Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Polsko-Ukraińska Fundacja Proeuropejska "Roztocze Bez Granic"

Polsko-Ukraińska Fundacja Proeuropejska "Roztocze Bez Granic"
Zakończyła działalność
Kontakt
Adres rejestrowy
Kod pocztowy
22-680
Miejscowość
Lubycza Królewska
Województwo
lubelskie
Powiat
tomaszowski
Gmina
Lubycza Królewska
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000231306
REGON
06002012500000
Rok powstania
2005
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:
1) Promocja i realizacja idei społeczeństwa europejskiego, jego zrównoważonego rozwoju w oparciu o akty prawne europejskie i międzynarodowe określone w art 21 pkt 1 statutu,
2) wspieranie rozwoju kontaktów i współpracy nadgranicznych wspólnot narodowościowych i społeczności lokalnych Roztocza na terytorium Polski i Ukrainy w oparicu o mechanizmy wskazane w art 21 pkt 2 statutu,
3) działania na rzecz ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także wolnego dostępu obywateli do informacji prawnej i edukacji w tym zakresie,
4) upowszechnianie i ochrona praw kobiet i dzieci,
5) działania na rzecz ochrony praw konsumentów,
6) wspieranie działań samorządów terytorialnych na rzecz ich integracji europejskiej, zrównoważonego rozwoju, rozwoju ich partnerstwa i realizowania wspólnych projektów w strefie transgranicznej,
7) wspieranie ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego społeczności lokalnych w oparciu o mechanizmy wskazane w art 21 pkt 3 statutu,
8) ochrona środowiska naturalnego w oparciu o mechanizmy wskazane wa art 21 pkt 4 statutu,
9) promocja idei mediacji rodzinnej i społecznej, zdrowego stylu życia oraz wspieranie przeciwdziałania patologiom społecznym,
10) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
11) wspomaganie organizacji pozarządowych i podmiotów, których cele i działania są zbieżne,
12) udostępnanie informacji prawnej i merytorycznej osobom, których prawo własności zostalo naruszone w rozumieniu aktów prawnych wskazanych w art 21 pkt 6 statutu,
13) tworzenie baz danych i systemów informacyjnych do użytku publicznego, w oparciu o akty prawne wskazane a art 21 pkt 7 statutu,
14) wykonywanie i wspieranie zadań z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej w oparciu o akty prawne wskazane w art 21 pkt 8 statutu.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
działalność na rzecz integracji europejskiej
Odbiorcy działań
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej