Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia

Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
692 467 773
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
wtorki w godz. 9.00 - 15.00, w inne dni telefonicznie
Ulica
Rynek 13a
Kod pocztowy
37-500
Miejscowość
Jarosław
Województwo
podkarpackie
Powiat
jarosławski
Gmina
Jarosław
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
lokal jest na parterze
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000106535
REGON
65149471300000
NIP
792-19-88-808
Rok powstania
2002
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2005
Ludzie
Liczba członków
35
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:

  • Promowanie zdrowego stylu życia w społeczności lokalnej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży.
  • Wspieranie zdolności i talentów dzieci i młodzieży poprzez zagospodarowanie wolnego czasu w aktywny sposób (sport, turystyka, krajoznawstwo, regionalizm).
  • Wspieranie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Rozwijanie myślenia politechnicznego poprzez rozwijanie zainteresowań nauką.
  • Organizowanie szkoleń dla rodziców na temat promocji zdrowego stylu życia, profilaktyki, kształtowania zachowań sprzyjających kształtowaniu postaw obywatelskich. Działania w zakresie budowy społeczeństwa obywatelskiego. Działania proekologiczne.

Odbiorcy działań to dzieci i młodzież ze szkół i przedszkoli z terenu powiatów jarosławskiego, przeworskiego, przemyskiego i lubaczowskiego uczące się w szkołach promujących zdrowie i zainteresowanych propagowaniem zdrowego stylu życia.

Prowadzone działania:
Programy realizowane od roku 2005 corocznie docierają do ponad 1500 uczniów i 150 dorosłych - rodzice, nauczyciele - prowadzone są rytmicznie. Najistotniejsze to programy wspierania twórczości: zajęcia z zakresu poznawania starych rzemiosł (koronkarstwo, haft, garncarstwo), plener malarski dla utalentowanych plastycznie uczniów, plener z małych form grafiki, przegląd piosenki o zdrowiu, spotkania europejskie (konkursy wiedzy i umiejętności, piknik i Parada Schumana), impreza typu festynu rodzinnego w plenerze połączona z prezentacją wytworów dzieci i młodzieży, pokazami sprawnościowymi, impreza biegiem po zdrowie - tradycyjne biegi, prowadzenie drużyny piłki nożnej dla chłopców zagrożonych wykluczeniem społecznym (grupa 15-31 lat) - II miejsce w kl. B, organizacja zajęć plenerowych - rajdy w Bieszczady, na Roztocze, rajdy piesze dla najmłodszych rajdy Szlakiem Dawnej Twierdzy Przemyśl.
Coroczne jesienne imprezy plenerowe "Sadźmy Drzewa" upowszechniające ruch na świeżym powietrzu, sprzątanie świata i opiekę nad posadzonym przez dzieci w 2001 roku Lasem Promocji Zdrowia doczekały się 12 edycji. Od 2013 roku rokrocznie organizujemy imprezę plenerową dla dzieci najmłodszych promującą zdrowe odżywianie bogate w owoce i warzywa "Rosnę Zdrowo z Agencją Rynku Rolnego".
Organizacja akcji charytatywnych na rzecz dwójki dzieci z glejakami mózgu, jednego dziecka z dystrofią mięśniowo-ruchową oraz oparzonego, dzieci z mukowiscydozą, chłopca chorego na nowotwór nerki, sm. Od 2005 roku organizowaliśmy finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Jarosławiu i powiecie jarosławskim, corocznie przekazując coraz większe środki na ten cel.
Od 2003 roku organizowaliśmy bale karnawałowe dla dzieci najmłodszych (od 2 do 10 lat), z przekazaniem dochodu na rzecz Małej Kapeli Gorących Serc, organizacji spotkań z okazji Dnia Dziecka, św. Mikołaja dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, włącznie się w działania wspólne z Polskim Czerwonym Krzyżem i szkołami promującymi zdrowie. W roku 2011 nawiązaliśmy udaną współpracę z Agencją Rynku Rolnego realizując projekt dla 500 dzieci z klas pierwszych szkół podstawowych pod hasłem "Hop Skok Owocowy Rok", którego realizacja będzie kontynuowana także w następnym roku. Projekt ten upowszechnia jedzenie owoców, warzyw i picie mleka wśród najmłodszych.
Pracowaliśmy nad wzmacnianiem potencjału samorządów uczniowskich poprzez organizację warsztatów dla przedstawicieli samorządów uczniowskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Projekt zakończonej wspólnym świętowaniem przygotowanym przez uczestników w Zespole Szkół w Pawłosiowie. Prowadzimy drużynę piłki nożnej dla chłopców i dla dziewcząt.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
profilaktyka uzależnień
działalność na rzecz integracji europejskiej
pomoc Polonii i Polakom za granicą

Zarząd

Anna Wota, członek zarządu
Renata Majkut-Lotycz, sekretarz
Izabela Romanek-Gilarska, skarbnik
Zenon Binowski, wiceprezes
Teresa Krasnowska, prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej