Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Fundacja Psychoonkologii i Promocji Zdrowia "Ogród Nadziei"

Fundacja Psychoonkologii i Promocji Zdrowia "Ogród Nadziei"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 843 24 11
Telefon
22 843 24 11
Adres rejestrowy
Ulica
Puławska 158/164 lok. 3
Kod pocztowy
02-670
Miejscowość
Warszawa-Mokotów
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Mokotów
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Udogodnienia: parter, utrudnienie: trzystopniowe schody przed wejściem do siedziby.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000218418
REGON
01583292100000
NIP
521-33-07-446
Rok powstania
2004
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2005
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:
Idea powstania Fundacji wynika z przekonania o wartości psychologicznych aspektów w radzeniu sobie z chorobą. Psychoneuroimmunologia udowadnia, iż system przekonań, sposób interpretacji rzeczywistości, który wywołuje określone emocje oraz relacje z innymi mają wpływ na zdrowie. Proces zdrowienia z choroby nowotworowej obarczony jest często zmaganiem z trudnymi myślami, wyobrażeniami i emocjami oraz ze społeczną izolacją lub brakiem wsparcia.

Cele działania fundacji:

 • organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznej dla osób chorych i ich bliskich, w postaci warsztatów i indywidualnych sesji psychoterapeutycznych (szczególnie w oparciu o Program Simontona) oraz grup wsparcia
 • organizowanie i prowadzenie innych form terapii (treningi relaksacyjne, arteterapia, muzykoterapia, choreoterapia, śmiechoterapia, joga lecznicza, itp.) dla osób chorych somatycznie i innych zainteresowanych
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie psychoedukacji dla personelu medycznego
 • budzenie świadomości społecznej w obszarze znaczenia czynników psychologicznych dla etiologii i przebiegu chorób somatycznych m.in. poprzez działania medialne
 • organizowanie spotkań, konferencji, szkoleń służących wymianie myśli i doświadczeń związanych z celami Fundacji
 • prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej, publikowanie prac naukowych
 • organizowanie akcji i imprez charytatywnych
 • skupianie wokół idei Fundacji osób zainteresowanych jej celem, w tym przedstawicieli środowisk twórczych i naukowych, w kraju i zagranicą
 • współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi, zakładami opieki zdrowotnej, organizacjami pozarządowymi w celu realizacji zadań statutowych
 • propagowanie założeń Fundacji celem pozyskania donatorów, zapisów, spadków, darowizn, na realizację celów statutowych.

Prowadzone działania:

 1. Program psychologicznej pomocy osobom chorym oraz ich bliskim realizowany w różnych formach:
 • Sesje psychoonkologicznego Programu Simontona
  Jest to poznawczo-behawioralny model psychoterapii, stworzony ponad 30 lat temu w USA przez lekarza onkologa i radioterapeutę dr Carla Simontona, rozwijany i stosowany z powodzeniem w Simonton Cancer Center w Malibu (Kalifornia) oraz w liczących się ośrodkach onkologicznych na świecie. Celem programu jest lepsze funkcjonowanie emocjonalne i wzrost zaangażowania chorego w proces leczenia. Terapia opiera się na pracy z przekonaniami wg Racjonalnej Terapii Zachowania oraz na pracy z wyobraźnią.
  Prowadzące: certyfikowane terapeutki Programu Simontona: Aurelia Malec (psycholog, superwizor), Monika Anna Popowicz (pedagog, psychoterapeutka), Anna Romanowska (lekarz), Oliwia Szczuka (psycholog), Joanna Zapała (psycholog).
  Formy pracy: warsztaty weekendowe(conajmniej raz w miesiącu), sesje indywidualne (10 tygodniowo), grupa stacjonarna (raz w tygodniu przez 2 miesiace; edycje sa powtarzane przez cały rok).

 • Grupa wsparcia
  Otwarte spotkania dla osób chorych na nowotwory, których celem jest czerpanie wsparcia z obecności innych osób w podobnej sytuacji życiowej i wzajemna wymiana doświadczeń. Obecność terapeutek Programu Simontona na spotkaniach otwiera uczestnikom możliwość zdobywania wiedzy z obszaru roli czynników psychologicznych w procesie zdrowienia oraz nauki i ćwiczenia skutecznych sposobów radzenia sobie ze stresem w chorobie. W razie kryzysu emocjonalnego uczestnicy mogą skorzystać z pomocy psychologicznej.
  Prowadzące: Monika Anna Popowicz (pedagog, psychoterapeutka) i Oliwia Szczuka (psycholog).
  Forma pracy: spotkania 2-godzinne, raz w miesiącu.

 • Choreoterapia
  Terapia poprzez ruch, czerpiąca z uzdrawiających właściwości muzyki i tańca. Jej celem jest nawiązanie kontaktu ze swoim ciałem oraz budowanie akceptacji siebie samego i oparcia w sobie poprzez pracę z ciałem.
  Swobodna ekspresja w tańcu, stymulowana przez muzykę pozwala wyrazić i uwolnić trudne emocje. Łagodne techniki pracy z ciałem pomagają zwiększyć świadomość ciała i uczą odczytywania jego sygnałów. Praca z wewnętrznymi obrazami wprowadza w stan relaksu i odpoczynku. Taniec służy afirmacji siebie i życia we wszystkich jego przejawach.
  Prowadzące: Ewa Mormul (tancerka, choreoterapeutka, Zuzanna Pędzich (choreoterapeutka). Formy pracy: grupa otwarta, zajęcia 2 razy w miesiącu po 3 godz., 3-miesięczny cykl spotkań grupowych, zajęcia raz w tygodniu 1,5 godz., sesje indywidualne.

 • Joga lecznicza
  Ćwiczenia hatha jogi metodą Iyengara. Ich celem jest poprawa sprawności fizycznej oraz zwiększenie świadomości ciała.
  Statyczne ćwiczenia, uwzględniające możliwości i ograniczenia chorych osób, wykonywane w skupieniu pomagają uwalniać nagromadzone w ciele napięcia, prowadząc do harmonii ciała i umysłu.
  Prowadzący: Grzegorz Nieścier (licencjonowany nauczyciel jogi metodą Iyengara).
  Forma pracy: grupa otwarta, zajęcia 1 raz w tygodniu po 1,5 godz.

 1. Przez cały czas prowadzone są działania rekrutacyjne na kolejne zajęcia proponowane w fundacji:
 • Artterapia
  Terapia przez sztukę, która korzysta z różnych technik związanych z teatrem, plastyką, literaturą, muzyką, tańcem, pantomimą. Jej celem jest odnalezienie źródeł wewnętrznej siły i mocy oraz radości życia.
  Spotkania ze sztuką służą wzbogacaniu osobistej ekspresji na co dzień, usprawnianiu komunikacji z innymi i odnalezieniu kontaktu z samym sobą oraz wzmacnianiu w nas twórczych, uzdrawiających sił. Praca z mandalą działa w sposób harmonizujący na wnętrze człowieka, tonizuje emocjonalne napięcie.
  Prowadząca: Żaneta Ewa Przyborowska (polonistka, artterapeutka).
  Forma pracy: 3-miesięczny cykl spotkań grupowych, zajęcia raz w tygodniu 2,5 godz.

 • Warsztaty bębniarskie
  Nauka gry na afrykańskich bębnach djembe. Jej celem jest odnalezienie radości życia.
  Wspólnie wybijany w grupie ludzi rytm daje poczucie jedności z innymi i pozwala na nawiązanie głębokiego kontaktu z samym sobą, dzięki czemu jest źródłem radości. Gra na bębnach zwiększa poczucie wewnętrznej spójności, poprawia synchronizację półkul mózgowych i pobudza uzdrawiające siły organizmu. To leczenie duszy i ciała: pomaga dotrzeć do źródeł swojej siły i uwolnić drzemiącą w nas energię.
  Prowadzący: Wojtek Pęczek (nauczyciel gry na djembe, uczeń afrykańskiego mistrza Mamady Keitha)
  Forma pracy: warsztaty 3-godzinne raz w miesiącu.

 1. Fundacja zamierza kontynuować współpracę z Urzędem Miasta. Obecnie staramy się o uzyskanie dotacji z konkursu ogłoszonego przez Biuro Polityki Zdrowotnej.

 2. Nawiązana została współpraca z Kliniką Nowotworów Krwi Szpitala klinicznego AM, Polska Unią Onkologii, Zakładem Medycyny Paliatywnej COI, Szpitalem Onkologicznym na Wawelskiej. Celem współpracy jest nawiązanie kontaktu z lekarzami i przekazanie im wiedzy z dziedziny psychoonkologii oraz dotarcie do pacjentów onkologicznych z informacja o pomocy psychologicznej i wsparciu, jakie mogą uzyskać w fundacji. Kolejnym celem jest rekrutacja lekarzy do uczestnictwa w szkoleniach przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w środowisku lekarzy.

 3. Prowadzimy działalność informacyjną (udział w programach telewizyjnych i radiowych, wypowiedzi w prasie).

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
Odbiorcy działań

Zarząd

Jarosław Nowicki, wiceprezes zarządu
Monika Anna Popowicz, prezes zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej