Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Polski Komitet Zwalczania Raka
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
513 123 917
Telefon
22 888 14 15
Adres rejestrowy
Ulica
Złota 7 lok. 20
Kod pocztowy
00-019
Miejscowość
Warszawa-Śródmieście
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Adres kontaktowy
Ulica
Zawiszy 6 lok. 46
Kod pocztowy
01-167
Miejscowość
Warszawa
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000162952
REGON
00121728500000
NIP
526-16-58-267
Rok powstania
1906
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
1200
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Cele i sposoby działania Polskiego Komitetu Zwalczania Raka:

a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego

Celem Komitetu jest szeroko rozumiana ochrona zdrowia, a zwłaszcza organizowanie i prowadzenie działalności zmierzającej do ochrony i promocji zdrowia poprzez zwalczanie chorób cywilizacyjnych (w szczególności nowotworów) i minimalizację ich negatywnych skutków społecznych; działalność w dziedzinie opieki społecznej, kultury fizycznej i sportu, ochrony przyrody, ochrony środowiska.
Działalność ta prowadzona jest zgodnie z rzetelną wiedzą nauk medycznych i społecznych z uwzględnieniem ich najnowszych osiągnięć.

 • Reprezentowanie potrzeb społecznych w zakresie szeroko pojętej walki z chorobami
  cywilizacyjnymi, zwłaszcza z rakiem.
 • Propagowanie w społeczeństwie zasad profilaktyki chorób cywilizacyjnych, ze szczególnym
  uwzględnieniem nowotworów, wszelkimi dostępnymi środkami i metodami
 • Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki chorób cywilizacyjnych, a zwłaszcza
  nowotworów.
 • Współpraca z instytucjami, organizacjami i osobami prawnymi, zwłaszcza z organizacjami o
  zbieżnych celach działania
 • Reprezentowanie pacjentów i ich rodzin oraz dbanie o ich prawa,
 • Działalność wydawnicza,
 • Publikacja materiałów szkoleniowych,
 • Kształcenie społeczeństwa,
 • Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych.

Główne kierunki działania:
1) Działania w zakresie oświaty zdrowotnej, poprzez promowanie zasad profilaktyki chorób cywilizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem chorób nowotworowych

 • wydanie ulotek, broszur, kalendarzyków, prelekcje lekarzy, szkolenia pielęgniarek, wywiady telewizyjne, radiowe i prasowe,
 • szkolenia i warsztaty psychologiczne i psychoonkologiczne dla chorych oraz dla personelu medycznego,
 • udział w imprezach prozdrowotnych
  2) Prowadzenie "onkologicznego telefonu zaufania" dla chorych i ich rodzin,
  3) Promowanie i wykonywanie profilaktycznych badań mammograficznych dla mieszkanek województwa mazowieckiego w przedziale wieku 50 - 69 lat,
  4) Współpraca z organizacją Europejski Ruch Kobiet, Amazonkami, Europa Donna, ECL,
  5) Zbieranie funduszy na walkę z rakiem,
  6) Udział w konkursach ofert na programy profilaktyczne,
  7) Umożliwianie chorym zbieranie środków finansowych na leczenie.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
pomoc w samozatrudnieniu
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
pomoc Polonii i Polakom za granicą

Zarząd

Edward Krajewski, sekretarz
Barbara Kluz-Kowal, II wiceprezes
Alicja Dziewulska-Bokiniec, I wiceprezes
Zbigniew Wronkowski, prezes
Adam Wędrychowicz, skarbnik
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej