Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Webinar o zarządzaniu finansami w NGO [16.10.23] Poznaj kluczowe obszary. Sprawdź program >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Łańcuch Wzajemności
Logo 1,5%
Tej organizacji możesz przekazać 1,5% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
512 280 013
Adres rejestrowy
Ulica
Krekole 32
Kod pocztowy
11-106
Miejscowość
Krekole
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
lidzbarski
Gmina
Kiwity
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000205924
REGON
17100488000000
NIP
7431845349
Rok powstania
2004
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Stowarzyszenie rozpoczęło swoją działalność w 2004r. jako Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi z siedzibą w Krekolach. W dniu 22.04.2012r. uchwałą Walnego Zebrania Członków została zatwierdzona nowa nazwa Stowarzyszenia "Łańcuch Wzajemności".
"Łańcuch Wzajemności" jest organizacją, która przyjęła na siebie zadania związane ze wspieraniem rozwoju, rozwiązywaniem problemów i niesieniem pomocy osobom, rodzinom i organizacjom w otaczającym nas środowisku, niezależnie czy są to mieszkańcy miasta czy wsi.
Na początku były to działania skierowane tylko do mieszkańców wsi, z czasem jednak, gdy okazało się, że niemal w połowie członkami Stowarzyszenia są mieszkańcy z miast działalność ta znacznie się rozszerzyła.
Członkowie Stowarzyszenia są to osoby mieszkające w różnych miejscowościach kilku Powiatów (lidzbarskiego, bartoszyckiego, braniewskiego, olsztyńskiego i gdańskiego), pracują w różnych zawodach i posiadają różny status materialny, co jest naszą dodatkową siłą, gdyż dzięki temu potrafimy reagować w różnych sytuacjach. Kierownictwo i członkowie organizacji to osoby bardzo zaangażowane w rozwój i funkcjonowanie Stowarzyszenia. Cechują się konsekwencją w działaniu. Posiadają umiejętności animatorów i liderów w pracy w społeczności wiejskiej. Angażują się we własny rozwój, z korzyścią dla działań Stowarzyszenia, co potwierdzają wyróżnienia oraz liczne certyfikaty.
Poprzez internet, biuro, stworzenie terenu przyjaznego wszystkim mieszkańcom, spotkania, organizację imprez kulturalnych, realizację projektów, pośrednictwa finansowego dla osób potrzebujących i wielu innych działań Stowarzyszenie realizuje zadania związane ze wspieraniem rozwoju, rozwiązywaniem problemów i niesieniem pomocy osobom, rodzinom i organizacjom w otaczającym nas środowisku.
Jesteśmy organizacją, która aktywnie działa przez cały rok i tak jest od początku naszej działalności. Działamy zarówno na wsi jak i w miastach. Można nawet powiedzieć, że podobnie jak Kościół Parafialny w Krekolach i rzeka Suszyca, która właśnie w Krekolach rozpoczyna swój bieg i jest prawym dopływem rzeki Łyny, naszą bezpośrednią działalnością łączymy granice 2 gmin (Kiwit i Bartoszyc), 2 powiatów (lidzbarskiego i bartoszyckiego) i 2 krain (Warmii i Mazur).
Działania nasze skierowane są bezpośrednio do:

 • Członków Stowarzyszenia,
 • osób, uczestniczących w prowadzonych działaniach,
 • poprzez Członków Stowarzyszenia - do podopiecznych zgłaszanych i rekomendowanych przez Członków Stowarzyszenia,
  a pośrednio do całej lokalnej społeczności i wszystkich chętnych chcących skorzystać lub zaangażować się w nasze działania.
  Od 2004r. Stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.
  W 2005 roku Stowarzyszenie zostało wpisane do wykazu prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości w zakresie otrzymywania nawiązek na cele statutowe. Działanie to było realizowane do końca 2014r.
  Od 01.12.2008r. Stowarzyszenie jest członkiem Sieci Wspierania Rozwoju Lokalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego "HEROLD" a od 20.09.2010r. członkiem Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego "FOSa".
  Stowarzyszenie jest również członkiem Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Lidzbarskiego i Powiatu Bartoszyckiego.
  Od 08.11.2010r. w Stowarzyszeniu wykonywana jest kara ograniczenia wolności i prac społecznie użytecznych.
  Od roku 2010 do 2014 Stowarzyszenie aktywnie współdziałało z Bankiem Żywności w Olsztynie w ramach programu "Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej" oraz w ramach Karty Współdziałania. Aktualnie z powodów zmian interpretacji przepisów ustawy o pomocy społecznej i niewystarczających własnych środków na ten cel działalność ta jest zawieszona.
  W dniu 10.09.2010r. w Stowarzyszeniu powstał "SuperSeniorClub", a od 24.05.2011 Stowarzyszenie jest członkiem Sieci na Rzecz Seniorów Warmii i Mazur.
  W dniu 21.03.2015r. w Stowarzyszeniu powstał Klub LOP i w tym samym dniu Stowarzyszenie przystąpiło do Ligi Ochrony Przyrody, Oddział w Olsztynie.
  Od 01.05.2015r. należymy do Klubu Polskiej Akcji Humanitarnej SOS.
  W 2015r. Stowarzyszenie rozpoczęło prowadzenie statutowej nieodpłatnej działalności w zakresie pośrednictwa finansowego poprzez obsługę płatności dla osób wspieranych przez Stowarzyszenie.
  Stowarzyszenie skupia aktywnych mieszkańców zarówno z miast jak i wsi. Współpracuje z grupą stałych wolontariuszy i partnerów. Stale podnosi kwalifikacje swoich członków. Dysponuje odpowiednim zapleczem lokalowo - sprzętowym i pozyskuje finanse na swą działalność z różnych źródeł: dotacje, wpłaty z 1%, darowizny, składki członkowskie, działalność i praca własna członków i wolontariuszy, bez działalności gospodarczej.
  Podejmowane działania są poprzedzane planowaniem, odpowiednio dokumentowane oraz oceniane pod względem ich przydatności i sposobu realizacji.
  Stowarzyszenie realizuje inicjatywy na rzecz rozwoju społeczności i otaczającego nas środowiska, dba o dziedzictwo kulturowe, promocję produktów lokalnych i walorów krajoznawczych oraz aktywizację społeczności lokalnej. Organizowany przez Stowarzyszenie "Festiwal Piosenki Amatorskiej" jest rozpoznawalny i ma silną markę. "Krekolandia" jest w trakcie stałego doposażania i stanowi miejsce/zaplecze integracji i aktywności mieszkańców.
  Stowarzyszenie ma pozytywny wizerunek w społeczności oraz wśród lokalnych instytucji i organizacji. Promuje swe działania w oparciu o stronę internetową i współpracę z mediami.
  Stowarzyszenie w ramach współpracy z władzami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi krajowymi oraz z Litwy, Niemiec i Holandii realizuje projekty skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. Dotychczas zrealizowano 88 projektów, w których jednym z głównych celów jest integracja mieszkańców powiatu lidzbarskiego i bartoszyckiego oraz organizacji partnerskich krajowych i międzynarodowych.
  W ramach współpracy podopieczni stowarzyszenia uczestniczą we wzajemnych wizytach i wymianach mających na celu poznawanie kultury naszego kraju i krajów partnerskich oraz doskonalą umiejętności językowe.
  Stowarzyszenie działa w zakresie wolontariatu krajowego i międzynarodowego w ramach, których zostało zawartych do końca 2015r. 124 umów wolontariackich. Do szczególnych należy wolontariat studenta z Tunezji w 2010r. oraz w 2013r. Wolontariusza Długoterminowego p. Jana z Małopolski. Aktualnie budynek "Krekolandii" przystosowywany jest do zakwaterowania w nim innych wolontariuszy.

W ROKU 2015:

 • odbyło się 2 Walne Zebrania Członków (17.05 i 13.09) w czasie których podjęto 17 uchwał,
 • odbyło się 31 posiedzeń Zarządu, w czasie których podjęto 62 uchwały,
 • z ewidencji Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia zostały wykreślone 3 osoby,
 • przybyło 16 nowych Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia (na koniec roku 2015 jest 41 Członków Zwyczajnych, 13 Członków Wspierających, 7 Członków Honorowych oraz 7 Partnerów),
 • Członkami Wspierającymi Stowarzyszenia zostali: 1) Fundacja "OPIEKUN" z siedzibą w Bartnikach 22, w Gminie Kiwity, 2) IPD "BARTMAN" Anna NARKOWICZ z Bartoszyc, 3) p. Wanda i Marek z Lidzbarka Warmińskiego, 4) p. Gerard z Lidzbarka Warmińskiego,
 • w lokalnych mediach oraz na Litwie (2) i w Niemczech (1) ukazało się ogółem 21 artykułów i 3 audycje radiowe w Radiu Olsztyn,
 • w dniu 16.09.2015r. pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, odbyła się Gala Konkursu "Godni Naśladowania", w czasie której nasze Stowarzyszenie otrzymało wyróżnienie i nagrodę finansową w kwocie 1.000,00 zł oraz nagrodę specjalną Radia Olsztyn w kategorii na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego za projekt "Krekolandia",
 • w dniu 07.12.2015r. z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza Stowarzyszenie “Łańcuch Wzajemności” jako Grupa Wolontariuszy zostało laureatem w konkursie "Barwy Wolontariatu" (ŁW-44/740) oraz zostało nominowane do konkursu ogólnopolskiego,
 • w dniu 17.11.2015 (ŁW-47/280) do Gminy Kiwity został złożony wniosek o podjęcie działań do sprzedaży Stowarzyszeniu w drodze bezprzetargowej działki nr 80/1-3 wraz z budynkiem remizy ("Krekolandii") o powierzchni użytkowej 55mkw. Wniosek został przedstawiony na posiedzeniu wszystkich Komisji Rady Gminy w dniu 25.11.2015r., które negatywnie zaopiniowały sprzedaż działek wraz z budynkiem remizy (ŁW-44/741). Wniosek nie był poddany pod dyskusję w czasie Sesji Rady Gminy,
 • dokumentację księgową, zatrudnienie i rozliczanie podatków Stowarzyszenia na podstawie umowy o prowadzenie ksiąg rachunkowych z dnia 16.09.2004r. i aneksu do umowy z dnia 2.01.2014r. prowadzi Biuro Rachunkowe Olga PAKULSKA w Lidzbarku Warmińskim,
 • od 08.11.2010r. na podstawie decyzji Rady Gminy Kiwity w Stowarzyszeniu organizowana jest i wykonywana praca społecznie użyteczna dla osób skierowanych przez Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim,
 • w 2015 roku Stowarzyszenie rozpoczęło prowadzenie statutowej nieodpłatnej działalności w zakresie pośrednictwa finansowego poprzez obsługę płatności dla osób wspieranych przez Stowarzyszenie,
 • podstawą działalności Stowarzyszenia jest praca społeczna i wolontariat Członków Stowarzyszenia,
 • Stowarzyszenie wspiera działalność klubów działających w Stowarzyszeniu, których celem jest integracja społeczności lokalnej: "SuperSeniorClub", "Krekolak" "Liga Ochrony Przyrody" i zespołów tanecznych "Malwa" oraz "BLASK Reaktywacja",
 • bieżące informacje o działaniach Stowarzyszenia zamieszczane są na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.swrw.pl oraz www.facebook.com/swrw.krekole

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
11.05.2017
Na Warmii i Mazurach znajduje się wiele oznakowanych tras – pieszych, rowerowych, kajakowych oraz żeglarskich. 24 kwietnia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie Stowarzyszenie „Łańcuch Wzajemności” odebrało certyfikat Miejsca Przyjaznego Rowerzystom na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo.
Publicystyka
06.04.2016
Członkowie Stowarzyszenia „Łańcuch Wzajemności”, podsumowując działalność minionego roku w dniach 7 lutego i 20 marca 2016 r. w czasie Walnych Zebrań Członków, zakończyli trudny etap sprawozdawczości za rok 2015.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Jan Powierża, wiceprezes
Wanda Powierża, skarbnik
Grażyna Przytuła, sekretarz
Mariola Jagiełło, wiceprezes
Ryszard Przytuła, prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej