Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl
Stowarzyszenie Artvivat!
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
61 858 68 56
Adres rejestrowy
Ulica
Wichrowa 20B
Kod pocztowy
60-449
Miejscowość
Poznań
Województwo
Wielkopolskie
Powiat
Poznań
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenia
KRS
0000041003
REGON
63429099000000
NIP
595-13-83-836
Rok powstania
2001
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
19
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Stowarzyszenie ArtVivat powstało, by rozwijać działania edukacyjno-wychowawcze adresowane do dzieci i młodzieży w zakresie: - szerzenia i upowszechniania kultury i sztuki muzycznej; - umożliwiania nabywania przez młodzież umiejętności gry na instrumentach muzycznych oraz umiejętności tańca; - pomocy społecznej, w tym pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans życiowych dzieci i młodzieży w szczególności poprzez umożliwianie im nabywania i rozwijania ich umiejętności i zainteresowań muzycznych oraz tanecznych; - organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży; - sprawowania opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz uczestniczenia w procesie ich wychowania, w szczególności poprzez organizowanie zajęć muzycznych i choreograficznych; - podtrzymywania tradycji narodowych, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w szczególności poprzez upowszechnianie osiągnięć kultury muzycznej miasta, regionu i kraju; - prowadzenia działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocji regionu Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w kraju i za granicą; - prowadzenia działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, między innymi poprzez uczestniczenie w europejskich i światowych festiwalach orkiestr, a w szczególności w festiwalach dziecięcych i młodzieżowych. Stowarzyszenie ArtVivat zajmuje się organizacją pracy artystycznej, edukacyjnej i wychowawczej dzieci i młodzieży skupionej w Orkiestrze Vivat!, w dziewczęcej grupie choreograficznej, a także w szkółce muzycznej i tanecznej. Łącznie Stowarzyszenie pomaga rozwinąć talenty artystyczne i organizuje pozaszkolne zajęcia indywidualne i zespołowe dla 120 dzieci i młodzieży. Dodatkowo Stowarzyszenie organizuje dla młodzieży bezpłatne lekcje języka angielskiego w ramach projektu "Członek Orkiestry - Europejczykiem". Stowarzyszenie organizuje letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży, działa na rzecz lokalnego środowiska, gminy, powiatu, województwa, kraju, współpracuje ze Starostwem Powiatowym w Międzychodzie, z Urzędem Miasta i Gminy w Sierakowie, ze Szkołą Podstawową w Sierakowie oraz szkołami średnimi w powiecie, miejscową Parafią i Chórem im. B. Dembińskiego, Muzeum - Zamek Opalińskich w Sierakowie, Wojewódzką Biblioteką Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Domem Pomocy Społecznej w Łężeczkach, Środowiskowym Domem Samopomocy w Chrzypsku Wielkopolskim, Poznańskim Towarzystwem Amazonek. Orkiestra bierze udział w wielu innych akcjach charytatywnych zarówno w kraju, jak i poza granicami Polski. Orkiestra uczestniczy w obchodach świąt państwowych, kościelnych i innych uroczystościach rocznicowych. Ponadto Orkiestra wielokrotnie uatrakcyjniała międzynarodowe i krajowe wydarzenia sportowe, a także festyny miejskie, akcje promocyjne przedsiębiorstw, jubileuszowe spotkania organizacji i instytucji. Stowarzyszenie współpracuje również z Orkiestrą z Schönberga w Niemczech oraz z Młodzieżową Orkiestrą ze Svogerslev w Danii.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
muzyka
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
Odbiorcy działań
Reklama

Zarząd

Dorota Pawłowska, Prezes Zarządu

Masz konto na Facebooku?

Publikujemy tam najciekawsze treści z ngo.pl
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji