Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Ochotnicza Straż Pożarna "Stołpno" w Międzyrzecu Podlaskim

Ochotnicza Straż Pożarna "Stołpno" w Międzyrzecu Podlaskim
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
728 823 613
Adres rejestrowy
Ulica
Kościuszki 2
Kod pocztowy
21-560
Miejscowość
Międzyrzec Podlaski
Województwo
lubelskie
Powiat
bialski
Gmina
Międzyrzec Podlaski
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000008568
REGON
03020342900000
NIP
537-23-47-903
Rok powstania
1927
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
90
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem OSP jest:

 1. zapobieganie pożarom i innym miejscowym zagrożeniom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,
 2. branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
 3. działanie na rzecz: porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym; ratownictwa i ochrony ludności, a także pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen oraz ochrony i promocji zdrowia;
 4. organizowanie działalności w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, a także kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, jak również ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 5. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród członków OSP i społeczności lokalnej;
 6. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, promocję i organizację wolontariatu oraz rozwój przedsiębiorczości, a także promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej;
 7. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa; upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 8. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz Statutu OSP.

Cele OSP realizuje m.in. poprzez:

 1. przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej,
 2. organizowanie spośród członków OSP pododdziałów pożarniczych,
 3. prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP,
 4. organizowanie młodzieżowych drużyn pożarniczych i kobiecych drużyn pożarniczych oraz zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej,
 5. organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną i sport,
 6. organizowanie turystyki i rekreacji, służących poznawaniu dziedzictwa kulturowego Polski i innych krajów,
 7. działania edukacyjne i szkoleniowe na rzecz społeczności lokalnej,
 8. prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i Statutu OSP.

Prowadzone działania
OSP "Stołpno" została założona w 1927 roku. Jest jednostką typu S-3, dysponuje trzema samochodami pożarniczymi. Na jej wyposażeniu są też m.in. trzy motopompy, motopompa pływająca, pilarka łańcuchowa, agregat prądotwórczy, zestaw ratownictwa medycznego (od Fundacji "Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy"), sanie ratownictwa wodnego oraz dwa skafandry suche dla płetwonurków. W ramach OSP działa Jednostka Operacyjno-Techniczna (JOT) oraz Oddział Ratownictwa Wodnego (ORW), a Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza zrzesza najmłodszych sympatyków pożarnictwa. Obecnie członkami OSP jest 78 osób (42 strażaków, 31 członków MDP, 5 członków honorowych), w tym 10 kobiet. Strażacy aktualnie pracują nad rozwojem Oddziału Ratownictwa Wodnego, który powstał 22 maja 2007 roku. Jego głównym celem jest działanie nakierowane na zwiększenie bezpieczeństwa osób korzystających z kąpielisk (bezpośrednia pomoc w zagrożeniach) oraz edukacja w zakresie zachowania się nad wodą. ORW dysponuje przeszkolonymi płetwonurkami, ratownikami wodnymi oraz ratownikami medycznymi. Zamierza w dalszym ciągu szkolić strażaków w zakresie ratownictwa wodnego, jak również pozyskiwać niezbędny sprzęt, m.in. łódź pontonową z napędem motorowym przeznaczoną do akcji ratowniczych oraz ćwiczeń i patroli na zbiornikach wodnych, a także sprzęt do nurkowania. W efekcie tychże działań OSP "Stołpno" planuje wejść do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. OSP od 2001 roku prowadzi świetlicę środowiskową „Tęczowe Centrum” dla młodych Międzyrzeczan. Stołpnieńska młodzież pożarnicza od 2004 roku corocznie odnosi poważne ogólnopolskie sukcesy w sportach obronnych. Za swoją działalność 27 października 2006 roku OSP "Stołpno" wraz z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą została uhonorowana nagrodą honorową "Wawrzyn Podlasia 2006" w kategorii nagroda specjalna.
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP „Stołpno” jest laureatką pierwszego w historii Związku OSP RP konkursu „Najlepsi z najlepszych” na najlepszą drużynę w Polsce - wyróżnienie zostało nadane 5 maja 2010 roku.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
ratownictwo pożarnicze, górskie, wodne, medyczne
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej