Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wystartuj z naszym pakietem Do wyboru masz PDF lub druk. Dodaj do ekwipunku >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Fundacja "Merkury"
Logo 1,5%
Tej organizacji możesz przekazać 1,5% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
74 666 22 00
Telefon
74 666 22 22
Faks
74 666 22 01
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Dni i godziny pracy
8:00-16:00
Ulica
Beethovena 10
Kod pocztowy
58-300
Miejscowość
Wałbrzych
Województwo
dolnośląskie
Powiat
Wałbrzych
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Tak
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Przy obiekcie jest podjazd, a wewnątrz jest zainstalowany dźwig dla osób niepełnosprawnych.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000191584
REGON
89151902500000
NIP
8862757389
Rok powstania
2004
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2005
Ludzie
Liczba członków
11
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja "Merkury" zajmuje się rozwiązywaniem problemów społecznych. Realizując misję kieruje się hasłem "Z radością zmieniamy rzeczywistość" :)

Organizacja wpisana jest do:

  • Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
  • Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia mogąc w ten sposób prowadzić doradztwo zawodowe.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
21.12.2016
Wprowadzona w 2014 r. ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych (ROD) umożliwiła działkowcom samodzielne decydowanie o formie prowadzenia ich ogrodów. Mogli pozostać pod auspicjami Polskiego Związku Działkowców lub zdecydować o powołaniu odrębnego stowarzyszenia. O trudności przeprowadzenia procedury odłączenia się od PZD świadczy przykład jednego z pierwszych ROD w Polsce - Stowarzyszenia Ogrodowego ROD „Pod Grzybem” w Świdnicy.
Publicystyka
19.09.2014
W dniach 9-10 września 2014 przedstawiciele organizacji pozarządowych z regionu wrocławskiego uczestniczyli w warsztacie kształtującym umiejętności promowania własnych organizacji w Internecie. Warsztat został zorganizowany przez Fundację „Merkury” w ramach prowadzonego wspólnie z Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych projektu pt. „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu”.
Publicystyka
11.09.2014
Czterdzieści organizacji pozarządowych, dwa samorządy, publiczne służby ratownicze i porządkowe, a także przedsiębiorstwa działające razem w jednym miejscu – to właśnie przepis na udaną inicjatywę promującą działalność trzeciego sektora.

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Fundacja „Merkury” może prowadzić następującą działalność odpłatną zgodnie z PKD: 1 94.99.Z, DZIAŁALNOSC POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 2 18.12.Z, POZOSTAŁE DRUKOWANIE 3 18.13.Z, DZIAŁALNOSC USŁUGOWA ZWIAZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU 4 18.20.Z, REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOSNIKÓW INFORMACJI 5 55.90.Z, POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE 6 56.29.Z, POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOSC GASTRONOMICZNA 7 58.11.Z, WYDAWANIE KSIAZEK 8 58.12.Z, WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) 9 58.14.Z, WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW 10 58.19.Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOSC WYDAWNICZA 11 58.29.Z, DZIAŁALNOSC WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA 12 59.11.Z, DZIAŁALNOSC ZWIAZANA Z PRODUKCJA FILMÓW, NAGRAN WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH 13 59.13.Z, DZIAŁALNOSC ZWIAZANA Z DYSTRYBUCJA FILMÓW, NAGRAN WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH 14 59.20.Z, DZIAŁALNOSC W ZAKRESIE NAGRAN DZWIEKOWYCH I MUZYCZNYCH 15 62.01.Z, DZIAŁALNOSC ZWIAZANA Z OPROGRAMOWANIEM 16 62.02.Z, DZIAŁALNOSC ZWIAZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 17 62.03.Z, DZIAŁALNOSC ZWIAZANA Z ZARZADZANIEM URZADZENIAMI INFORMATYCZNYMI 18 62.09.Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOSC USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 19 63.11.Z, PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZADZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOSC 20 63.12.Z, DZIAŁALNOSC PORTALI INTERNETOWYCH 21 63.99.Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOSC USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 22 68.20.Z, WYNAJEM I ZARZADZANIE NIERUCHOMOSCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERZAWIONYMI 23 69.20.Z, DZIAŁALNOSC RACHUNKOWO-KSIEGOWA; DORADZTWO PODATKOWE 24 70.21.Z, STOSUNKI MIEDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA 25 70.22.Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ I ZARZADZANIA 26 72.20.Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH 27 73.11.Z, DZIAŁALNOSC AGENCJI REKLAMOWYCH 28 73.20.Z, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 29 74.30.Z, DZIAŁALNOSC ZWIAZANA Z TŁUMACZENIAMI 30 74.90.Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOSC PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 31 78.10.Z, DZIAŁALNOSC ZWIAZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 32 78.30.Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOSC ZWIAZANA Z UDOSTEPNIANIEM PRACOWNIKÓW 33 79.90.C, POZOSTAŁA DZIAŁALNOSC USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 34 82.11.Z, DZIAŁALNOSC USŁUGOWA ZWIAZANA Z ADMINISTRACYJNA OBSŁUGA BIURA 35 82.19.Z, WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOSC WSPOMAGAJACA PROWADZENIE BIURA 36 82.30.Z, DZIAŁALNOSC ZWIAZANA Z ORGANIZACJA TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW 37 82.99.Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOSC WSPOMAGAJACA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 38 84.12.Z, KIEROWANIE W ZAKRESIE DZIAŁALNOSCI ZWIAZANEJ Z OCHRONA ZDROWIA, EDUKACJA, KULTURA ORAZ POZOSTAŁYMI USŁUGAMI SPOŁECZNYMI, Z WYŁACZENIEM ZABEZPIECZEN SPOŁECZNYCH 39 85.10.Z, WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE 40 85.51.Z, POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJEC SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH 41 85.52.Z, POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ 42 85.59.A, NAUKA JEZYKÓW OBCYCH 43 85.59.B, POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 44 85.60.Z, DZIAŁALNOSC WSPOMAGAJACA EDUKACJE 45 86.90.E, POZOSTAŁA DZIAŁALNOSC W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 46 88.10.Z, POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 47 88.91.Z, OPIEKA DZIENNA NAD DZIECMI 48 88.99.Z, POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 49 90.01.Z, DZIAŁALNOSC ZWIAZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEN ARTYSTYCZNYCH 50 90.02.Z, DZIAŁALNOSC WSPOMAGAJACA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEN ARTYSTYCZNYCH 51 90.03.Z, ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOSC TWÓRCZA 52 90.04.Z, DZIAŁALNOSC OBIEKTÓW KULTURALNYCH 53 93.11.Z, DZIAŁALNOSC OBIEKTÓW SPORTOWYCH 54 93.13.Z, DZIAŁALNOSC OBIEKTÓW SŁUZACYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ 55 93.19.Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOSC ZWIAZANA ZE SPORTEM 56 93.29.Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOSC ROZRYWKOWA I REKREACYJNA 57 96.04.Z, DZIAŁALNOSC USŁUGOWA ZWIAZANA Z POPRAWA KONDYCJI FIZYCZNEJ 58 96.09.Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOSC USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
sport amatorski, rekreacyjny
animacja społeczno-kulturalna
działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
profilaktyka uzależnień
poradnictwo specjalistyczne
animowanie działań wspólnot lokalnych
lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
porady prawne, pomoc prawna
księgowość, zarządzanie finansami
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
dostarczanie informacji o prowadzeniu działalności zarobkowej (odpłatnej, gospodarczej)
wspieranie ekonomii społecznej
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
planowanie strategiczne i operacyjne
budowanie zespołu i zarządzanie nim
PR i promocja organizacji
nowe technologie (np. jak stworzyć stronę www, jak korzystać z Internetu, jaki komputer, oprogramowanie kupić)
wsparcie lokalowe, techniczne
aktywizacja lokalna
współpraca z administracją
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
status pożytku publicznego - przywileje, obowiązki
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
wsparcie specjalistyczne
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń
wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności

Zarząd

Waldemar Weihs, Prezes Zarządu
Marta Sys, Członek Zarządu
Agnieszka Lech, Dyrektor
Reklama

Sprawozdania

Oddziały, koła, placówki

Przedstawicielstwo w Zielonej Górze

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
58105019081000002279227116
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej