Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Fundacja dla Młodych
Kontakt
E-mail
Pokaż
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
prosimy w pierwszej kolejności o kontakt mailowy a po nim nastąpi kontakt telefoniczny z naszej strony i propozycja spotkania
Ulica
Plac Kościuszki 5 lok. 209
Kod pocztowy
41-200
Miejscowość
Sosnowiec
Województwo
śląskie
Powiat
Sosnowiec
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Budynek parterowy, brak schodów, drzwi wejściowe równe z poziomem chodnika.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000045964
REGON
27763381600000
NIP
644-30-56-600
Rok powstania
2001
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:

  • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób, jak również zapobieganie patologiom społecznym,
  • promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy oraz osób zagrożonych zwolnieniem z pracy ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży,
  • działalność promująca i wspomagająca rozwój gospodarczy ze szczególnym uwzględnieniem małej i średniej przedsiębiorczości,
  • działalność charytatywna,
  • promocja i organizacja wolontariatu,
  • przeciwdziałanie uzależnieniom,
  • ochrona, promocja i profilaktyka zdrowia oraz działania na rzecz osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,
  • promocja oraz podnoszenie poziomu nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
  • upowszechnianie kultury fizycznej, sportu oraz krajoznawstwa i aktywnego wypoczynku ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
  • działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego w tym ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
wsparcie specjalistyczne
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Zarząd

Kamil Wnuk, Członek Rady
Sławomir Bomba, Członek Rady
Bartosz Drdzeń, Członek Rady
Magda Drdzeń, Prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej