Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę - Oddział Łódzki

Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę - Oddział Łódzki
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
42 277 17 73
Telefon
42 277 17 73
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00
Ulica
Sikorskiego 30 lok. 62
Kod pocztowy
95-035
Miejscowość
Ozorków
Województwo
łódzkie
Powiat
zgierski
Gmina
Ozorków
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Są podjazdy, przystosowane toalety i inne pomieszczenia pod kątem osób na wózkach.
Adres kontaktowy
Ulica
Kościuszki 31
Kod pocztowy
95-035
Miejscowość
Ozorków
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną
KRS
0000239066
REGON
10038659700000
NIP
732-20-08-330
Rok powstania
1989
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2007
Ludzie
Liczba członków
87
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Stowarzyszenia jest udzielanie pomocy w różnych formach osobom niepełnosprawnym w tym ludziom cierpiącym na padaczkę i ich rodzinom we wszystkich sprawach życia publicznego w celu ich społecznej integracji, rehabilitacji, ochrony interesów zawodowych, ekonomicznych i społecznych, przeciwdziałaniu ich dyskryminacji, przestrzeganie wobec nich praw człowieka, inicjowanie i organizowanie samopomocy wzajemnej w dążeniu do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz zapewnienia im opieki i ochrony prawnej.

Stowarzyszenie podejmuje szereg działań z zakresu rehabilitacji zawodowo-społecznej dla osób niepełnosprawnych, mieszkańców województwa łódzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem osób z upośledzeniem umysłowym. Prowadzimy Ośrodek Wsparcia Społecznego, Agencję zatrudnienia, Warsztat Terapii Zajęciowej, jak i organizujemy zajęcia terapeutyczno - rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych (wiele metod wykorzystywanych w pracy to zajęcia warsztatowe).
Realizowane przez Stowarzyszenie projekty finansowane były ze środków publicznych w ramach organizowanych konkursów na zadania zlecone realizowane przez Urząd Miasta Ozorkowa, Urząd Marszałkowski w Łodzi, Urząd Wojewódzkiego w Łodzi, Starostwo Powiatowe, PFRON jak również finansowane były ze źródeł prywatnych- różnego typu fundacji oferujących konkursy grantowe.

Stowarzyszenie w 2011 roku realizowało m.in.:

  1. Projekt drugiej edycji "Szkoły ruchu - terapii przez sztukę i ruch" dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Zadanie okazało się wspaniałą przygodą nie tylko teatralną i sprawnościową, ale przede wszystkim poprawiło jakość życia wśród uczestników Projektu. Pokonana została nieśmiałość w zespole, wzmocnione koleżeństwo oraz społeczna odpowiedzialność. Projekt współfinansowany był ze środków PFRON będących w dyspozycji Zarządu Powiatu Zgierskiego.
  2. Wsparcie społeczne dla osób chorych psychicznie oraz z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną - projekt współfinansowany był przez Wojewodę Łódzkiego. Projekt wykorzystał dramatoterapię jako formę terapii, integracji i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych intelektualnie poprzez działania artystyczne. Jego realizacja zapewniła kompleksowe i profesjonalne wsparcie specjalistyczne dla osób niepełnosprawnych, dzięki któremu zwiększyli oni swoje kompetencje społeczne, rozwinęli umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z ich harmonijnym funkcjonowaniem społecznym.
  3. "Pomoc świąteczna" projekt współfinansowany przez Wojewodę Łódzkiego, którego celem było udzielenie wsparcia osobom niepełnosprawnym znajdującym się w trudniej sytuacji ekonomicznej i bytowej poprzez organizację spotkania opłatkowego oraz przygotowanie paczek żywnościowych dla 50 najbardziej potrzebujących niepełnosprawnych podopiecznych Ośrodka Wsparcia Społecznego.
    Stowarzyszenie jest również organizatorem imprez integracyjnych o charakterze masowym integrujących środowisko osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym naszego Powiatu (corocznie organizujemy we współpracy z Urzędem Miasta Ozorkowa Piknik Integracyjny oraz we współpracy ze Starostą Zgierskim i Marszałkiem Województwa Łódzkiego - Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych).

OGŁOSZENIE O WYNIKACH ZBIÓRKI PUBLICZNEJ
Na podstawie zezwolenia Marszałka Województwa Łódzkiego PZI.5010.52013.AW wydanego Decyzją NR 5/2013 z dnia 13 maja 2013 roku Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę - Oddział Łódzki z siedzibą w Ozorkowie (95-035 Ozorków, ul. Sikorskiego 30/62) w terminie od dnia 13 maja 2013 r. do 31 marca 2014 r. w wyniku przeprowadzenia zbiórek publicznych na terenie województwa łódzkiego do puszki kwestarskiej (zbiórki datków niezależnych) oraz do puszki kwestarskiej (zbiórki ze sprzedaży przedmiotów) uzyskało łączną kwotę 663,83 zł. Dochód w całości został przeznaczony na doposażenie pracowni plastycznej, przez zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia terapeutycznych zajęć plastycznych obejmujących m. in. malarstwo, małe formy rzeźbiarskie, papieroplastykę oraz metaloplastykę, doposażenie pracowni multimedialnej w ramach której prowadzone są zajęcia komputerowe dla osób cierpieć na padaczkę.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa

Zarząd

Grzegorz Pawliczak, Sekretarz Oddziału
Elżbieta Jabłońska, Członek Zarządu
Katarzyna Antczak, Skarbnik Oddziału
Halina Chojnacka, Prezes Oddziału
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej