Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Elbląskiej

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Elbląskiej
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
55 641 12 96
Telefon
55 641 12 96
Adres rejestrowy
Ulica
Krótka 5
Kod pocztowy
82-300
Miejscowość
Elbląg
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
Elbląg
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną
KRS
0000032443
REGON
17004987900000
NIP
578-00-06-379
Rok powstania
1992
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
350
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
Celem statutowym PTTK jest:

  1. Rozwijanie oświaty, kultury, kultury fizycznej, rekreacji oraz ochrony środowiska przez turystykę i krajoznawstwo.
  2. PTTK skupia turystów i krajoznawców, stwarza warunki ułatwiające im wędrowanie i działalność krajoznawczą w kraju i poza jego granicami oraz reprezentuje ich interesy wobec władz i społeczeństwa.
  3. PTTK opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.
  4. PTTK może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód służy realizacji celów statutowych.
  5. Propagowanie idei szeroko rozumianego popularyzowania (krzewienia) turystyki kwalifikowanej (aktywnej) i krajoznawstwa, wartości historycznych, przyrodniczych, ekologicznych, w tym realizacja Elbląskiego Programu edukacyjnego "Uczyć się aby być".

Działalność statutowa odpłatna:
Usługi parkingowe, wynajmu pomieszczeń, dzierżawa Campingu, sprzedaż pamiątek, usługi przewodnickie, agencja Biura Obsługi Ruchu Turystycznego, sprzedaż usług przewodnickich, schroniska turystyczne, pozostała działalność turystyczna, pozostała działalność detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach, bary. Środki wypracowane w działalności odpłatnej przeznaczane są na cele statutowe.

Prowadzone działania
Realizacja Elbląskiego Programu Edukacyjnego "Uczyć się aby być", organizacja ponad 100 dużych imprez turystyki kwalifikowanej w roku, organizacja tzw. zielonych lekcji z przewodnikiem - wykładowcą w terenie (lekcje przyrody, biologii, historii, ekologii itp.) których odbiorcami są przede wszystkim dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkół różnego stopnia na terenie powiatów: elbląskiego, braniewskiego, lidzbarskiego, malborskiego i nowodworskiego (woj. pomorskie i warmińsko - mazurskie).

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
turystyka, krajoznawstwo
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej