Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gać

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gać
Kontakt
E-mail
Pokaż
Adres rejestrowy
Ulica
Gać 268
Kod pocztowy
37-207
Miejscowość
Gać
Województwo
podkarpackie
Powiat
przeworski
Gmina
Gać
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000493626
REGON
18107214000000
NIP
794-18-19-888
Rok powstania
2013
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
25
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem działania Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju wsi i jej mieszkańców.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie działalności stypendialnej na rzecz uzdolnionej młodzieży.
 2. Prowadzenie kursów edukacyjnych, zajęć, szkoleń, imprez, obozów sportowych, turystycznych, rehabilitacyjnych i kulturalnych oraz innych działań dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
 3. Szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury.
 4. Organizowanie pomocy i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych .
 5. Organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji.
 6. Wspieranie działań społecznych i zawodowych kobiet wiejskich.
 7. Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury wsi Gać.
 8. Wspieranie rozwoju gospodarczego wsi Gać.
 9. Popularyzację rolnictwa ekologicznego.
 10. Ochronę przyrody i krajobrazu.
 11. Tworzenie nowych miejsc pracy.
 12. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami oraz organizacjami, których celem jest działania zbliżone do celu Stowarzyszenia.
 13. Uczestnictwo w opracowywaniu i realizacji projektów finansowanych przez Unię Europejską.
 14. Inspirowanie i organizowanie szkoleń edukacyjnych dla mieszkańców wsi Gać oraz popularyzację potrzebnej im wiedzy.
 15. Podejmowanie działań na rzecz edukacji i rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych oraz ich integracji ich ze środowiskiem ludzi zdrowych, a także wspieranie inicjatywy i działania w dziedzinie kultury zdrowotnej.
 16. Prowadzenie działalności wydawniczej.
 17. Prowadzenie działalności gospodarczej, której dochody przeznaczone są na wspieranie statutowej działalności Stowarzyszenia.
 18. Wspieranie inicjatyw, badań i prac podejmowanych na rzecz społeczności lokalnej.
 19. Promocję zdrowia i zdrowego stylu życia w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć.
 20. Działalność na rzecz upowszechnienia turystyki, sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku.
 21. Wprowadzanie w życie i propagowanie zasad zrównoważonego rozwoju; podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem wsi.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa

Zarząd

Ryszard Fołta, Wiceprezes
Andrzej Filar, Członek zarządu
Zbigniew Sas, Skarbnik
Grzegorz Wrona, Prezes
Elżbieta Machała, Sekretarz
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej