Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Adres rejestrowy
Ulica
Zdrojowa 10
Kod pocztowy
43-300
Miejscowość
Bielsko-Biała
Województwo
śląskie
Powiat
Bielsko-Biała
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000213720
REGON
07291716500000
NIP
547-20-08-135
Rok powstania
2004
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Ludzie
Liczba członków
38
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misją stowarzyszenia jest profesjonalna opieka nad osobami w terminalnym okresie choroby, pomoc ich bliskim w tym czasie, w okresie żałoby oraz pomoc osieroconym dzieciom. W ciągu 12 lat stowarzyszenie zebrało pieniądze i wybudowało nowoczesny pawilon szpitalny na 28 miejsc.

Od 12 lat stowarzyszenie uaktywnia dzieci i młodzież na rzecz hospicjum zachęcając (85 szkół) do udziału w programie edukacyjnym "Pola Nadziei".

Obecnie stowarzyszenie przygotowuje się do uzyskania kontraktu z Narodowego Funduszu Zdrowia i do rozpoczęcia działalności. Pacjentami hospicjum będą głównie osoby z chorobami nowotworowymi. Z powodu raka co roku w Polsce umiera ponad 93 tysiące ludzi. Do najczęściej podnoszonych problemów pacjenta onkologicznego i jego rodziny należy brak opieki po zakończeniu leczenia specjalistycznego. Odpowiedzią na rozwiązanie tego problemu, dotykającego tak wielu chorych i ich rodzin jest hospicjum. Hospicjum w Bielsku-Białej będzie przyjmować pacjentów bezpłatnie, niezależnie od światopoglądu, miejsca zamieszkania i sytuacji materialnej.

Cele statutowe Stowarzyszenia stanowią:
1) Ciągłą opiekę nad przewlekle chorymi poprzez:
a) wpływ na stan psychiczny i duchowy chorego i jego rodziny,
b) uśmierzanie cierpień fizycznych,
c) rehabilitację fizyczną,
d) przygotowanie do godnej śmierci.
2) Współdziałanie z kapelanem w celu zapewnienia chorym posługi religijnej.
3) Współdziałanie ze strukturami Służby Zdrowia.
4) Współpracę z ośrodkami Hospicjum o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
5) Rozwijanie działalności wydawniczej.
6) Prowadzenie działalności gospodarczej.
7) Stowarzyszenie realizuje swoją działalność leczniczą w ramach wyodrębnionych wewnętrznych struktur organizacyjnych.
8) Prowadzenie działalności statutowej na rzecz osób ciężko chorych w terminalnym okresie choroby nowotworowej oraz na rzecz rodzin tych osób w czasie sprawowania nad nimi opieki i po ich śmierci, w rozumieniu art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873).
9) Dla realizacji celów Stowarzyszenie prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego, która mieści się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Stowarzyszenie, w celu gromadzenia środków finansowych na realizację głównego celu statutowego, prowadzi następujące działania:

  • gromadzi środki pochodzące ze składek członkowskich,
  • organizuje odczyty i koncerty charytatywne propagujące ruch hospicyjny,
  • bierze udział w ogólnopolskim programie "Pola Nadziei",
  • rozprowadza cegiełki na rzecz budowy hospicjum przy parafiach diecezji bielsko-żywieckiej,
  • organizuje zbiórki publiczne,
  • poszukuje sponsorów i darczyńców,
  • gromadzi środki z 1% odpisu od podatku.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
18.05.2016
Ponad 150 roślin zasadzono w ekologicznym ogrodzie, który powstaje przy hospicjum Jana Pawła II w Bielsku-Białej. Młodzież, która sadziła roślin, czyli uczennice Zespołu Szkół Ogrodniczych w Bielsku-Białej oraz Zespołu Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych spisała się na medal!

Zarząd

Beata Zamlewska-Pałyga, członek zarządu
Jadwiga Spodzieja, członek zarządu
Piotr Schora, członek zarządu
Teresa Bożek, wiceprezes
Grażyna Chorąży, prezes
Mieczysław Kucz, wiceprezes
Jadwiga Wylęgała, skarbnik
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej