Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje stosują narzędzia fundraisingu Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu "Mar-Kot"
Logo 1,5%
Tej organizacji możesz przekazać 1,5% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 722 22 99
Adres rejestrowy
Ulica
Mikołaja Kopernika 2
Kod pocztowy
05-850
Miejscowość
Ożarów Mazowiecki
Województwo
mazowieckie
Powiat
warszawski zachodni
Gmina
Ożarów Mazowiecki
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000165137
REGON
63449529000000
NIP
7792207417
Rok powstania
2003
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Cele Statutowe:

 • zapobieganie bezdomności, bezrobociu, alkoholizmowi, przemocy w rodzinie;
 • wypracowanie skutecznych metod zapobiegających rozprzestrzenianiu się patologii społecznej;
 • ułatwienie powrotu do społeczeństwa;
 • upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o społecznych kosztach i skutkach patologii społecznej;
 • rozwijanie i upowszechnianie współpracy z władzami i organami administracji państwowej w zakresie zwalczania i zapobiegania zjawiskom patologii społecznej;
 • podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z organami władz i administracji państwowej, organizacjami społecznymi, a także organizowanie różnorodnych form społecznych, niezbędnych dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz integracji europejskiej;
 • kształtowanie postaw abstynenckich i zaangażowanych w realizację celów społecznych;
 • rozwijanie postaw nastawionych na aktywne pomaganie ludziom potrzebującym, zagubionym, zagrożonym patologią społeczną.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • współdziałanie z właściwymi jednostkami organizacyjnymi społecznymi i młodzieżowymi, administracją państwową w dziedzinie profilaktyki, propagandy i szkoleń, organizacjami sportowymi, rekreacyjnymi, związkami wyznaniowymi oraz administracją samorządową;
 • współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami specjalistycznymi w zakresie zapobiegania patologiom i kształtowanie w społeczeństwie postaw, które pozwoliłyby na uchronienie ich przed powrotem do patologii;
 • ułatwienie uzależnionym od alkoholu kontaktu z odpowiednimi placówkami rehabilitacyjno-readaptacyjnymi i służby zdrowia;
 • tworzenie oddziałów terenowych stowarzyszenia;
 • prowadzenie z zachowaniem obowiązujących przepisów i inspirowanie działalności publikacyjnej i wydawniczej, współdziałanie ze środkami masowego przekazu;
 • prowadzenie działań popularyzujących alternatywne wobec patologii społecznej, pozytywne formy aktywności;
 • organizowanie zjazdów, sympozjów i innych form wymiany informacji i doświadczeń z organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi;
 • inicjowanie form samopomocy mających na celu integrowanie środowisk rodzinnych i szkolnych w podejmowaniu działań mających minimalizować środowiskowe i interpersonalne przyczyny patologii społecznej;
 • tworzenie nowych miejsc pracy w prowadzonej działalności gospodarczej, służącej realizacji celów statutowych, a uzyskany zysk nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków;
 • tworzenie placówek z zakresu pomocy charytatywno - społecznej, informacyjno - promocyjnej oraz leczniczo - rehabilitacyjnej o różnym profilu;
 • prowadzenie bez danych związanych tematycznie z celami statutowymi;
 • inne działąnia sprzyjające rozwojowi statutowych celów stowarzyszenia.

Prowadzone placówki:

 • Placówka dla Ludzi Bezdomnych 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. M. Kopernika 2
 • Dom dla Ludzi Bezdomnych 60-104 Poznań ul. Pogodna 55
 • Dom "Dar Serca" Lucimia pow.Zwoleń 26-704 Przyłęk
 • Dom "Zacisze" Pająków 12 26-704 Przyłęk pow.Zwoleń
 • Dom Rodzinny "Mar-Kot" Arklity 3 11-410 Barciany pow.Kętrzyn
 • Dom Samotnych Matek z Dziećmi "KOTANEK" Sławosze,11-410 Barciany pow.Kętrzyn
 • Rolne Gospodarstwo Pomocnicze "Agro-Szkoła Życia" Miączyn Duży 19 06-550 Szreńsk pow.Mława
 • Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu "Mar-Kot" Pogotowie Interwencyjne 60-102 Poznań ul. Ostatnia 11
 • Dom Rodzinny "Budzynek" Budzynek 35 99-205 Dalików
 • Ośrodek Readaptacji Społecznej Kotów 11 37-740 Bircza
 • "Dom Arka" 06-440 Gąsocin ul. Kolejowa 12

Działalność Stowarzyszenia skierowana jest przede wszystkim do ludzi najbardziej jej potrzebujących jak bezdomni, zagubieni w otaczającej ich rzeczywistości, ludzi dotkniętych chorobą alkoholową którzy nie potrafią sobie sami poradzić z problemem, ludzie biedni, potrzebujący pomocy doraźnej jak żywność, odzież oraz matki samotne wychowujące dzieci. Prowadzimy współpracę z Ośrodkami Pomocy Społecznej, z władzami samorządów terytorialnych i innymi.

Przystępujemy do wszystkich konkursów ogłaszanych przez MPiPS oraz Wojewodów, z przyznawanych dotacji rozliczamy się zawsze prawidłowo i w terminie.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
09.08.2012
Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu "MAR-KOT" informuje o powstaniu nowej placówki Stowarzyszenia w Kotowie, woj. podkarpackie.

Zarząd

Przemysław Przybecki, Prezes
Marzena Przybecka, Wiceprezes
Mariusz Ryćko, Członek Zarządu
Agnieszka Ryćko, Sekretarz
Irena Dróżdż, Skarbnik
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej