
43-200
Miejscowość
Pszczyna
Województwo
ŚLĄSKIE
Powiat
pszczyński
Gmina
Pszczyna
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Nie
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Siedziba na piętrze.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000237488
REGON
24013640000000
NIP
638-16-68-027
Rok powstania
2005
Organizacja pożytku publicznego
Tak
Ludzie
Liczba członków
32
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz integracji i rozwoju lokalnego środowiska społecznego, poprzez wspieranie inicjatyw społecznych w następujących obszarach: kultura, oświata, edukacja, ochrona środowiska, prawa człowieka, ochrona zdrowia, rozwój regionalny i lokalny, pomoc społeczna a w szczególności:

1. Wszechstronne wspieranie społecznej aktywności obywateli na rzecz edukacji, oświaty i ochrony zdrowia. 2. Inicjowanie organizowania form wypoczynku i organizacji czasu pozaszkolnego w szkołach i poza nimi. 3. Wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych wobec takich grup społecznych jak: osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, bezrobotni, dzieci, kobiety oraz innych. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 1. Działania na rzecz rozwoju edukacji i oświaty w szczególności poprzez: a) pomoc w zdobywaniu funduszy na remont i modernizację szkół i przedszkoli, b) dofinansowanie remontów i modernizacji szkół i przedszkoli, c) pomoc w finansowaniu pomocy dydaktycznych, książek, przyborów szkolnych, d) wspomaganie organizacji zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych, e) finansowanie zajęć terapeutycznych dla dzieci wymagających szczególnej opieki, f) organizację i wspieranie finansowania wycieczek szkolnych i wypoczynku dzieci i młodzieży, g) fundowaniu stypendiów naukowych i socjalnych dla uczniów pochodzących z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej, h) finansowanie nagród i innych form motywacji w procesie edukacyjnym, i) wspieranie finansowe celów, działań i zadań szkolnych rad pedagogicznych. 2. Prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej. 3. Wspieranie organizacji pozarządowych w procesie integracji europejskiej. 4. Wspieranie inicjatyw osób i środowisk twórczych prowadzących do rozwoju Ziemi Pszczyńskiej. 5. Działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia. 6. Zapobieganie patologiom społecznym poprzez krzewienie kultury fizycznej i sportu. W chwili obecnej zbieramy fundusze na pomoc społeczną dla dzieci przewlekle chorych, pomoc osobom w podeszłym wieku chorych na nieuleczalne choroby, operację serca dla Filipka, leczenie dla Ani z naczyniakiem i wielu innych dzieci. Poza tym gromadzimy środki na organizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach wiejskich, na system stypendialny, na organizację wycieczek i zielonych szkół, na doposażenie szkół, na organizację, wyposażenie i prowadzenie świetlicy środowiskowej, na bieżącą pomoc rodzinom, które są w trudnej sytuacji materialnej, na realizację programu "Młodzież w działaniu", opublikowanie baśni, których autorami są dzieci ze szkół podstawowych, organizację konferencji szkoleniowej dla nauczycieli "Kocham Czytać", refundację kosztów diagnozy i terapii dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych, dofinansowanie dziecięcej grupy "Nadzieja Hokeja" oraz wyposażenie dla LKS-ów i OSP.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja kulturalna
edukacja dzieci i młodzieży
wsparcie finansowe organizacji, w tym pożyczki
aktywizacja lokalna
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Zarząd

Grażyna Łebecka, prezes
Waldemar Januszewski, wiceprezes
Zbigniew Łebecki, członek zarządu
Elżbieta Ptak, sekretarz
Joanna Frydrych, skarbnik
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej