Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Stowarzyszenie "Dobre Ręce"
Logo 1,5%
Tej organizacji możesz przekazać 1,5% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
32 761 82 54
Telefon
661 522 511
Telefon
32 761 82 54
Adres rejestrowy
Ulica
11 Listopada 5
Kod pocztowy
42-500
Miejscowość
Będzin
Województwo
śląskie
Powiat
będziński
Gmina
Będzin
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000219000
REGON
27832113100000
NIP
6252263363
Rok powstania
2004
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2005
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
"Pomagamy dzieciom tak, aby mogły kiedyś pomóc sobie."

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. działalność charytatywna na rzecz dzieci potrzebujących pomocy,
 2. pomoc społeczna, w tym dzieciom i ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej i wyrównywanie szans tych dzieci i rodzin,
 3. ochrona i promocja zdrowia,
 4. działania na rzecz dzieci niepełnosprawnych,
 5. organizowanie i wspieranie działań edukacyjnych, oświatowych i wychowania,
 6. krajoznawstwo oraz organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
 7. upowszechnianie kultury i sportu wśród dzieci i młodzieży,
 8. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 9. promocja i organizacja wolontariatu,
 10. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 11. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 12. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lud finansowo organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne prowadzące działalność pożytku publicznego.

Prowadzone działania
1) Pomoc materialna.
Realizujemy następujące projekty:

 • "Czego potrzebujesz?"
 • Bank podręczników
 • Brygada koszykowa
  2) Edukacja i terapia pedagogiczna prowadzone głównie w Ośrodku SDB "Jesteśmy razem". Zajmuje się on działaniami edukacyjno - opiekuńczyni, działaniami kulturalnymi a także profilaktycznymi i pomocą pedagogiczną dzieci i młodzieży. Zajęcia edukacyjne i opiekuńcze oraz rozwijające zainteresowania młodych ludzi prowadzone są przez nauczycieli, artystów oraz wolontariuszy.
  Rodzaj pożytku publicznego, jaki przynosi realizowane przedsięwzięcie to wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Zajęcia profilaktyczne polegają na wspomaganiu uczniów w chwilach dla nich trudnych, pomocy w rozwiązywaniu problemów wieku dojrzewania i problemów szkolnych, prawidłowej komunikacji, asertywności, wiary we własne siły. Jednocześnie prowadzimy zajęcia w ramach pedagogizacji rodziców.
  3) Budowanie nadziei.
  Zagłębie to tereny pokopalniane, zdegradowane, o największym stopniu bezrobocia, zubożenia społeczeństwa i braku nadziei na lepsze jutro. Nasz projekt jest pobudzeniem twórczej aktywności młodych ludzi, wspieraniem ich talentów, budowaniem wizji godnej przyszłości. Jest BUDOWANIEM NADZIEI.
 • pomoc organizacyjna, materialna i społeczna dla dzieci z rodzin dotkniętych bezrobociem, zubożeniem, dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych, dzieci z domu dziecka oraz dzieciom niepełnosprawnym,
 • zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz rozwijanie ich zainteresowań, pomoc organizacyjna dla młodzieży szczególnie uzdolnionej,
 • organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych, działania na rzecz integracji,
 • artystyczna i literacka działalność twórcza (Saloniki Literackie),
  promowanie działalności charytatywnej, wymiana doświadczeń.
  4) Zdrowie.
  Rodzaj pożytku publicznego, jaki przynosi realizowane przedsięwzięcie to ochrona i promocja zdrowia dzieci. Cel projektu to akcje profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, indywidualna opieka domowa lekarza pediatry, pomoc w zaopatrywaniu w leki i witaminy oraz promocja zdrowia m.in. realizacja zadania “Prowadzenie działań profilaktyczno - edukacyjno - informacyjnych dla dzieci i młodzieży z zakresu przeciwdziałania narkomanii".
  5) Czas darowany dziecku.
  Wstępny etap realizacji tego projektu to wsłuchanie się w potrzeby i oczekiwania dzieci, aby wykorzystując umiejętności i możliwości członków Stowarzyszenia dopomóc młodym ludziom w polepszeniu jakości ich życia i rozwoju talentów. Obecnie są to imprezy rekreacyjne, treningi, wyjazdy do teatru i kina, na mecze oraz organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Reklama
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej