Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Stowarzyszenie Misji Afrykańskich, Centrum Charytatywno-Wolontariackie "Solidarni"

Stowarzyszenie Misji Afrykańskich, Centrum Charytatywno-Wolontariackie "Solidarni"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 752 03 13
Telefon
22 752 03 13
Adres rejestrowy
Ulica
Warszawska 826
Kod pocztowy
05-083
Miejscowość
Borzęcin Duży
Województwo
mazowieckie
Powiat
warszawski zachodni
Gmina
Stare Babice
Dane rejestrowe
Forma prawna
Organizacja powstała na mocy umowy państwo - kościół
KRS
0000229579
REGON
04001847000000
NIP
118-17-64-189
Rok powstania
2004
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2005
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:
Organizacja przejęła prowadzoną przez SMA działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła zarówno w Polsce jak i częściowo w Afryce.

Naszymi celami są:

  1. Pomoc społeczna na rzecz ogółu społeczności ze szczególnym uwzględnieniem:
  • osób bezrobotnych,
  • osób zagrożonych patologiami społecznymi,
  • ofiar: katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych, w kraju i za granicą.
  1. Promocja idei wolontariatu oraz organizacja działalności wolontariackiej.
  2. Aktywizacja zawodowa osób po raz pierwszy podejmujących pracę zawodową.
  3. Przeciwdziałanie patologiom społecznym przez aktywne formy wychowania i wypoczynku dzieci i młodzieży.
  4. Rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami ze szczególnym uwzględnieniem świadomości narodowej i obywatelskiej.

Prowadzone działania:
Duchowa Adopcja dziecka w Afryce - projekt realizowany od 2003r. Obejmuje kilkadziesiąt dzieci z Tanzanii, Ghany i Togo. Rodziny z Polski oraz osoby indywidualne i grupy osób (klasy szkolne) utrzymują za naszym pośrednictwem kontakt z zaadoptowanym dzieckiem i wspierają jego rozwój i edukację przez systematyczne zadeklarowane wpłaty.
Wakacje z angielskim - organizujemy bezpłatny wypoczynek połączony z nauką języka angielskiego dla dzieci z rodzin, które nie mogą zapewnić tego swoim dzieciom.
BAZA-NGDO.SMA.PL - prowadzimy internetową platformę współpracy dla polskich organizacji prowadzących działalność pomocową z zarganicą, pozwalającą na wymianę doświadczeń, nawiązywanie współpracy i inicjowanie wspólnych działań oraz będącą bazą informacji dla ogółu społeczeństwa.
Wolontariat misyjny - wysyłamy wolontariuszy do pracy charytatywnej w Afryce.
Praktyki wolontariackie - promujemy wolontariat jako sposób startu młodzieży po raz pierwszy poszukującej pracy.
Edukacja globalna - prowadzimy spotkania z młodzieżą z całej Polski na temat potrzeby solidarności pomiędzy Północą a Południem naszego świata.
Organizujemy zbiórki publiczne na rzecz pomocy najuboższym mieszkańcom Afryki.
Promujemy wartości tradycyjnych kultur i sztuki Afryki.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
pomoc humanitarna, rozwojowa
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej