Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Centrum Społecznego Rozwoju
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
32 444 64 53
Telefon
32 720 23 16
Telefon
32 444 64 53
Adres rejestrowy
Ulica
Wyszyńskiego 8
Kod pocztowy
43-173
Miejscowość
Łaziska Górne
Województwo
śląskie
Powiat
mikołowski
Gmina
Łaziska Górne
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Schody.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000223366
REGON
24000336600000
NIP
635-17-10-115
Rok powstania
2004
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2009
Ludzie
Liczba członków
25
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misją naszej organizacji jest stworzenie specyficznego pomostu łączącego trzy podstawowe filary rozwoju społeczno - gospodarczego naszego regionu, pomostu łączącego sektor organizacji pozarządowych, biznes i organy władzy państwowej, ze szczególnym uwzględnieniem samorządu lokalnego. Chcemy budować solidne podstawy przyszłości i aktywnie wpływać na sytuację społeczną śląska. Chcemy stać się organizacją uczącą się, typu Social Company, łączącą w sobie elementy charakterystyczne dla biznesu jak profesjonalizm i skuteczność dziania z elementami charakterystycznymi dla III sektora, takimi jak zaangażowanie w rozwój społeczny regionu śląskiego. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (Corporate Social Responsibility - CSR) to główna idea przyświecająca naszym działaniom, zmierzającym do rozwiązywania istniejących problemów społecznych, za pomocą nowych, niekonwencjonalnych metod. W swych działaniach kierujemy się zasadą partnerstwa i wzajemnego zaufania.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
film
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
profilaktyka uzależnień
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
porady prawne, pomoc prawna
księgowość, zarządzanie finansami
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
planowanie strategiczne i operacyjne
budowanie zespołu i zarządzanie nim
PR i promocja organizacji
nowe technologie (np. jak stworzyć stronę www, jak korzystać z Internetu, jaki komputer, oprogramowanie kupić)
wsparcie lokalowe, techniczne
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
aktywizacja lokalna
współpraca z administracją
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
status pożytku publicznego - przywileje, obowiązki
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Wojciech Szwiec, Wiceprezes
Joanna Eichner, Wiceprezes
Piotr Jan Bańczyk, Prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej