Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Fundacja Innowacyjnych Przedsięwzięć Społecznych

Fundacja Innowacyjnych Przedsięwzięć Społecznych
Kontakt
Adres rejestrowy
Ulica
Kaliska 9
Kod pocztowy
63-233
Miejscowość
Jaraczewo
Województwo
wielkopolskie
Powiat
jarociński
Gmina
Jaraczewo
Adres kontaktowy
Ulica
Słowackiego 17 lok. 10
Kod pocztowy
60-822
Miejscowość
Poznań
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000232628
REGON
30004585500000
NIP
781-17-64-918
Rok powstania
2005
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:
Naszymi działaniami dążymy do stworzenia firmy społecznej wyznaczającej standardy poprzez stosowanie innowacyjnych metod rozwiązywania problemów społecznych.
Aby urzeczywistnić naszą wizję tworzymy firmę społeczną, czyli organizację, która rozwiązuje problemy społeczne w sposób biznesowy. Naszym celem jest maksymalizacja zysku społecznego poprzez odpowiednie rozpoznanie i dopasowanie się do potrzeb grup docelowych. Jesteśmy organizacją uczącą się, czyli cały czas doskonalimy się stosując innowacyjne metody nauczania. Zdobytą wiedzę przekazujemy innym w postaci między innymi szkoleń, treningów, warsztatów, paneli, konferencji, badań i publikacji ich wyników. Równocześnie sami uczymy się czerpiąc z wiedzy i doświadczenia innych osób i organizacji.
Dla nas zmiana świata rozpoczyna się od zmian w najbliższym otoczeniu: pracy, ulicy czy uczelni, dlatego naszym priorytetem jest zmiana mentalności społeczności lokalnej, aby móc zmienić całe społeczeństwo.
Dążymy do osiągnięcia naszych celów przez prowadzenie, promowanie i wspieranie innowacyjnych przedsięwzięć społecznych szczególnie na rzecz:
-poszanowania praw człowieka,
-zrównoważonego rozwoju,
-społecznej odpowiedzialności biznesu,
-przejrzystości struktur życia publicznego,
-budowy partnerstwa międzysektorowego,
-rozwijania społeczności lokalnych,
-budowy społeczeństwa informacyjnego,
-edukacji globalnej.

Prowadzone działania:

EDUKACJA GLOBALNA
CEL: Przeniesienie edukacji obywatelskiej na poziom globalny.
OPIS: Program obejmuje szkolenia, warsztaty i konferencje mające na celu uświadomienie zmian i wyzwań, jakie czekają na nas w zglobalizowanym świecie. Tematyka obejmuje zagadnienia z praw człowieka, społecznej odpowiedzialności biznesu, zrównoważonego rozwoju, etyki biznesu, edukację pokojową i międzykulturową.
W ramach projektu przygotowaliśmy w dniach 4- 10 grudnia 2005 szkolenie Globalna Zmiana wraz z Domem Spotkań im. Angelusa Silesiusa we Wrocławiu obecnie pracujemy nad międzynarodowym szkoleniem dotyczącym edukacji globalnej oraz szkoleniem dla trenerów we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

PRO - Projekt Rozwoju Obywatelskiego
CEL: Głównym celem projektu jest nabycie przez studentów poznańskich uczelni umiejętności umożliwiających zwiększenie aktywności w zakresie budowania społeczeństwa obywatelskiego.
OPIS: Niewystarczające umiejętności obywatelskie oraz niska świadomość obywatelska wśród młodych ludzi jest obecnie w Polsce problemem powszechnym i bardzo ważnym. Społecznymi konsekwencjami tego stanu jest pogłębianie się w społeczeństwie takich problemów jak: bezrobocie, wyuczona bezradność wśród młodzi ludzi, bierność, zawiść i brak zaufania. Sytuacja ta może się pogłębić w kolejnych latach, jeżeli nie będą realizowane programy jej przeciwdziałające. Przemawia za tym m.in. pauperyzacja społeczeństwa. Fundacja Innowacyjnych Przedsięwzięć Społecznych chce przeciwdziałać temu problemowi poprzez projekt skierowany do studentów. Ma on ich wyrwać z marazmu, nauczyć nowych umiejętności i rozszerzyć perspektywy socjalizacji (rozwoju społecznego).
Zachęcenie młodych ludzi do aktywnego udziału w życiu społecznym oraz promowanie działalności wolontariackiej jest sposobem na rozwiązanie tych problemów.

ORTOTEST
CEL: Pomoc w nauce szerokiego spektrum przedmiotów przy jednoczesnym poszerzaniu wiedzy z zakresu tolerancji, uczeniu międzykulturowym oraz szeroko rozumianych praw człowieka.
OPIS: Projekt edukacji nieformalnej realizowany od drugiej połowy 2005 roku.
Skierowany do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Dotychczas zrealizowaliśmy zajęcia podczas dodatkowych lekcji w salach informatycznych szkół przy wykorzystaniu innowacyjnych metod takich jak kreatywne podejście do nauki oraz użycie komputerów wraz z programami internetowymi wspomagającymi naukę i testowanie wyników.
W ORTOTEŚCIE biorą udział zarówno studenci studiów pedagogicznych, przekazując wiedzę jak i studenci uczelni technicznych opracowujący technologie wspomagające naukę oraz osoby współtworzące projekt.
Projekt realizowany jest przy pomocy grantu Youth Banku otrzymanego dzięki z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Poznaniu.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności

Zarząd

Adrian Ignasiak, Prezes
Jarosław Greser, Rada Fundacji
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej