Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Stowarzyszenie Artvivat!
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
61 858 68 56
Telefon
508 004 220
Telefon
61 858 68 22
Adres rejestrowy
Ulica
Wichrowa 20B
Kod pocztowy
60-449
Miejscowość
Poznań
Województwo
wielkopolskie
Powiat
Poznań
Gmina
Poznań
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Zapewniamy pomoc w poruszaniu się po budynku
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000041003
REGON
63429099000000
NIP
595-13-83-836
Rok powstania
2001
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2005
Ludzie
Liczba członków
19
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Stowarzyszenie ArtVivat powstało, by rozwijać działania edukacyjno-wychowawcze adresowane do dzieci i młodzieży w zakresie:

  • szerzenia i upowszechniania kultury i sztuki muzycznej;
  • umożliwiania nabywania przez młodzież umiejętności gry na instrumentach muzycznych oraz umiejętności tańca;
  • pomocy społecznej, w tym pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans życiowych dzieci i młodzieży w szczególności poprzez umożliwianie im nabywania i rozwijania ich umiejętności i zainteresowań muzycznych oraz tanecznych;
  • organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
  • sprawowania opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz uczestniczenia w procesie ich wychowania, w szczególności poprzez organizowanie zajęć muzycznych i choreograficznych;
  • podtrzymywania tradycji narodowych, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w szczególności poprzez upowszechnianie osiągnięć kultury muzycznej miasta, regionu i kraju;
  • prowadzenia działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocji regionu Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w kraju i za granicą;
  • prowadzenia działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, między innymi poprzez uczestniczenie w europejskich i światowych festiwalach orkiestr, a w szczególności w festiwalach dziecięcych i młodzieżowych.

Stowarzyszenie ArtVivat zajmuje się organizacją pracy artystycznej, edukacyjnej i wychowawczej dzieci i młodzieży skupionej w Orkiestrze Vivat!, w dziewczęcej grupie choreograficznej, a także w szkółce muzycznej i tanecznej. Łącznie Stowarzyszenie pomaga rozwinąć talenty artystyczne i organizuje pozaszkolne zajęcia indywidualne i zespołowe dla 120 dzieci i młodzieży.
Dodatkowo Stowarzyszenie organizuje dla młodzieży bezpłatne lekcje języka angielskiego w ramach projektu "Członek Orkiestry - Europejczykiem".
Stowarzyszenie organizuje letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży, działa na rzecz lokalnego środowiska, gminy, powiatu, województwa, kraju, współpracuje ze Starostwem Powiatowym w Międzychodzie, z Urzędem Miasta i Gminy w Sierakowie, ze Szkołą Podstawową w Sierakowie oraz szkołami średnimi w powiecie, miejscową Parafią i Chórem im. B. Dembińskiego, Muzeum - Zamek Opalińskich w Sierakowie, Wojewódzką Biblioteką Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Domem Pomocy Społecznej w Łężeczkach, Środowiskowym Domem Samopomocy w Chrzypsku Wielkopolskim, Poznańskim Towarzystwem Amazonek.
Orkiestra bierze udział w wielu innych akcjach charytatywnych zarówno w kraju, jak i poza granicami Polski. Orkiestra uczestniczy w obchodach świąt państwowych, kościelnych i innych uroczystościach rocznicowych. Ponadto Orkiestra wielokrotnie uatrakcyjniała międzynarodowe i krajowe wydarzenia sportowe, a także festyny miejskie, akcje promocyjne przedsiębiorstw, jubileuszowe spotkania organizacji i instytucji. Stowarzyszenie współpracuje również z Orkiestrą z Schönberga w Niemczech oraz z Młodzieżową Orkiestrą ze Svogerslev w Danii.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
muzyka
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
Odbiorcy działań

Zarząd

Dorota Pawłowska, Prezes Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej