Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gać
Kontakt
E-mail
Pokaż
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Ulica
Gać 300A
Kod pocztowy
37-207
Miejscowość
Gać
Województwo
podkarpackie
Powiat
przeworski
Gmina
Gać
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Tak
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000493626
REGON
18107214000000
NIP
7941819888
Rok powstania
2013
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
26
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Wesprzyj Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gać

przekaż darowiznę na cele statutowe

Celem działania Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju wsi i jej mieszkańców.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie działalności stypendialnej na rzecz uzdolnionej młodzieży.
 2. Prowadzenie kursów edukacyjnych, zajęć, szkoleń, imprez, obozów sportowych, turystycznych, rehabilitacyjnych i kulturalnych oraz innych działań dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
 3. Szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury.
 4. Organizowanie pomocy i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych .
 5. Organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji.
 6. Wspieranie działań społecznych i zawodowych kobiet wiejskich.
 7. Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury wsi Gać.
 8. Wspieranie rozwoju gospodarczego wsi Gać.
 9. Popularyzację rolnictwa ekologicznego.
 10. Ochronę przyrody i krajobrazu.
 11. Tworzenie nowych miejsc pracy.
 12. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami oraz organizacjami, których celem jest działania zbliżone do celu Stowarzyszenia.
 13. Uczestnictwo w opracowywaniu i realizacji projektów finansowanych przez Unię Europejską.
 14. Inspirowanie i organizowanie szkoleń edukacyjnych dla mieszkańców wsi Gać oraz popularyzację potrzebnej im wiedzy.
 15. Podejmowanie działań na rzecz edukacji i rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych oraz ich integracji ich ze środowiskiem ludzi zdrowych, a także wspieranie inicjatywy i działania w dziedzinie kultury zdrowotnej.
 16. Prowadzenie działalności wydawniczej.
 17. Prowadzenie działalności gospodarczej, której dochody przeznaczone są na wspieranie statutowej działalności Stowarzyszenia.
 18. Wspieranie inicjatyw, badań i prac podejmowanych na rzecz społeczności lokalnej.
 19. Promocję zdrowia i zdrowego stylu życia w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć.
 20. Działalność na rzecz upowszechnienia turystyki, sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku.
 21. Wprowadzanie w życie i propagowanie zasad zrównoważonego rozwoju; podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem wsi.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
rekreacja, wypoczynek
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
krwiodawstwo
animowanie działań wspólnot lokalnych
promocja regionu
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa

Zarząd

Ryszard Fołta, Prezes Zarządu
Agnieszka Bemben-Panek, Wiceprezes Zarządu
Grzegorz Wrona, Sekretarz
Agata Jędrejko, Skarbnik
Stanisław Jakielaszek, Członek Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
49917710182003200006680001
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej