Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Błońskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Klub Wzajemnej Pomocy "Kres"

Błońskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Klub Wzajemnej Pomocy "Kres"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 731 99 96
Adres rejestrowy
Ulica
Piłsudskiego 2/4
Kod pocztowy
05-870
Miejscowość
Błonie
Województwo
mazowieckie
Powiat
warszawski zachodni
Gmina
Błonie
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000226207
REGON
14059532900000
NIP
118-20-58-393
Rok powstania
2005
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
40
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja

  1. Kształtowanie u swoich członków trwałych dążeń do całkowitej abstynencji oraz stwarzanie warunków do wytrwania w trzeźwości
  2. Uczenie i rozwijanie wśród członków Klubu trzeźwego stylu życia
  3. Niesienie wszechstronnej pomocy osobom uzależnionym w kształtowaniu własnego rozwoju i odzyskaniu właściwej pozycji w najbliższym otoczeniu
  4. Pomoc członkom Klubu i ich rodzinom w rozwiązywaniu trudnych problemów życiowych
  5. Udzielanie pomocy informacyjnej osobom spoza Klubu, mającym problemy związane z nadużywaniem alkoholu
  6. Propagowanie idei trzeźwości poza środowiskiem klubowym, a zwłaszcza oddziaływanie swoim przykładem na grupy społeczne i jednostki nieświadome groźby nałogu alkoholowego, w kierunku zmiany dotychczasowych obyczajów
  7. Profilaktyka i współpraca z organami samorządu terytorialnego oraz z młodzieżą (Gminna Komisja d/s Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Przychodnia Odwykowa, Policja, OPS, szkoły, domy kultury).

Prowadzone działania
W Klubie znajduje się punkt konsultacyjny oraz prowadzone są zajęcia edukacyjne dla uzależnionych i współuzależnionych. Obok zajęć edukacyjnych mamy bogatą ofertę opartą na różnorodnych formach wypoczynku bez używania alkoholu.
Stowarzyszenie jest jednym z realizatorów Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej