Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Chrześcijańska Fundacja DE'IGNIS - Polska

Chrześcijańska Fundacja DE'IGNIS - Polska
Logo 1%
To jest organizacja pożytku publicznego
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
730 241 712
Adres rejestrowy
Ulica
Pomysk Wielki 61a
Kod pocztowy
77-121
Miejscowość
Pomysk Wielki
Województwo
Pomorskie
Powiat
Bytowski
Gmina
Bytów
Gmina
Bytów
Adres kontaktowy
Ulica
Niska 3A lok. 44
Kod pocztowy
00-179
Miejscowość
Warszawa
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenia
KRS
0000214524
REGON
77162744300000
NIP
842-16-50-716
Rok powstania
2004
Organizacja pożytku publicznego
Tak
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:
Bazą dla psychoterapii chrześcijańskiej są wartości życiowe oparte na gruncie biblijnym, by człowiek wierzący (który staje się pacjentem psychiatrycznym bądź psychosomatycznym) miał możliwość połączenia metod psychoterapeutycznych ze swoją własną filozofią życiową. Tego typu terapia musi uwzględniać i akceptować subiektywne przeżywanie choroby - także w duchowym aspekcie - i dopasować do pacjenta odpowiednie sposoby interwencji. Wybór sposobu terapii, wspólnota terapeutyczna muszą być nacechowane- zarówno w teorii, jak i w praktyce - ponadwyznaniową, ale chrystocentryczną duchowością, tak aby dla osób wierzących stworzony był a`priori wspólny fundament zaufania.

Prowadzone działania"
-Kurs DE'IGNIS - cykl 10 seminariów z dziedziny duszpasterstwa, doradztwa i pomocy ludziom z zaburzeniami psychicznymi lub przechodzącym głębokie kryzysy życiowe.
Odbiorcami są lekarze psychiatrzy, psychologowie, pedagodzy, duszpasterze, pracownicy socjalni oraz wolontariusze i inne osoby pracujące lub chcące pracować na rzecz osób słabych i mających problemy psychiczne.
-Tworzenie Forum Chrześcijańskiego Poradnictwa w Polsce.
Odbiorcami są organizacje pozarządowe, kościoły, osoby, których działalność jest związana z szeroko rozumianym poradnictwem i doradztwem.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą lub jest wpisana do rejestru przedsiębiorców.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Obszary działań i ich odbiorcy

Odbiorcy działań

Zarząd

Iwona Cich, członek zarządu
Jerzy Czech, zastępca prezesa
Winfried Hahn, prezes
Reklama

Masz konto na Facebooku?

Publikujemy tam najciekawsze treści z ngo.pl
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji