Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU

Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
12 411 05 24
Telefon
12 411 05 24
Adres rejestrowy
Ulica
Kasprowicza 9a lok. 1
Kod pocztowy
31-523
Miejscowość
Kraków
Województwo
małopolskie
Powiat
Kraków
Gmina
Kraków
Adres kontaktowy
Ulica
Kasprowicza 9a lok. 3
Kod pocztowy
31-523
Miejscowość
Kraków
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000173686
REGON
35677176000000
NIP
678-29-06-047
Rok powstania
2003
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
20
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU działa na rzecz wzmocnienia potencjału trzeciego sektora oraz podniesienia aktywności kobiet w życiu społecznym, zawodowym i publicznym.

Stowarzyszenie realizuje swoją misję poprzez:

  • propagowanie idei społeczeństwa obywatelskiego poprzez rozwój usług o charakterze doradczym, szkoleniowym oraz badawczym, a zwłaszcza udzielanie pomocy technicznej organizacjom pozarządowym, w tym pomoc małym organizacjom i grupom nieformalnym,
  • wspieranie przygotowania społeczności lokalnych do funkcjonowania w Unii Europejskiej i świadomego wykorzystywania możliwości, jakie oferuje integracja z UE, m.in. poprzez organizację szkoleń, wykładów i prelekcji w.w. zakresie,
  • wspieranie inicjatyw na rzecz grup doświadczających dyskryminacji i/lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, głównie kobiet, w tym stymulowanie aktywności zawodowej kobiet oraz rozwiązań na rynku pracy sprzyjających godzeniu życia zawodowego i rodzinnego, upowszechnianie partnerskiego modelu rodziny, promowanie aktywności kobiet w sferze publicznej i społecznej. Ponadto, dążymy do promowania różnorodności oraz wdrażania rozwiązań na szczeblu administracji lokalnej i regionalnej, które oddziaływują na aktywizację i reaktywizację zawodową kobiet.

Prowadzone działania:

„Praca Przyjazna Rodzicom”, PO KL, 7.2.1, realizowany w okresie od 01/2010-12/2011. Projekt mający na celu wzmocnienie aktywności zawodowej i społecznej rodziców wracających do pracy po okresie urodzenia i opieki nad dzieckiem. Celem oferowanych działań jest zdobycie zawodu przedstawicielki/ przedstawiciela handlowego oraz menedżerki/ menedżera projektu - najbardziej poszukiwanych obecnie zawodów w Polsce, a także praktycznego doświadczenia zawodowego. Uczestnictwo w projekcie obejmuje: kurs specjalistyczny przedstawicielka/ przedstawiciel handlowy lub menedżerka/ menedżer projektu, doradztwo zawodowe, psychospołeczne i prawne, kurs prawa jazdy lub doskonalenia techniki jazdy, kursy komputerowe, seminaria tematyczne, spotkania w Klubie Rodzica, praktykę zawodową.

Projekty zrealizowane:

„Centrum Aktywności Lokalnej” PO FIO, 06/2009-12/2009 i 06/2010-12/2010, Celem projektu było wzmocnienie potencjału ludzkiego (w szczególności wolontariuszy) oraz instytucjonalnego małopolskich organizacji będących w najtrudniejszej sytuacji, tj. o krótkim stażu oraz działających na obszarach wiejskich i wiejsko-miejskich. Udział w projekcie obejmował udział w szczegółowej diagnozie, wybranej ścieżce szkoleniowej, obejmującej kluczowe aspekty skutecznego funkcjonowania organizacji, oraz w indywidualnym coachingu.

„Centrum Aktywizacji Rodziców”, PO KL, 7.2.1 od 08/2008 do 03/2010. Celem projektu było wsparcie rodziców bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i przebywających na urlopach wychowawczych/macierzyńskich/tacierzyńskich (165 os) poprzez udział w zindywidualizowanych ścieżkach: rozmowa diagnostyczna, doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe, kursy komputerowe, seminaria i szkolenia miękkie. Z inicjatywy BO powstał Klub Rodzica - miejsce spotkań nieformalnych.

„Kompromis na rynku pracy - innowacyjny model aktywizacji zawodowej kobiet”: od 08/2005 do 05/2008, lider, PIW EQAUL. W ramach projektu organizowaliśmy wsparcie dla kobiet, które ze względu na opiekę nad dziećmi mają problemy w aktywizacji zawodowej (611 osób) oraz dla pracodawców (111) w zakresie wdrażania rozwiązań dla osób obciążonych obowiązkami domowymi (w tym organizacja konkursu dla firm).

„Równowaga-Praca-Rodzina”: 2007/8, partner. PIW EQUAL. W ramach projektu zawiązano partnerstwo lokalne wdrażające model zrównoważonej aktywizacji zawodowej kobiet i mężczyzn zajmujących się osobą zależną.

„Silne organizacje-aktywne kobiety”, lider. Program Środki Przejściowe 2004. Efektem projektu było zawiązanie koalicji 20 organizacji działających na rzecz aktywizacji zawodowej kobiet.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
księgowość, zarządzanie finansami
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej