Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
Zakończyła działalność
Kontakt
Adres rejestrowy
Kod pocztowy
75-062
Miejscowość
Koszalin
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
Koszalin
Dane rejestrowe
Forma prawna
Organizacja powstała na mocy umowy państwo - kościół
KRS
0000233108
REGON
33033355900000
NIP
669-23-64-720
Rok powstania
1995
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Cele statutowe:

 • pomoc we wszechstronnym rozwoju młodego człowieka, zwłaszcza stwarzanie atmosfery mobilizującej do pracy nad sobą i do kształtowania osobowości katolika i Polaka;
 • ubogacenie wiary: szerzenie wiedzy religijnej, prawd wiary, zasad moralnych, rozwijanie praktyk religijnych w życiu osobistym i wspólnotowym, zwłaszcza pełnego uczestnictwa we Mszy św.;
 • szerzenie nauki społecznej Kościoła oraz wprowadzanie jej w życie; zapoznawanie się na bieżąco z dokumentami Kościoła powszechnego i lokalnego, szczególnie dotyczącego młodzieży;
 • organizowanie życia młodzieżowego, możliwie różnych jego dziedzin;
 • troska o rozwój wiedzy ogólnej, specjalistycznej i kwalifikacji zawodowych;
 • zapoznawanie się z dorobkiem kultury narodowej i twórcze angażowanie się w rozwój życia kulturalnego, a także dbałość o kulturę osobistą (kulturę bycia, zachowań, życia na co dzień),troska o czystość i piękno otoczenia oraz poszanowanie środowiska naturalnego;
 • dbanie o rozwój fizyczny (kultura fizyczna, sport, turystyka, krajoznawstwo);
 • organizowanie i troska o odpowiedni poziom życia towarzyskiego, wartościowego wykorzystania wolnego czasu, ubogacającego wypoczynku, ze szczególnym propagowaniem trzeźwości;
 • angażowanie w życie rodzinne i przygotowanie do założenia własnej rodziny;
 • angażowanie się w życie Kościoła i Jego misję zwłaszcza apostolską;
 • angażowanie w życie społeczne: podejmowanie funkcji publicznych, dostrzeganie problemów i zagrożeń społecznych (alkoholizm, nikotynizm, narkomania), uwrażliwienie na potrzeby bliźnich, podejmowanie pracy charytatywnej;
 • wprowadzenie w życie gospodarcze; wychowanie do uczciwej pracy i odpowiedzialność za jej wykonanie, do sumienności, przedsiębiorczości, a także gotowości niesienia pomocy młodzieży bezrobotnej;
 • wychowanie do miłości Ojczyzny, troski o Naród i Państwo;
 • otwieranie na kontakty ze światem, zwłaszcza z organizacjami i ruchami szczególnie młodzieżowymi krajowymi i zagranicznymi, które prowadzą swoją działalność zgodną z doktryna Kościoła;
 • troska o swoich członków i służenie im pomocą w przypadkach losowych.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej