Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Lidzbarka "Wrota Mazur"

Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Lidzbarka "Wrota Mazur"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
602 730 675
Strona na Facebooku
Adres rejestrowy
Ulica
Dworzec Główny 7
Kod pocztowy
13-230
Miejscowość
Lidzbark
Województwo
Warmińsko-mazurskie
Powiat
Działdowski
Gmina
Lidzbark
Gmina
Lidzbark
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenia
KRS
0000223807
REGON
51965158900000
NIP
571-16-28-385
Rok powstania
2004
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Nasze główne cele to: - wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie: kultury, kultury fizycznej i sportu, ochrony zabytków, ochrony środowiska i rozwoju gospodarczego; - wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju przedsiębiorczości; - integrowanie społeczności lokalnej; - promocja miasta i gminy Lidzbark; - wspieranie organizacyjne, finansowe i rzeczowe osób fizycznych i prawnych w zakresach objętych celami Stowarzyszenia. Przyjmując, że wiele kierunków działania nakreślonych w momencie zakładania stowarzyszenia jest nadal aktualnych i potrzebnych, a poszerzając je o inne, w swej działalności chcemy: - pracować na rzecz ochrony lidzbarskiego krajobrazu i na jego walorach kształtować zdrowe i atrakcyjne formy wypoczynku, - poprzez organizację stałych imprez typu "oddaj, zamień, sprzedaj za złoty" pomagać sobie nawzajem w trudnych czasach kryzysu, - w miarę zdobywania funduszy tak lokalnie jak i z zewnątrz, pomagać uzdolnionej, a dysponującej niewielkimi środkami, młodzieży z terenu gminy w realizacji jej marzeń, pasji i uzdolnień, - działać na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży z różnych środowisk, działać na rzecz integracji pokoleń, - wspierać merytorycznie i finansowo wszelkie inicjatywy oddolne, artykułowane przez inne stowarzyszenia i grupy nieformalne, nie posiadające osobowości prawnej, a mające pomysły i realizujące idee społeczeństwa obywatelskiego, - zdobywać i gromadzić fundusze na utrzymanie i odnowę zabytkowej substancji materialnej na terenie gminy Lidzbark.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Odbiorcy działań
Reklama

Zarząd

Tomasz Dudaniec, prezes zarządu
Marzena Mostowicz, zastępca prezesa
Jerzy Masłowski, sekretarz
Renata Skibicka, skarbnik
Hanna Jagielska, członek zarządu

Masz konto na Facebooku?

Publikujemy tam najciekawsze treści z ngo.pl
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji