Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych

Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
32 206 46 00
Telefon
32 206 46 01
Adres rejestrowy
Ulica
Plac Grunwaldzki 8/10 lok. 444
Kod pocztowy
40-127
Miejscowość
Katowice
Województwo
śląskie
Powiat
Katowice
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000220060
REGON
27833654600000
NIP
634-25-59-104
Rok powstania
2004
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Stowarzyszenia jest:

 • doradztwo pracownikom pionów ochrony w realizacji bieżących zadań związanych z organizacją i funkcjonowaniem systemu ochrony informacji niejawnych;
 • współdziałanie z organami państwowymi, samorządu terytorialnego, samorządami zawodowymi i organizacjami społeczno - zawodowymi w zakresie doskonalenia ochrony informacji niejawnych oraz innych prawnie chronionych;
 • wspieranie działalności zawodowej i społecznej pracowników pionów ochrony;
 • upowszechnianie wiedzy i popularyzacja systemu oraz zasad ochrony informacji;
 • wspieranie działalności oraz inicjatyw organów państwowych i samorządowych, instytucji i organizacji zajmujących się ochroną informacji podlegających ochronie prawnej, a w szczególności informacji niejawnych.
 • nawiązywanie kontaktów i wymiana doświadczeń z krajowym i międzynarodowymi stowarzyszeniami i organizacjami o podobnym profilu działania.

Realizacja celów Stowarzyszenia następuje w szczególności poprzez:

 • prowadzenie działalności szkoleniowej, w tym organizowanie: konferencji, kursów, wystaw, pokazów odczytów, sympozjów, seminariów itp.;
 • popularyzację wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pionów ochrony;
 • współdziałanie z organami, instytucjami i organizacjami zajmującymi się podobną problematyką jak Stowarzyszenie;
 • uczestniczenie w opiniowaniu projektów aktów prawnych dotyczących ochrony informacji niejawnych i innych prawnie chronionych;
 • popularyzowanie Stowarzyszenia, głównie na rzecz zdobywania nowych członków Stowarzyszenia i powstawania kolejnych struktur terenowych;
 • podejmowanie działań zmierzających do integracji zawodowej pracowników pionów ochrony;
 • stwarzanie warunków członkom Stowarzyszenia do poczucia godności zawodowej wywodzącej się z profesjonalnego, zgodnego z zasadami prawa, wiedzy i etyki wykonywania pracy i zawodu;
 • opracowywanie materiałów szkoleniowych i instruktażowych z zakresu ochrony informacji, bezpieczeństwa teleinformatycznego i fizycznego oraz ochrony danych osobowych;
 • organizowanie doradztwa i konsultingu oraz pośrednictwa dla systemowych rozwiązań organizacyjnych bezpieczeństwa firm i tajemnic prawnie ochronionych;
 • prowadzenie audytów bezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
porządek, bezpieczeństwo publiczne
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej