Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Czy warto być OPP? Standardy, obowiązki, przywileje Wszystkie informacje w jednym miejscu. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej Między Ludźmi

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej Między Ludźmi
Logo 1,5%
Tej organizacji możesz przekazać 1,5% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
Telefon
600 381 797
Adres rejestrowy
Ulica
Olszewska 7/9 lok. 11
Kod pocztowy
00-792
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Mokotów
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000224133
REGON
14002232600000
NIP
5213335980
Rok powstania
2004
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2008
Ludzie
Liczba członków
30
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Wesprzyj Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej Między Ludźmi

przekaż darowiznę

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej MIĘDZY LUDŹMI zrzesza ludzi, którzy wierzą, że mogą robić rzeczy ważne i potrzebne.

Główna siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Warszawie, ale działamy także w Płocku, Łodzi, Koninie i Kielcach.

Założeniem pracy Stowarzyszenia jest organizowanie sieci ludzi dobrej woli, którzy swoją aktywnością przyczyniają się do poprawy losu najbardziej potrzebujących.

Praca Stowarzyszenia opiera się na zasadach wolontariatu.

Celem Stowarzyszenia jest:

a) kształtowanie i utrwalanie indywidualnych, zdrowych zachowań społecznych,
b) pomoc rodzinom patologicznym i dysfunkcyjnym w nauce i utrwalaniu prawidłowych zasad funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie,
c) przeciwdziałanie zjawiskom narkomanii, alkoholizmu oraz innym formom patologii społecznej,
d) przeciwdziałanie bezrobociu,
e) edukacja specjalistów zajmujących się wszelką formą patologii społecznej.

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

a) działalność szkoleniową, doradczą, terapeutyczną i informacyjną,
b) stwarzanie warunków sprzyjających rozwijaniu społecznej i naukowej działalności członków oraz podnoszeniu ich kwalifikacji i etyki zawodowej,
c) organizowanie szkoleń, kursów, konsultacji, zjazdów i konferencji,
d) współpracę z władzami państwowymi i samorządowymi oraz innymi organizacjami w zakresie stosowania i rozwijania holistycznych działań na rzecz prawidłowego funkcjonowania człowieka w środowisku,
e) organizowanie pomocy materialnej, prawnej, edukacyjnej, medycznej, opiekuńczo-wychowawczej, terapeutycznej i duchowej,

Komu pomagamy?

Pomagamy tym, którzy mieli trochę mniej szczęścia w życiu - zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Nasi mali podopieczni to wychowankowie domów dziecka i dzieci z rodzin dysfunkcyjnych borykających się z różnymi trudnościami. Wspieramy także dorosłych w sytuacjach kryzysowych, cierpiących na zaburzenia i choroby psychiczne, osoby uzależnione i zagrożone wykluczeniem ze społeczeństwa.

Oferujemy nie tylko pomoc materialną, poradnictwo i wsparcie psychologiczne, ale także możliwość uczenia się właściwych zachowań społecznych i zdrowych relacji międzyludzkich.

Przykładowe formy pomocy

1. Warsztaty socjoterapeutyczne

Rokrocznie organizujemy letnie warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży pochodzących z różnych środowisk wychowawczych: z placówek opiekuńczo-wychowawczych, z rodzin dysfunkcyjnych i rodzin o obniżonych kompetencjach opiekuńczo-wychowawczych.

Warsztaty mają na celu integrację dzieci i młodzieży oraz modelowanie prawidłowych zachowań społecznych. Uczestnicy rozwijają umiejętności współpracy w grupie, pogłębiają kompetencje społeczne oraz uczą się zdrowych form spędzania czasu wolnego takich jak: spacery i gry zespołowe na świeżym powietrzu, wycieczki poszerzające wiedzę kulturową, historyczną i geograficzno-przyrodniczą.

Dla niektórych dzieci to jedyna szansa na beztroski wakacyjny wypoczynek w bezpiecznym środowisku.

2. Klub Zdrowia

Klub Zdrowia zrzesza osoby doświadczone kryzysem psychicznym lub chorobą psychiczną oraz ich rodziny i wspiera je w realizacji działań prozdrowotnych, jak również w rozwijaniu samoświadomości i akceptacji choroby. Grupa beneficjentów korzysta z kompleksowej terapii nastawionej na profilaktykę i promocję zdrowia psychicznego. Podejmowane są również działania lecznicze i rehabilitacyjne, w tym turnusy rehabilitacyjne.

3. Pomoc rzeczowa

Zbiórka ubrań, żywności, środków higieny osobistej, zabawek i pomocy dydaktycznych, potrzebnych przedmiotów dnia codziennego, zakup lekarstw, opłacanie wyjazdów dzieci na obozy wakacyjne i zimowe, organizowanie akcji pomocowych w zależności od potrzeb chwili np. zbiórka odzieży męskiej i koców dla noclegowni w Koninie i Łodzi.

Zapraszamy na naszą stronę www.miedzyludzmi.pl po więcej informacji.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
profilaktyka uzależnień
rehabilitacja, terapia
pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie
pomoc psychologiczna

Zarząd

Kamila Wojtasik-Żyża, Prezes Zarządu
Marcin Kita, Wiceprezes Zarządu
Agata Woźniak, Sekretarz Zarządu
Ewa Szawel, Członek Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
61102010130000000201326537
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej