Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).
Polski Komitet Zwalczania Raka
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
513 123 917
Telefon
22 888 14 15
Adres rejestrowy
Ulica
Złota 7 lok. 20
Kod pocztowy
00-019
Miejscowość
Warszawa-Śródmieście
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Adres kontaktowy
Ulica
Zawiszy 6 lok. 46
Kod pocztowy
01-167
Miejscowość
Warszawa
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000162952
REGON
00121728500000
NIP
526-16-58-267
Rok powstania
1906
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
1200
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Cele i sposoby działania Polskiego Komitetu Zwalczania Raka:

a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego

Celem Komitetu jest szeroko rozumiana ochrona zdrowia, a zwłaszcza organizowanie i prowadzenie działalności zmierzającej do ochrony i promocji zdrowia poprzez zwalczanie chorób cywilizacyjnych (w szczególności nowotworów) i minimalizację ich negatywnych skutków społecznych; działalność w dziedzinie opieki społecznej, kultury fizycznej i sportu, ochrony przyrody, ochrony środowiska.
Działalność ta prowadzona jest zgodnie z rzetelną wiedzą nauk medycznych i społecznych z uwzględnieniem ich najnowszych osiągnięć.

 • Reprezentowanie potrzeb społecznych w zakresie szeroko pojętej walki z chorobami
  cywilizacyjnymi, zwłaszcza z rakiem.
 • Propagowanie w społeczeństwie zasad profilaktyki chorób cywilizacyjnych, ze szczególnym
  uwzględnieniem nowotworów, wszelkimi dostępnymi środkami i metodami
 • Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki chorób cywilizacyjnych, a zwłaszcza
  nowotworów.
 • Współpraca z instytucjami, organizacjami i osobami prawnymi, zwłaszcza z organizacjami o
  zbieżnych celach działania
 • Reprezentowanie pacjentów i ich rodzin oraz dbanie o ich prawa,
 • Działalność wydawnicza,
 • Publikacja materiałów szkoleniowych,
 • Kształcenie społeczeństwa,
 • Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych.

Główne kierunki działania:
1) Działania w zakresie oświaty zdrowotnej, poprzez promowanie zasad profilaktyki chorób cywilizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem chorób nowotworowych

 • wydanie ulotek, broszur, kalendarzyków, prelekcje lekarzy, szkolenia pielęgniarek, wywiady telewizyjne, radiowe i prasowe,
 • szkolenia i warsztaty psychologiczne i psychoonkologiczne dla chorych oraz dla personelu medycznego,
 • udział w imprezach prozdrowotnych
  2) Prowadzenie "onkologicznego telefonu zaufania" dla chorych i ich rodzin,
  3) Promowanie i wykonywanie profilaktycznych badań mammograficznych dla mieszkanek województwa mazowieckiego w przedziale wieku 50 - 69 lat,
  4) Współpraca z organizacją Europejski Ruch Kobiet, Amazonkami, Europa Donna, ECL,
  5) Zbieranie funduszy na walkę z rakiem,
  6) Udział w konkursach ofert na programy profilaktyczne,
  7) Umożliwianie chorym zbieranie środków finansowych na leczenie.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
pomoc w samozatrudnieniu
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
pomoc Polonii i Polakom za granicą

Zarząd

Edward Krajewski, sekretarz
Barbara Kluz-Kowal, II wiceprezes
Alicja Dziewulska-Bokiniec, I wiceprezes
Zbigniew Wronkowski, prezes
Adam Wędrychowicz, skarbnik
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej