Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Stowarzyszenie Penitencjarne "Patronat" - Oddział w Zielonej Górze

Stowarzyszenie Penitencjarne "Patronat" - Oddział w Zielonej Górze
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
68 325 78 50
Adres rejestrowy
Ulica
Gen. Sikorskiego 26
Kod pocztowy
65-454
Miejscowość
Zielona Góra
Województwo
lubuskie
Powiat
Zielona Góra
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia nie posiadająca osobowości prawnej
REGON
00622058200086
Rok powstania
2003
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
Celem działania Stowarzyszenie Penitencjarnego Patronat jest:
-niesienie pomocy moralnej, materialnej i prawnej osobom pozbawionym wolności, zwolnionym z zakładów karnych oraz ich rodzinom,
-inicjowanie i uczestnictwo w zapobieganiu przestępstw,
-łagodzenie następstw popełnionych przestępstw, również przy pomocy mediacji,
-wpływanie na humanizowanie orzekania i wykonywania kar,
-udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności przebywającym w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz zakładach dla nieletnich,
-społeczna readaptacja zwolnionych z zakładu karnego, aresztu śledczego.
Ponadto Patronat stawia sobie za cel podejmowanie starań o humanizację systemu penitencjarnego i umacnianie w nim praworządności a także zapobieganie przestępczości.

Prowadzone działania
Podstawowymi środkami i metodami działania Patronatu są:
-udzielanie osobom pozbawionym wolności i ich rodzinom pomocy moralnej, materialnej i prawnej;
-uczestniczenie w działalności wychowawczej, prowadzonej w zakładach, w których przebywają osoby pozbawione wolności, a zwłaszcza w dziedzinie kultury i oświaty;
-odwiedzanie osób pozbawionych wolności w miejscach ich przebywania;
-zwracanie się do kompetentnych organów w indywidualnych sprawach osób pozbawionych wolności;
-przedkładanie właściwym organom państwowym memoriałów, wystąpień i wniosków w sprawie zakładów, w których przebywają osoby pozbawione wolności, ich potrzeb i funkcjonowania oraz opiniowanie aktów prawnych, związanych z materią objęta zakresem działania Patronatu;
-sprawowanie dozoru nad skazanymi i sprawowanie opieki nad osobami zwolnionymi z zakładów;
-indywidualne przygotowywanie poszczególnych skazanych do readaptacji w społeczeństwie po zwolnieniu z zakładu;
-inicjowanie i wspieranie szczególnie ważnych dla praktyki penitencjarnej badań naukowych;
-zgłaszanie członka Patronatu w charakterze społecznego przedstawiciela w postępowaniu sądowym i przedstawiciela skazanego w postępowaniu wykonawczym;
-delegowanie swoich przedstawicieli do wykonywania zadań kontrolnych w zakładach, w których przebywają osoby pozbawione wolności, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie społecznej kontroli;
-prowadzenie lub współdziałanie w utrzymywaniu schronisk dla bezdomnych, zwolnionych z zakładów, o których mowa w art.8 §1;
-współdziałanie z kuratorami sądowymi;
-uczestnictwo w działaniach wspierających postępowanie mediacyjne.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej