Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Fundacja Ludzi Wykluczonych i Przyjaciół - Człowiek

Fundacja Ludzi Wykluczonych i Przyjaciół - Człowiek
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
508 645 125
Adres rejestrowy
Ulica
Targowa 46 lok. 67a
Kod pocztowy
03-733
Miejscowość
Warszawa-Praga-Północ
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Praga-Północ
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000202889
REGON
01573529900000
NIP
113-24-86-359
Rok powstania
2004
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
1) Pomaganie, wspieranie oraz aktywizowanie osób, które z różnych powodów znajdują się na marginesie życia społecznego i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie same zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych.
2) Tworzenie w tym celu Centrum Powrotu do Życia albo Centrum Integracji Społecznej, prowadzących programy terapii psychologicznej, aktywizacji zawodowej oraz pracy socjalnej.
3) Ścisła współpraca z placówkami naukowymi oraz ze służbami instytucji państwowych i samorządowych zajmujących się problemami społecznymi.

Prowadzone działania
Adresatami naszych projektów są:
1) Byli więźniowie, których udziałem jest najczęściej bezdomność, alkoholizm, narkomania, bezrobocie, a co za tym idzie borykają się z różnymi problemami psychologicznymi,
2) Członkowie rodzin osób pozbawionych wolności,(żony, mężowie, matki, dzieci),
3) Tymczasowo aresztowani i skazani przebywający w zakładzie karnym, głównie poprzez wsparcie korespondencyjne nastawione na informację prawną i socjalną,
4) Osoby, które mogą uniknąć więzienia (są w trakcie postępowania procesowego),
A także:

  • Osoby bezdomne, bądź zagrożone bezdomnością,
  • Osoby skrajnie ubogie
  • Niepełnosprawni i chorzy
  • Bezrobotni
  • Uzależnieni w trakcie terapii
  • Osoby starsze.
    Z założenia poszerzamy krąg beneficjantów, aby spróbować wybraną "podstawową" grupę, związaną z istnieniem zakładów karnych - jak najmniej izolować społecznie. Pokazując jej bezpośrednio problemy innych, którzy nie mają epizodów więziennych a mimo to są w podobnej sytuacji. Może założenie to nie sprawdzi się, ale pragniemy spróbować i przekonać się.

Współpracujemy z Bankiem Żywności. Produkty otrzymywane wydajemy stałym podopiecznym na terenie Pragi w miarę otrzymywanych zasobów w równych pakietach żywnościowych. Osobom kierowanym do nas przez OPS, kościoły inne organizacje oraz ludziom, którzy z przekazów ustnych dowiedzieli się o naszej fundacji i przychodzą do nas.
Wspieramy również poradami w zakresie spraw lokalowych, rodzinnych i socjalnych.

Nasza palcówka mieści się przy ulicy Targowej 46/67A, wejście w bramę i naprzeciwko widoczne w głębi okna za kratami.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
prawa konsumentów
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej