Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz zbierać darowizny dla swojej NGO? Dowiedz się jak, zainspiruj się: odwiedź darowizny.ngo.pl!

Stowarzyszenie Misji Afrykańskich, Centrum Charytatywno-Wolontariackie "Solidarni"

Stowarzyszenie Misji Afrykańskich, Centrum Charytatywno-Wolontariackie "Solidarni"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 752 03 13
Telefon
22 752 03 13
Adres rejestrowy
Ulica
Warszawska 826
Kod pocztowy
05-083
Miejscowość
Borzęcin Duży
Województwo
mazowieckie
Powiat
warszawski zachodni
Gmina
Stare Babice
Dane rejestrowe
Forma prawna
Organizacja powstała na mocy umowy państwo - kościół
KRS
0000229579
REGON
04001847000000
NIP
1181764189
Rok powstania
2004
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2005
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:
Organizacja przejęła prowadzoną przez SMA działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła zarówno w Polsce jak i częściowo w Afryce.

Naszymi celami są:

  1. Pomoc społeczna na rzecz ogółu społeczności ze szczególnym uwzględnieniem:
  • osób bezrobotnych,
  • osób zagrożonych patologiami społecznymi,
  • ofiar: katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych, w kraju i za granicą.
  1. Promocja idei wolontariatu oraz organizacja działalności wolontariackiej.
  2. Aktywizacja zawodowa osób po raz pierwszy podejmujących pracę zawodową.
  3. Przeciwdziałanie patologiom społecznym przez aktywne formy wychowania i wypoczynku dzieci i młodzieży.
  4. Rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami ze szczególnym uwzględnieniem świadomości narodowej i obywatelskiej.

Prowadzone działania:
Duchowa Adopcja dziecka w Afryce - projekt realizowany od 2003r. Obejmuje kilkadziesiąt dzieci z Tanzanii, Ghany i Togo. Rodziny z Polski oraz osoby indywidualne i grupy osób (klasy szkolne) utrzymują za naszym pośrednictwem kontakt z zaadoptowanym dzieckiem i wspierają jego rozwój i edukację przez systematyczne zadeklarowane wpłaty.
Wakacje z angielskim - organizujemy bezpłatny wypoczynek połączony z nauką języka angielskiego dla dzieci z rodzin, które nie mogą zapewnić tego swoim dzieciom.
BAZA-NGDO.SMA.PL - prowadzimy internetową platformę współpracy dla polskich organizacji prowadzących działalność pomocową z zarganicą, pozwalającą na wymianę doświadczeń, nawiązywanie współpracy i inicjowanie wspólnych działań oraz będącą bazą informacji dla ogółu społeczeństwa.
Wolontariat misyjny - wysyłamy wolontariuszy do pracy charytatywnej w Afryce.
Praktyki wolontariackie - promujemy wolontariat jako sposób startu młodzieży po raz pierwszy poszukującej pracy.
Edukacja globalna - prowadzimy spotkania z młodzieżą z całej Polski na temat potrzeby solidarności pomiędzy Północą a Południem naszego świata.
Organizujemy zbiórki publiczne na rzecz pomocy najuboższym mieszkańcom Afryki.
Promujemy wartości tradycyjnych kultur i sztuki Afryki.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
pomoc humanitarna, rozwojowa
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej