Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia

Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
692 467 773
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
wtorki w godz. 9.00 - 15.00, w inne dni telefonicznie
Ulica
Rynek 13a
Kod pocztowy
37-500
Miejscowość
Jarosław
Województwo
podkarpackie
Powiat
jarosławski
Gmina
Jarosław
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
lokal jest na parterze
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000106535
REGON
65149471300000
NIP
792-19-88-808
Rok powstania
2002
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2005
Ludzie
Liczba członków
35
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:

  • Promowanie zdrowego stylu życia w społeczności lokalnej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży.
  • Wspieranie zdolności i talentów dzieci i młodzieży poprzez zagospodarowanie wolnego czasu w aktywny sposób (sport, turystyka, krajoznawstwo, regionalizm).
  • Wspieranie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Rozwijanie myślenia politechnicznego poprzez rozwijanie zainteresowań nauką.
  • Organizowanie szkoleń dla rodziców na temat promocji zdrowego stylu życia, profilaktyki, kształtowania zachowań sprzyjających kształtowaniu postaw obywatelskich. Działania w zakresie budowy społeczeństwa obywatelskiego. Działania proekologiczne.

Odbiorcy działań to dzieci i młodzież ze szkół i przedszkoli z terenu powiatów jarosławskiego, przeworskiego, przemyskiego i lubaczowskiego uczące się w szkołach promujących zdrowie i zainteresowanych propagowaniem zdrowego stylu życia.

Prowadzone działania:
Programy realizowane od roku 2005 corocznie docierają do ponad 1500 uczniów i 150 dorosłych - rodzice, nauczyciele - prowadzone są rytmicznie. Najistotniejsze to programy wspierania twórczości: zajęcia z zakresu poznawania starych rzemiosł (koronkarstwo, haft, garncarstwo), plener malarski dla utalentowanych plastycznie uczniów, plener z małych form grafiki, przegląd piosenki o zdrowiu, spotkania europejskie (konkursy wiedzy i umiejętności, piknik i Parada Schumana), impreza typu festynu rodzinnego w plenerze połączona z prezentacją wytworów dzieci i młodzieży, pokazami sprawnościowymi, impreza biegiem po zdrowie - tradycyjne biegi, prowadzenie drużyny piłki nożnej dla chłopców zagrożonych wykluczeniem społecznym (grupa 15-31 lat) - II miejsce w kl. B, organizacja zajęć plenerowych - rajdy w Bieszczady, na Roztocze, rajdy piesze dla najmłodszych rajdy Szlakiem Dawnej Twierdzy Przemyśl.
Coroczne jesienne imprezy plenerowe "Sadźmy Drzewa" upowszechniające ruch na świeżym powietrzu, sprzątanie świata i opiekę nad posadzonym przez dzieci w 2001 roku Lasem Promocji Zdrowia doczekały się 12 edycji. Od 2013 roku rokrocznie organizujemy imprezę plenerową dla dzieci najmłodszych promującą zdrowe odżywianie bogate w owoce i warzywa "Rosnę Zdrowo z Agencją Rynku Rolnego".
Organizacja akcji charytatywnych na rzecz dwójki dzieci z glejakami mózgu, jednego dziecka z dystrofią mięśniowo-ruchową oraz oparzonego, dzieci z mukowiscydozą, chłopca chorego na nowotwór nerki, sm. Od 2005 roku organizowaliśmy finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Jarosławiu i powiecie jarosławskim, corocznie przekazując coraz większe środki na ten cel.
Od 2003 roku organizowaliśmy bale karnawałowe dla dzieci najmłodszych (od 2 do 10 lat), z przekazaniem dochodu na rzecz Małej Kapeli Gorących Serc, organizacji spotkań z okazji Dnia Dziecka, św. Mikołaja dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, włącznie się w działania wspólne z Polskim Czerwonym Krzyżem i szkołami promującymi zdrowie. W roku 2011 nawiązaliśmy udaną współpracę z Agencją Rynku Rolnego realizując projekt dla 500 dzieci z klas pierwszych szkół podstawowych pod hasłem "Hop Skok Owocowy Rok", którego realizacja będzie kontynuowana także w następnym roku. Projekt ten upowszechnia jedzenie owoców, warzyw i picie mleka wśród najmłodszych.
Pracowaliśmy nad wzmacnianiem potencjału samorządów uczniowskich poprzez organizację warsztatów dla przedstawicieli samorządów uczniowskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Projekt zakończonej wspólnym świętowaniem przygotowanym przez uczestników w Zespole Szkół w Pawłosiowie. Prowadzimy drużynę piłki nożnej dla chłopców i dla dziewcząt.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
profilaktyka uzależnień
działalność na rzecz integracji europejskiej
pomoc Polonii i Polakom za granicą

Zarząd

Anna Wota, członek zarządu
Renata Majkut-Lotycz, sekretarz
Izabela Romanek-Gilarska, skarbnik
Zenon Binowski, wiceprezes
Teresa Krasnowska, prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele pożytku publicznego
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej