Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

Stowarzyszenie Homo Faber
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
602 430 868
Adres rejestrowy
Ulica
Chopina 41 lok. 2
Kod pocztowy
20-023
Miejscowość
Lublin
Województwo
lubelskie
Powiat
Lublin
Adres biura
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Dni i godziny pracy
środy 9:00 -15:00, czwartki 9:00 - 15:00, piątki 9:00 - 15:00
Ulica
Bursaki 12 lok. 108
Kod pocztowy
20-150
Miejscowość
Lublin
Województwo
lubelskie
Powiat
Lublin
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Nie
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000222437
REGON
43273879000000
NIP
9462442978
Rok powstania
2004
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2009
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

MISJA

Homo Faber. Prawa człowieka: małe kroki, duże zmiany.

WIZJA

Wizją Homo Faber jest Lublin, w którym każdy człowiek czuje się wolny i bezpieczny, w pełni korzysta ze swoich praw bez względu na płeć, stopień sprawności, pochodzenie narodowe i etniczne, "rasę", kolor skóry, orientację psychoseksualną, przekonania religijne, światopogląd, opinie polityczne, majątek, wiek lub jakąkolwiek inną cechę.

W ramach swojej działalności Stowarzyszenie prowadzi trzy programy:

Antydyskryminacja

Strategicznym celem programu Antydyskryminacja jest Lublin bez dyskryminacji. Aby się do niego zbliżyć, staramy się równolegle pracować z dwiema grupami: -z osobami, które doświadczają dyskryminacji; -z władzą, czyli przedstawicielami/kami instytucji publicznych i innych podmiotów posiadających władzę (np. pracodawców/czyń), którzy mogą być sprawcami dyskryminacji.

Integracja

Nasze działania skupiają się na dwóch aspektach wielokulturowości w Lublinie i regionie - z jednej strony pracujemy na rzecz społeczności lokalnych mierzących się z wyzwaniem przyjęcia grup imigrantów i uchodźców, z drugiej - wracamy do przeszłości, by na bazie doświadczeń Polski i Europy z mniejszościami etnicznymi i narodowymi tworzyć programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży i w ten sposób przygotowywać ją do życia w coraz bardziej zróżnicowanym społeczeństwie.

Film

Program edukacyjny, którego zainteresowaniem i podstawą pracy są filmy dotykające tematyki praw człowieka. Od lat uważamy, że film, jako wyjątkowe narzędzie multimedialne, skłania do refleksji i ukierunkowuje naszą uwagę na to co nie jest oczywiste, codzienne, łatwo podane. Często weryfikuje lub wywraca do góry nogami nasze dotychczasowe poglądy, wizję rzeczywistości lub wiedzę, a te zalety filmu niezwykle ważne są, kiedy chcemy edukować, wzmacniać postawy i promować prawa człowieka. Film jest więc dla nas narzędziem do realizacji precyzyjnie określonych celów. Homo Faber tworzy zespół ludzi, którzy, specjalizując się w różnych dziedzinach, wspólnie starają się wykorzystać swój potencjał w pracy na rzecz praw człowieka. Zasadą pracy zespołu jest demokratyczne podejmowanie decyzji, szacunek dla indywidualizmu jego członkiń i członków, oraz ciągłe i systematyczne samodoskonalenie się.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
02.08.2018
W związku z realizowanym przez Wojewodę Lubelskiego projektem dotyczącym integracji imigrantów realizowanym ze środków Funduszu Azylu Migracji i Integracji, Stowarzyszenie Homo Faber wystosowało list otwarty, wskazujący na konieczność dyskusji na temat standardów współpracy międzysektorowej.
Publicystyka
02.12.2014
Zakończyliśmy pierwszy zjazd w ramach kursu "Na straży" dla organizacji miejskich, które chcą poszerzyć wiedzę i zdobyć narzędzia służące prowadzeniu kontroli obywatelskiej.
Publicystyka
14.11.2014
Wstrzymanie spalarni zwłok na Majdanku, ulgi w opłatach za przedszkola, budowa stadionu miejskiego, ceny opłat za wywóz śmieci, wpływanie na repertuar instytucji kultury, próba ograniczania wolności twórczości artystycznej, dofinansowanie inwestycji drogowych, ścieżek rowerowych, placówek oświatowych... To tylko niektóre przykłady decyzji podejmowanych przez Radę Miasta. Czy nadal uważasz, że działalność radnych Cię nie dotyczy?

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
film
działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
działalność na rzecz integracji europejskiej
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej