Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Stowarzyszenie "Aktywne Kobiety"

Stowarzyszenie "Aktywne Kobiety"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
32 266 16 72
Telefon
32 266 16 72
Adres rejestrowy
Ulica
3 Maja 11
Kod pocztowy
41-200
Miejscowość
Sosnowiec
Województwo
śląskie
Powiat
Sosnowiec
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Schody na pierwsze piętro
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000092308
REGON
27781529100000
NIP
644-30-93-989
Rok powstania
2002
Organizacja pożytku publicznego
Tak
Ludzie
Liczba członków
30
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Stowarzyszenie Aktywne Kobiety jest kobiecą organizacją pozarządową typu non-profit.

Naszą misją jest działanie na rzecz wszechstronnej edukacji kobiet, promowanie uczestnictwa kobiet w życiu społecznym, politycznym, zawodowym oraz przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć we wszystkich dziedzinach życia.
W naszych codziennych działaniach i projektach dążymy do realizacji wizji świata, w którym wszyscy ludzie mogą żyć wolni od dyskryminacji ze względu na płeć i w pełni realizować swój wewnętrzny potencjał.

Nasze działania dotyczą:

 • wszechstronnej edukacji i rozwoju kobiet;
 • upowszechniania i ochrony praw kobiet;
 • promowania równych szans kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach życia;
 • przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i dzieci;
 • zwiększenia udziału kobiet w życiu publicznym, społecznym i zawodowym;
 • promocji i ochrony zdrowia kobiet, w szczególności zdrowia reprodukcyjnego;
 • ograniczania bezrobocia poprzez aktywizację społeczną, w tym wspieranie wolontariatu oraz integrację i reintegrację zawodową osób bezrobotnych;
 • zwalczania dyskryminacji ze względu na płeć, status społeczny, pochodzenie, wybór modelu życia i orientację seksualną;
 • rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego poprzez promowanie uczestnictwa obywateli w życiu społeczności lokalnej i kreowanie postaw prospołecznych;
 • promowania kultury zaangażowanej społecznie;
 • wspomagania szkoleniowo-informacyjnego dla lokalnych organizacji pozarządowych;
 • inicjowania trwałej i partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z administracją oraz innymi podmiotami w rozwiązywaniu problemów społecznych.

Realizujemy nasze cele poprzez:

 • kampanie informacyjno-edukacyjne, prezentowanie stanowiska w mediach, lobbowanie;
 • publikowanie i wydawanie materiałów (biuletyny, książki, broszury, ulotki itp.);
 • prowadzenie działalności doradczej, szkoleniowej i informacyjnej związanej z realizacją celów statutowych;
 • realizację programów edukacyjnych oraz kampanii informacyjnych przyczyniających się do wzrostu zainteresowania kobiet działalnością społeczną;
 • organizowanie konferencji, seminariów, marszów, happeningów, festiwali;
 • prowadzenie prac naukowo-badawczych związanych z realizacja celów statutowych;
 • organizowanie imprez kulturalnych;
 • współpracę z organizacjami pozarządowymi, krajowymi i międzynarodowymi sieciami organizacji;
 • współpracę z instytucjami wspierającymi rozwój sektora pozarządowego, a także z organami i instytucjami administracji państwowej i samorządowej.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
muzyka
film
taniec
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
profilaktyka uzależnień
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Dorota Zasowska, członkini Zarządu
Monika Sobańska, wiceprezeska
Halina Sobańska, prezeska
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej