Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego

Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
Telefon
74 850 03 00
Telefon
74 850 03 05
Adres rejestrowy
Ulica
Krzyżowa 7
Kod pocztowy
58-112
Miejscowość
Krzyżowa
Województwo
dolnośląskie
Powiat
świdnicki
Gmina
Świdnica
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000084948
REGON
00583356100000
NIP
884-00-34-672
Rok powstania
1990
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja "Krzyżowa" powstała w procesie polsko-niemieckiego pojednania, aby wspierać europejskie porozumienie. W czasie II wojny światowej w Krzyżowej, dolnośląskiej posiadłości rodziny von Moltke, spotykała się antyhitlerowska grupa opozycyjna, nazwana później Kręgiem z Krzyżowej. Ryzykując swoje życie, członkowie Kręgu pracowali nad planami odnowienia demokratycznych i opartych na chrześcijańskich wartościach moralnych Niemiec i Europy. Do doświadczeń tych nawiązywała później część opozycji demokratycznej w Polsce i w NRD, a jej opór przeciwko komunistycznej dyktaturze wyrażał się, między innymi, w wolnym dialogu polsko-niemieckim. Prekursorzy Krzyżowej - grupa Polaków, Niemców z NRD i RFN, Amerykanów i Holendrów - odwoływali się do tego dziedzictwa i chcieli w Krzyżowej stworzyć miejsce spotkań. Również dlatego 12 listopada 1989 roku, kilka dni po upadku muru berlińskiego, mogła się tu odbyć polsko-niemiecka Msza Pojednania z udziałem premiera Tadeusza Mazowieckiego i kanclerza Helmuta Kohla. Dziedzictwo pojednania i sprzeciwu wobec totalitaryzmów stało się w Krzyżowej w podwójnym znaczeniu symbolem europejskiego porozumienia.

Misja
Krzyżowa jest miejscem, które żyje różnorodnością ludzi spotykających się tutaj i ich gotowością do dialogu. Korzystając ze spuścizny duchowej Kręgu z Krzyżowej, opozycji demokratycznej w Europie Środkowej oraz tradycji polsko-niemieckiego pojednania, Fundacja "Krzyżowa" działa na rzecz pokojowego współżycia narodów, grup społecznych i pojedynczych osób. Za szczególnie ważną uważamy pracę z młodzieżą. Działanie to ma na celu kształcenie ducha odpowiedzialności i otwartości na innych. W ten sposób Fundacja wspiera zarówno porozumienie między ludźmi, jak i rozwój europejskiego społeczeństwa obywatelskiego.

Wartości

  • Fundacja "Krzyżowa" jest wierna następującym wartościom:
  • Fundacja jest zarejestrowaną w Polsce niezależną organizacją pozarządową, działającą na rzecz dobra publicznego.
  • Fundacja działa na rzecz Europy, w której przestrzegane są prawa człowieka i zasady demokracji.
  • Fundacja tworzy przestrzeń do dialogu, porozumienia i pojednania, w której wzajemne poszanowanie i szacunek mają wielkie znaczenie.
  • Działanie Fundacji ma charakter inkluzywny, międzykulturowy, międzyreligijny, jak i zrównoważony ekologicznie.
  • Fundacja jest aktywną częścią europejskiego społeczeństwa obywatelskiego. Wspiera umiejętność krytycznej oceny, kompetencje w działaniu i motywację do zaangażowania społecznego.
  • Fundacja szanuje i wspiera zaangażowanie swoich pracowników oraz osób społecznie działających na jej rzecz.

Wizja
Fundacja "Krzyżowa" jako uznane w Europie centrum kształcenia w obszarze edukacji międzynarodowej dla młodzieży i dorosłych angażuje się na rzecz porozumienia europejskiego. Pielęgnuje ona i uaktualnia do współczesnych wyzwań historyczną spuściznę pojednania i sprzeciwu wobec totalitaryzmów. Tworzy przestrzeń do dialogu na temat różnych historycznych doświadczeń i kultur pamięci oraz aktualnych kwestii społeczno-politycznych naszego kontynentu, rozwijając jednocześnie nowe metody pracy dydaktycznej, w tym artystycznej. Integrację europejską postrzegamy jako ciągły proces i odpowiedzialnie go współtworzymy, uwzględniając wspólne wartości i historię. Europa jest dla nas czymś więcej niż Unia Europejska i dlatego aktywnie wspieramy dialog ze wschodnimi sąsiadami UE. Stanowi to istotny wkład do jeszcze lepszego porozumienia między mieszkańcami naszego kontynentu.

Działania Fundacji cechują zaangażowanie, innowacyjność i kreatywność. Zapraszamy Europejczyków do współpracy w Krzyżowej i dla Krzyżowej.

Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego jest właścicielem ośrodka spotkań na terenie byłego majątku rodziny von Moltke w Krzyżowej. Krzyżowa to miejsce spotkań i dialogu.

Pracujemy na rzecz porozumienia europejskiego i wzajemnego poszanowania narodów, społeczności i jednostek. Naszymi doświadczeniami służymy budowie społeczności obywatelskiej w Europie.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
27.05.2016
22 maja w Krzyżowej rozpoczęła się kolejna edycja międzynarodowego, wielokrotnie nagradzanego, projektu edukacyjnego dla młodzieży „Model International Criminal Court (MICC) World”. Do Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży przyjechali mieszkańcy Wietnamu, Afryki Południowej, Bangladeszu, Portugalii, Mjanmy, Argentyny, Ugandy, Chorwacji, Niemiec, Bośni i Hercegowiny, Estonii, Serbii, Holandii, Litwy i oczywiście Polski.
Publicystyka
13.02.2017
Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego jest liderem wyjątkowego projektu „Jesteśmy gotowi na sukces”. Celem działań zaplanowanych na ponad rok jest wsparcie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i przygotowanie ich do aktywnego powrotu do życia społecznego oraz zawodowego.
Publicystyka
07.02.2017
„Hands in action” - integracja młodzieży z różnych krajów i środowisk poprzez działania artystyczne. Polsko-czesko-niemiecka wymiana młodzieży w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dzieci i młodzieży
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
pomoc humanitarna, rozwojowa
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Rafał Borkowski, członek zarządu, dyrektor zarządzający
Monika Kretschmann, członek zarządu, dyrektor zarządzający
Kazimierz Wóycicki, członek zarządu, dyrektor Akademii Europejskiej
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej